Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі

«Освітнє середовище закладу освіти»

 

 

Критерій  1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

 

Індикатор  1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними

Методи збору інформації:  спостереження, опитування

Рівень – середній

Описовий підхід

Сильні сторони

Заклад освіти забезпечує в приміщеннях та на території безпечні та комфортні умови для навчання і праці. Територія огороджена. На території закладу діти почуваються безпечно і захищено. Наявні спортивні та ігровий майданчики, безпечні для учнів.

Класні кімнати початкових класів розташовані на 1- му та 2- му поверхах.

Можливості

Підтримання територій в чистоті, порядку. Створення безпечних умов на території: обмеження доступу сторонніх осіб, видалення підозрілих рослин, систематичне обстеження на наявність/відсутність підозрілих предметів.

Розподіл навчальних приміщень з урахуванням вікових особливостей школярів.

Слабкі сторони

         Озеленення території потребує впорядкування. Відсутнє відокремлення початкової школи від базової та профільної.

Туалетні кімнати спільні для учнів різних ступенів навчання.

Загрози

 Порушення естетичного фону на території закладу. Невпорядкованість озеленення території. Відсутність можливості змінити типовий проєкт школи для відокремлення початкових класів і створення для них безпечних умов.

Кількісний підхід

·       За результатами анкетування батьків:

Облаштування територій є безпечним

7%- високий рівень

39%- достатній рівень

39%- середній рівень

15%- низький рівень

·       За результатами анкетування педагогів

64%- переважно задоволені освітнім середовищем

36%- задоволені повною мірою

Індикатор  1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень: середній

Описовий підхід

Сильні сторони

У цілому в закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим; природне та штучне освітлення відповідає санітарним нормам. Здійснюється поступова заміна приладів освітлення в навчальних кабінетах та рекреаціях.

Прибирання приміщень здійснюється систематично відповідно до чинних вимог. Утримання санітарних вузлів відповідає санітарним нормам.

Можливості

 Систематичне підтримання комфортного повітряно-теплового режиму, належного освітлення та прибирання приміщень, забезпечення здоров’язберігаючого середовища.

Слабкі сторони

 Часткове дотримання питного режиму. Порушення норм температурного режиму до початку опалювального періоду та після його закінчення. Несистематичне дотримання норм провітрювання навчальних приміщень.

Загрози

 Ризик погіршення стану здоров’я здобувачів освіти, ризик поширення інфекційних захворювань.

Кількісний підхід

·       За результатами анкетування батьків

o   Температурний режим у закладі

16%  - високий рівень

44% - достатній рівень

27% - середній рівень

12% - низький рівень

o   Чистота та облаштування навчальних кабінетів//спортивного залу

16% //12% - високий рівень

38% //53% - достатній рівень

40% //30% - середній рівень

5% // 6% - низький рівень

o   Чистота та облаштування туалетних кімнат

6% - високий рівень

51%  - достатній рівень

35% - середній рівень

8% - низький рівень

·       За  результатами анкетування дітей

Облаштування, чистота та естетичний вигляд освітнього середовища:

7% - високий рівень                       39% - середній рівень                    

39% - достатній рівень                   15% - низький рівень

Індикатор  1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується оптимальне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності учнів, їхніх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

Методи збору інформації: вивчення документації, спостереження, опитування

Рівень: достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

Приміщення закладу використовується оптимально. Класні кімнати закріплені за конкретним класом і педагогічним працівником (визначено наказом по школі).

Кількість учнів не перевищує проєктну потужність. Комплектування класів відповідає нормам, не перевищує наповнюваність, встановлену Санітарним регламентом.

Можливості

 Підтримання оптимальної мережі класів. Використання приміщень відповідно до їх призначення.

Слабкі сторони

 Площа приміщень класів НУШ не дозволяє створити осередки для повноцінної діяльності.

