Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

Публічний звіт директора школи 2016-2017 навчальний рік

 

Мета: ознайомлення з основними напрямами діяльності школи, досягненнями за 2016-2017 навчальний рік; визначення перспектив розвитку на 2017-2018 навчальний рік.

 

Загальні положення

Школа здійснює діяльність згідно з Конституцією України , Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Декларацією прав дитини, мовним законодавством, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, управлінь освітою різних рівнів.

При організації діяльності передбачається реалізація принципів гуманізму, демократизму, гласності, науковості, колегіальності керівництва.

У закладі створюються умови для рівного доступу до якісної освіти, повноцінної реалізації здібностей кожної особистості, її всебічного розвитку. Забезпечується органічний зв’язок навчального процесу з вихованням та розвитком особистості, безперервність, гнучкість і різноманітність освіти, пріоритетність загальнолюдських цінностей.

 

Статистичні дані

Заклад заснований 1937 року, 2017 рік- рік 80-річного ювілею школи.

Слов’янська ЗОШ№8 2016-2017 року була атестована.

Як позитивні тенденції за наслідками атестації відзначено:

-         внутрішкільна ділова документація ведеться з дотриманням чинних вимог;

-         кадровий ресурс забезпечує якісну освіту;

-         методична робота проводиться на науковій основі;

-         у закладі забезпечується на достатньому рівні якість освіти;

-         інформаційно-комунікаційне забезпечення навчально-виховного процесу достатнє;

-         виховна система охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу, оптимально поєднує класно-урочне навчання та позаурочну діяльність;

-         у закладі створено безпечні умови для роботи й навчання;

-         забезпечується колегіальність управління школою;

-         систематично проводяться заходи щодо підтримання позитивного іміджу навчального закладу.

Організація навчально-виховного процесу

Мови навчання – українська, російська

Ступені навчання – I-III

Змінність навчання – I зміна

Вивчення іноземних мов – англійська, німецька, французька

Профільність – філологічний профіль, напрям – українська філологія

Кількість класів – 20, із них з українською мовою навчання – 11

Середня наповнюваність класів – 23 учні

На початок 2017-2018 навчального року мережа класів і кількість учнів у них показує стабільність учнівського контингенту порівняно з попереднім навчальним роком. Навчання здійснюється українською та російською мовами ( причому , українською навчаються 53% дітей, у тому числі всі учні старшої школи; збільшилася кількість учнів в україномовних класах II ступеня).

Освітньо-виховну роботу проводять 42 фахівці, із них 2 сумісники, 1практичний психолог, 1 педагог-організатор, 1 бібліотекар.   10 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 14 - першу, 5 - другу, 12-спеціалісти, 4 педагоги мають звання «Старший учитель» та «Учитель методист».

 

                                Управлінська діяльність

Головною метою управління є забезпечення стабільного функціонування й розвитку навчального закладу.

Пріоритетними завданнями системи управління закладом є забезпечення взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, зовнішніх зав’язків; розвиток системи моніторингу, підтримання й утвердження позитивного іміджу школи.

Основними формами управлінської діяльності є аналіз, планування роботи, організація діяльності школи, контроль та регулювання життєдіяльності  колективу.

В управлінні закладом беруть участь усі учасники навчально-виховного процесу. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція учасників навчально-виховного процесу. У період між конференціями діє Рада навчального закладу.

Значну роль відіграють батьківські комітети (класні та загальношкільний), які забезпечують інформаційну діяльність, вирішення організаційних та фінансово-господарських питань.

У закладі діють також адміністративна й методична рада, органи учнівського самоврядування.

 

Навчальна робота та навчальні досягнення учнів

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-комунікативну, загальнокультурну підготовку дітей і підлітків.

Пріоритетними завданнями навчальної діяльності є :

-         забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти;

-         формування предметних і життєвих компетенцій;

-         реалізація адекватних педагогічних технологій

На сьогоднішній день активно запроваджуються 10 технологій, які сприяють успішній соціалізації школярів. Їх вибір і використання зумовлені науково-методичною проблемою школи, самоосвітньою та дослідницькою роботою педагогів.

Завдяки системній, планомірній, цілеспрямованій діяльності колективу, узгодженості дій педагогічних підсистем школа має вагомі результати навчальної діяльності, як кількісні, так і якісні. Проаналізуємо їх.

Результати навченості за 2016 – 2017 н.р. по класах свідчать про достатній рівень загальноосвітньої підготовки. За наслідками моніторингових процедур, до яких долучилися 95 % членів педагогічного колективу, встановлено, що середній показник якості знань по школі становить 69 % при успішності 96 %.

Середній бал по школі 7,7(як і в минулому році). Варто зазначити високі показники якості знань у 6 –А, 6 –Б, 7 –А, 10 класах.

