Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 • Принципи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
 • Стратегія, механізми та процедури забезпечення якості освіти.
 • Система та механізм забезпечення академічної доброчесності.
 • Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.
 • Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.
 • Формування суспільних цінностей здобувачів освіти у процесі навчання, виховання та розвитку 
 • Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.
 • Управлінські процеси. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління — закладом освіти.
 • Розумне пристосування, універсальний дизайн, умови створення інклюзивного освітнього середовища.
 • Організація освітнього процесу, яка відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти.
 • Моніторинг якості освіти.