Загрози

 Зниження якості надання освітніх послуг в умовах концепції НУШ

 

 

Індикатор  1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень - середній

Описовий підхід

Сильні сторони

 У закладі облаштовано учительську кімнату, забезпечено робочі місця 30% педагогічних працівників. При цьому вчителі початкових класів ЗЗСО мають робочі місця в кабінетах. Окремі фахівці забезпечені кабінетами з підсобними приміщеннями.

Можливості

 Підтримання практики розподілу та закріплення персональних робочих місць педагогічних працівників.

Облаштування місць відпочинку здобувачів освіти.

Слабкі сторони

 Відсутність місць відпочинку учасників освітнього процесу.

Загрози

 Відсутність можливості обладнання індивідуальних робочих місць педагогів. Зниження рівня ефективності праці. Відсутність місць відпочинку- зниження психологічного комфорту.

Кількісний підхід

         20% педагогічних працівників  мають облаштовані робочі місця в навчальних кабінетах. 17 % учителів забезпечені кабінетами з підсобними приміщеннями.

 

Критерій  1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

 

Індикатор  1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу

Методи збору інформації: спостереження, вивчення документації, опитування

Рівень -  середній

Описовий підхід

Сильні сторони

Заклад має всі необхідні приміщення. Для початкових класів обладнано окремі приміщення .

У закладі функціонують кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, навчальної майстерні, спортивний зал.

Можливості

 Реалізація якісного освітнього процесу. Подальший розвиток матеріально- технічної бази навчальних кабінетів, збагачення дидактичного забезпечення.

Слабкі сторони

 Відсутність обладнаних предметних кабінетів (зокрема мов і літератур, історії, основ здоров’я ).

Загрози

Зниження якості освітніх послуг через відсутність систематизованих засобів навчання та дидактичних матеріалів.

  

 

Індикатор  1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та  актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

Методи збору інформації: спостереження, вивчення документації, опитування

Рівень - середній

Описовий підхід

Сильні сторони

Кабінети учнів початкових класів  мають обладнання, визначене переліком вимог НУШ. У них наявні  інтерактивні засоби навчання.

Кабінети фізики, біології, математики забезпечені інтерактивними засобами навчання.

Можливості

Систематичне використання нових засобів навчання з метою осучаснення освітнього процесу, якісного надання освітніх послуг.

Слабкі сторони

Відсутні кабінети, повністю обладнані відповідно до вимог законодавства.

Недостатня кількість інтерактивних засобів навчання.

Загрози

Моральне та фізичне старіння обладнання й засобів навчання, відсутність можливості їх оновлення через недофінансування.

Кількісний підхід

6 навчальних  кабінетів (86%) мають обладнання, визначене переліком НУШ.
У 3 кабінетах наявне мультимедійне обладнання.

 

Критерій  1.1.3. Учні та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

 

 

Індикатор  1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

Працівник проходять навчання та інструктажі. Систематично проводяться бесіди з учнями. Журнали інструктажів ведуться відповідно до чинних вимог. Перевірка знань працівників оформлюється протоколами. Проводяться навчальні заняття з евакуації. Питання безпеки життєдіяльності вивчаються під час навчальних занять з предметів.

Можливості

Продовження систематичної роботи. Узагальнення дидактичних матеріалів для проведення бесід зі здобувачами освіти.

Слабкі сторони

Недостатня кількість практичних занять з безпеки життєдіяльності, відпрацювання дій у особливих і надзвичайних ситуаціях.

Загрози

Зниження рівня практичної підготовки здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності.

Кількісний підхід

·       За результатами анкетування:

80% - вважають, що навчання, інструктажі з ОП і БЖ пожежної безпеки, домедичної допомоги, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях проводяться регулярно.

·       За  результатами анкетування учнів:

Інформування щодо правил безпеки життєдіяльності та правил поведінки в надзвичайних ситуаціях:

21% - проводиться регулярно із залученням спеціальних служб

69% - регулярно під час проведення класних годин і навчальних занять

10% - здійснюється несистематично.

 

 

Індикатор  1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки, прийнятих у закладі освіти

Методи збору інформації: спостереження

Рівень - середній

Описовий підхід

Сильні сторони

Учасники освітнього процесу знають вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та дотримуються їх. Знають правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Можливості

Підтримання безпечних умов праці та навчання, здоров’язберігаючого середовища.