Навчальні досягнення з предметів підтверджують, що більшість учнів засвоюють знання на достатньому рівні. Кількість учнів, що мають низький рівень навчальних досягнень, у межах 3-18 %, що є допустимим із об’єктивних і суб’єктивних причин. У середньому чверть учнів школи виявляють високий рівень знань з предметів.

            Позитивною є тенденція приблизно однакових результатів з різних предметів (за винятком фізкультури).

Результати державної підсумкової атестації учнів підтверджують достатній рівень підготовки. У 4-х класах – найкращі результати з літературного читання. Третина учнів виявила високий рівень знань і вмінь з мови й математики. Якість знань – близько 80 %.

Учні 9-х класів складали ДПА з української мови, математики й географії. Випускники школи IIст. підтвердили результати річного оцінювання. Якість становить 38 – 77 %.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників підтверджують якість загальноосвітньої підготовки. Позитивним є факт, що з обов’язкового предмета української мови і літератури 100% учнів підтвердили річне оцінювання. Низький рівень є значним лише з математики, але це лише на 2 % перевищує допустимі показники.

Динаміка успішності та якості знань за останні 6 років свідчить про стабільність підготовки випускників усіх ступенів навчання. Причому, показники успішності та якості знань випускників III ступеня в 2016 – 2017 навчальний рік є вищим, ніж минулого року. Хоча, на жаль, дев’ятикласники показали нижчі результати.

Школа забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 2017року  ми випустили 30 учнів II ступеня із них двоє -  з відзнакою. 24 учні закінчили 11-й клас, із них 1 нагороджено Золотою медаллю, 1 нагороджено Грамотою з предмету. Серед учнів школи 43 відмінники.

Наша школа приділяє значну увагу індивідуальній роботі з учнями. Зокрема, це виявлення мотивованих і здібних дітей, розкриття їхнього інтелектуального потенціалу,  забезпечення участі в олімпіадах та інтелектуальних конкурсах.

Найкращими є результати з української мови та літератури та мовних конкурсів. Достатніми є результати з біології, зарубіжної літератури, географії. У 10 – ку кращих серед шкіл міста ми потрапляємо за результатами з російської мови, технологій.

            Аналізуючи результати олімпіад, зазначимо, що за останні 3 роки розширився перелік предметів, у IIтурі олімпіад із яких ми маємо призерів і переможців.

            Назвемо імена призерів міських предметних олімпіад: Фуфлєва Софія, українська мова і література (учителі Юрченко О.М., Дєлєскє С.В.); Волошина Катерина, українська мова і література (учитель Дєлєскє С.В.); Новоселець Римма, біологія (учитель Ракитянський С.О.); Лещенко Ганна, технології (учитель Кошечкіна Ю.Ю.); Юрченко  Богдан, зарубіжна література, (учитель Юрченко О.М.); Івкова Єлизавета, українська мова і література (учитель Юрченко О.М.); Лемішко Микита, хімія (учитель Заболотна Н.В.)

            Троє із цих учнів були учасниками обласних олімпіад: Волошина К. (укр.мова )Новоселець Р. (біологія) Фуфлєва С. (укр.мова). Фуфлєва С. одержала перемогу в обласному турі й брала участь у Всеукраїнському етапі.

            Ми забезпечуємо участь дітей у інтелектуальних конкурсах із різних предметів. Це конкурси Міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Наші учні мають сертифікати Регіонального рівня з української мови: Йованович А., Новоселець Р., Мурат В., Олійников М.;  Всеукраїнського рівня з української мови: Івкова Є., Діденко А., Юрченко Б.; з фізики: Величко С.,                                                         Лемішко М.

 

Виховна система школи

Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочну діяльність, спілкування, участь у соціальних проектах.

            Головним завданням виховної сфери є формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб та інтересів школярів, виховання дитини як громадянина країни, члена суспільства, сім’ї, життєво й соціально компетентної особистості, здатної самостійно діяти в різних життєвих обставинах, залучення школярів до різноманітної особистісно й соціально значимої діяльності.

            У школі продовжують діяти 9 цільових проектів, які охоплюють усі напрями виховання. Важко перерахувати всі позакласні заходи. Їхня кількість вимірюється десятками. Це можна відстежити за стрічкою шкільних новин на офіційному веб-сайті. Заходами охоплено всі вікові категорії учнів і всі напрями виховання.

Протягом 2016 – 2017 навчального року забезпечено активну участь учнів у міських, обласних та Всеукраїнських заходах. Серед них – конкурси вокального, образотворчого мистецтва, літературної творчості, комунікативної та соціальної компетентності, спортивні змагання.

