Правила прийому до 2-11-х класів

 1. Прийом дітей і підлітків до 2-11-х класів ЗЗСО здійснюється згідно з законодавством України в галузі освіти на безконкурсній основі.
 2. Прийом дітей і підлітків до ЗЗСО  здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути зараховані до нього при наявності вільних місць.
 3. Для зарахування батьками, або особами, які їх замінюють, подаються такі документи:
  •  заява;
  • особова справа здобувача освіти;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • виписка поточних оцінок, якщо зарахування відбувається протягом навчального року;
  • характеристика (на запит ЗЗСО);
  • медичні документи дитини встановленого зразка: медична карта, карта щеплень та довідку про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;
  • фотокартка для оформлення особової справи (3,5х4,5);
  • копія документа, що підтверджує пільгову категорію (за наявності).