Слабкі сторони

Наявні окремі поточні порушення норм безпеки, правил поведінки.

Загрози

Існує необхідність підвищення уваги до вивчення правил поведінки, уведення санкцій за їх недотримання.

 

Критерій  1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку з учнями та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їхнього стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

 

 

Індикатор  1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/ інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття учнів та працівників під час освітнього процесу.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування.

Рівень - середній

Описовий підхід

Сильні сторони

Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу та вживають необхідних заходів у подібних ситуаціях.

Проводиться постійна профілактична робота з учнями.

Можливості

Систематизація та популяризація роботи за даним напрямком. Візуалізація алгоритмів дій для навчання працівників і учнів.

Слабкі сторони

Відсутність систематичного навчання вчителів щодо дій при травмуванні чи погіршенні самопочуття.

Загрози

Необхідність організації додаткового навчання педагогічних працівників, у тому числі засобами онлайн-курсів щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Індикатор  1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу освіти діють у встановленому законодавством порядку.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

Педагогічні працівники і керівництво у разі настання травматизму чи погіршенні самопочуття (власного або учнів) діють відповідно до визначеного порядку, у тому числі при виявленні симптомів і підозрі захворювання на COVID- 19.

Педагогічні працівники вміють надати першу (домедичну) допомогу.

Можливості

Зниження рівня негативних наслідків у випадках травмування.

Слабкі сторони

Наявність окремих випадків порушення принципів взаємодій учасників освітнього процесу в разі випадків травмування.

Загрози

Втрата співпраці вчителів і класних керівників, ослаблення системи інформування.

Кількісний підхід

·       За результатами анкетування педагогів:

92% - дотримуються розробленого алгоритму дій у разі настання нещасного випадку із учасниками освітнього процесу.

4% - знають про розроблений алгоритм дій, але не ознайомлені з ним особисто.

Критерій  1.1.5. У закладі освіти створюються умови для здорового харчування учнів і працівників.

 

 

Індикатор  1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів.

Методи збору інформації: вивчення документації, спостереження

Рівень - достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

У закладі освіти створено умови для харчування учнів і працівників. Умови сприяють формуванню культури здорового харчування. У приміщеннях, де готується їжа, виконуються санітарно-гігієнічні вимоги. На харчоблоці виконується протиепідемічний режим. Працівники своєчасно проходять медичні огляди. Керівництво здійснює моніторинг санітарно-гігієнічного стану приміщень їдальні, вивчає забезпеченість необхідним обладнанням, залучаються педагоги, батьки. Здійснюється моніторинг тижневого меню та якості приготованої їжі, наявності сертифікатів якості та строків використання продуктів.

Режим харчування зручний: ураховує розклад занять, пропускну можливість їдальні.

Теми здорового харчування порушуються на батьківських зборах, навчальних заняттях із предметів, у позакласній роботі.

Можливості

Підтримання допустимого рівня здоров’я школярів, оптимізація культури харчування.

Слабкі сторони

Відсутність дієтичного харчування.

Загрози

Зниження рівня індивідуального підходу до дітей з ослабленим здоров’ям, що потребують особливого режиму.

Кількісний підхід

У шкільній їдальні харчуються 59 % учнів школи, із них гарячим харчуванням охоплено     215  чоловік  (45 %), у тому числі    176      учнів початкових класів і  39 учнів пільгових категорій 5-11 х класів.

 

 

 

Індикатор  1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування.

Методи збору інформації: опитування

Рівень - достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

Вивчення думки учасників освітнього процесу про рівень задоволеності умовами харчування відбувається у визначені періоди. Керівництво цікавиться думкою дітей, батьків щодо покращення умов харчування.

Учні та батьки задоволені асортиментом буфету, якістю продукції в ньому.

Можливості

Систематизація процедур вивчення питання задоволеності умовами харчування.
Ширше залучення батьківської  громадськості.