 

Заходи, які сприяють

 підтриманню позитивного іміджу школи

Успішні учні й випускники – це результат діяльності педагогічного колективу, бо на успіх орієнтована й робота вчителя.

Особливо сьогодні хотілося б відзначити заходи, які сприяють підтриманню позитивного іміджу навчального закладу

1.     Активна участь учителів у методичній роботі на рівні міста та області.

-         6 чол. брали участь у тренінгах;

-         75 % колективу є учасниками вебінарів, Інтернет – конференцій;

-         5 учителів представляли досвід на міських МО;

-          Учителі є керівниками міських творчих груп: Медведкова Г.І. з теми «Розробка уроків краєзнавчої спрямованості», Гончаренко Д.О. з теми «Національно-патріотичне виховання на уроках математики».

2.     Участь у професійних конкурсах, виставках.

Гайворонська А.І.  – I етап конкурсу «Учитель року»;

Курочкіна О.Ф. відзнака на міському етапі конкурсу «Мій клас – моя родина»;

Шарабан О.М.  – участь у Виставці дидактичних матеріалів області, Фестивалі до 160 – річчя  І.Франка;

Киричук С.В. – III місце в міському етапі конкурсу «Класний керівник року».

3.     Заходи місцевого рівня.

1.     Семінар заступників директорів  (Педан Н.М., Родіна Т.Л.,

Сторожева А.О., Ракитянський С.О., Юрченко О.М., Киричук С.В., Бахмутова В.К.)

2.     Школа-лабораторія для вчителів початкових класів (Волковська О.К.)

3.     Семінар для вчителів географії (Бахмутова В.К.)

4.     Майстер- клас для вчителів фізики (Киричук  С.В.)

4.Видавнича діяльність, що є специфічною для нашого закладу.

2016 – 2017 навчального року видано:

-         5-й випуск практико -орієнтованого посібника «Методичний вісник» до 80 – річного ювілею школи. У нього вміщені розробки, статті, методичні рекомендації вчителів школи. Публікації мають 18 педагогів школи.

-         9-й випуск збірника творчості «Навіяне дитинством». Опубліковано прозові й поетичні твори учнів. Урізноманітнено теми й жанри, залучено гостей із інших шкіл міста.

-         Збірник праць із досвіду роботи  колективів «Виховання громадянина-патріота» (тематична збірка, своєрідна спроба педагогічної співпраці)

5.     Організація міжшкільної співпраці зі школами, професійними закладами, вищими навчальними закладами нашого регіону й України в цілому. Основні напрямки співпраці:

-         популяризація позитивного досвіду;

-         розвиток обдарованості школярів;

-         гуманітарна допомога;

-         інформаційна співпраця.

6.     Розвиток соціального партнерства. Основні завдання:

-         профорієнтація, наступність навчання;

-         наукові зв’язки;

-         піклування, соціальна підтримка;

-          висвітлення діяльності школи в ЗМІ.

7.     Участь у Всеукраїнських та Міжнародних проектах і програмах:

-         LEGO – foundation;

-         HEART: навчання та зцілення через мистецтво;

-         Міжнародна академія літератури і журналістики (МАЛіЖ)

Вагомими є здобутки членів МАЛІЖу на Міжнародному фестивалі «Рекітське Сузір’я» (липень 2017):

Соколовська Д. -  3 місце в номінації «Журналістика»

Казимирова Т.- 3 місце в номінації «Малюк»

Голубицький І.- 3 місце в номінації «Малюк»

Шавша І.- 3 місце в номінації «Художнє фото»

Альохіна М.- 3 місце в номінації «Малюк», 1 місце в номінації «Поезія» .

 

Організаційно-господарські заходи

            Протягом 2016 – 2017 навчального року здійснено такі заходи:

-         оновлено меблі в класних кімнатах;

-         отримано комп’ютери, триватиме обладнання комп’ютерного класу;

-         проведено капітальний ремонт їдальні за сприяння відділу освіти Слов’янської міської ради;

-         триває встановлення огорожі території школи;

-          проведено заміну ділянок водопостачання, каналізації, теплопостачання;

-         поповнення бібліотечного фонду;

-          встановлено проектор у кабінеті фізики;

-         встановлено ігровий та тренажерний майданчики за участю державних та структур та громадських організацій;

-         проведено силами батьків учнів косметичні ремонти класних кімнат.

 

Актуальні проблеми

1.     Забезпечення Державних стандартів освіти.

2.     Продовження роботи щодо матеріально-технічного оснащення школи.

3.     Підтримання безпечних умов перебування учнів у закладі.

4.     Розширення мережі гуртків.

 

5.       Урізноманітнення діагностичних, аналітичних, моніторингових процедур, соціальних послуг (запроваджено роботу за системою «Універсал», дякуємо спонсору Тесленко В.)