❌Скажемо насильству – ні!

ℹ️Щорічно, з 25 листопада до 10 грудня, у всіх регіонах України в межах Міжнародної інформаційної акції «16 днів проти насильства» проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до актуальних проблем: запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

👊🏼Взагалі, насильство – це застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір, тобто будь-яке застосування сили щодо беззахисних.

🙍🏼‍♂️Жорстоке поводження з дітьми визнано однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини у світі. Без подолання цього згубного явища неможливо створити умови для повноцінного розвитку дитини, реалізації її особистості. Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів, спрямованих на її вирішення, оскільки діти є найбільш незахищеною, найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.

🗣Незалежно від того, в якій формі відбувається насильство, з часом його прояви стають дедалі жорстокішими. Найбільш поширеними в сімейних стосунках є психологічне насильство: грубість, приниження одне одного, а також фізичне насильство, зокрема побиття. Жорстоке поводження з дітьми є найбільш прихованою формою насильства, оскільки в Україні немає достовірної статистики про реальні його прояви. Проблема насильства над дітьми винесена з розряду приватної проблеми родини на державний рівень.

👶🏼Права та інтереси дитини повинні бути пріоритетними у будь-яких відносинах та в роботі установ, які стосуються дитини. Права дітей включають: право на освіту, охорону здоров’я, житло та соціальне забезпечення, контакти з батьками, справедливий судовий розгляд, а також право не зазнавати насильства. Окремою категорією є права дітей з особливими потребами.

👨‍👩‍👦‍👦Служба у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації систематично проводить з сім’ями заходи, які спрямовані на попередження розвитку чинників ризику виникнення насильства щодо дітей; формування в суспільстві ненасильницького світогляду, культури толерантності та чуйності (у тому числі – ґендерної); неприйняття насильницької моделі виховання дітей та насильницьких стосунків між людьми загалом. А також:

  • веде загальний облік дітей, які зазнали жорстокого поводження, та сімей, у яких діти зазнали жорстокого поводження
  • координує діяльність органів освіти, охорони здоров’я, щодо профілактики та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми
  • надає необхідну допомогу дітям, які зазнали жорстокого поводження, та, в разі загрози його вчинення, вживає заходів до попередження жорстокого поводження щодо дитини
  • направляє дітей для обстеження стану здоров’я до профільних установ і закладів з метою документування фактів жорстокого поводження, надання дитині необхідної медичної допомоги, у тому числі лікування в стаціонарі
  • вживає невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій щодо дитини, у разі потреби разом з поліцією вирішує питання про тимчасове вилучення дитини із середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та про подальше її влаштування
  • спільно з центрами соціальних служб надає необхідну соціально-психологічну допомогу, проводить профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо наслідків жорстокого поводження з дітьми.

🛡Отже, попередити та подолати проблему насильства щодо дітей можна лише за умови комплексного міжвідомчого підходу, що передбачає тісну взаємодію спеціалістів різних установ у досягненні спільної мети – захисту прав дитини.

👦🏼Насильство щодо дитини є явищем, яке має певні передумови та тягне за собою руйнівні наслідки як для особистості конкретної дитини, так і для всього суспільства в цілому.