Правила прийому до 1-го класу

 1. Прийом дітей до 1-го класу ЗЗСО здійснюється згідно з законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 року № 367 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”
 2. До 1-го класу ЗЗСО зараховуються діти, як правило, з 6 років.
 3. Прийом проходить на безконкурсній основі.
 4. Прийом дітей до 1 класу ЗЗСО здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути зараховані до нього при наявності вільних місць.
 5. Для зарахування дитини до 1-го класу батьками, або особами, які їх замінюють, подаються такі документи:
  • заява;
  •  копія свідоцтва про народження дитини або документа, що засвідчує особу здобувача освіти;
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;
  • фотокартка для оформлення особової справи (3,5х4,5);
  • копія документа, що підтверджує пільгову категорію (за наявності).