Слабкі сторони

Відсутність системності вивчення питання, окремих інструментів збору інформації.

Загрози

Недостатня достовірність, неповнота інформації.

Кількісний підхід

·       За  результатами анкетування батьків:

15% - цілком задоволені

55% - переважно задоволені

14% -переважно не задоволені

16% - не задоволені

Критерій 1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього  процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.

 

 

Індикатор  1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет.

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень: низький

Описовий підхід

Сильні сторони

Користування інтернет- ресурсами під час навчальних занять здійснюється під наглядом педагогів. Проводиться моніторинг шкільних ресурсів на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації. Збір і збереження персональних даних учасників освітнього процесу здійснюється за їхньою згодою.

Можливості:

Використання інтернет- ресурсів виключно з навчальною чи виховною метою.

Слабкі   сторони:

         У закладі не створені умови для безпечного використання Інтернету. Програми, які фільтрують інформаційний контент,  антивірусні програми відсутні.

Загрози

                         Через недофінансування та невирішеність технічних питань можливе зростання порушень правил безпечного користування мережею Інтернет.

 

 

 

Індикатор  1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет.

Методи збору інформації - опитування.

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         В учнів формуються навички безпечного користування мережею Інтернет.

Учні в освітньому процесі

                          Отримують інформацію щодо безпечного використання мережі. У процесі викладання предметів (курсів) відбувається розвиток умінь учнів знаходити необхідну інформацію.

         Систематично формується й удосконалюється інформаційно-цифрова компетентність учнів і педагогів.

Можливості

                         Розвиток медійної грамотності, формування інформаційно-цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу, у тому числі батьків, засобами навчальних предметів та позаурочної виховної роботи.

Слабкі сторони

         Питання безпечного користування Інтернетом не розглядається на уроках.

Загрози

         Неповнота інформації, відсутність єдиного інформаційного поля знижує рівень системності знань і ґрунтовності навичок безпечного користування Інтернетом.

Критерій  1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

 

 

Індикатор  1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

Методи збору інформації: опитування, аналіз документації

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Адаптація учнів відбувається швидко та безболісно. Це забезпечується за рахунок системи заходів, які сприяють швидкій адаптації  учасників освітнього процесу до умов перебування в школі. Адаптація та інтеграція учнів до освітнього процесу базується на принципах наступності ланок освіти, залучення всіх учасників освітнього процесу до адаптаційних заходів.  Результати адаптаційного процесу прослідковуються практичним психологом і адміністрацією закладу, узагальнюються в довідках.

Приділяється увага адаптації учнів, що зараховані до закладу протягом навчання,          Учням соціально вразливих груп, учням різних етнічних груп (ромська національність).

Можливості

         Узагальнення методів і прийомів роботи щодо забезпечення безболісних адаптаційних процесів, що використовуються під час навчальних занять.

         Подальше вивчення думки батьків щодо умов адаптації та інтеграції дітей у закладі.

Слабкі сторони

         Недостатньо системності в забезпеченні адаптаційних процесів при переході учнів до II і III ступенів навчання. Ослаблення взаємодії педагогів, несистематична індивідуальна робота. Відсутність систематизованих психологічних методик діагностики та корекції адаптаційних процесів.

Загрози

         Втрата позитивної мотивації, зниження навчальної успішності при переході учнів на наступний ступінь навчання через слабку взаємодію педагогічних працівників.

         Зниження рівня психологічного супроводу освітнього процесу .

Кількісний підхід:

·        За результатами анкетування батьків:

проблеми з адаптацією дитини:

58% - ніколи не виникали;

39% - виникали інколи

3% - наявні певні проблеми

 

 

 

Індикатор  1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності.

Методи збору інформації: опитування

Рівень - достатній

Описовий підхід

Сильні сторони

                         Із педагогічними працівниками, які приступили до виконання обов’язків, здійснюється індивідуальна робота.

                         При змінах освітньої політики з педагогічним колективом проводиться інструктивно-методична робота.

Можливості

                         Успішне професійне самоствердження, удосконалення педагогічної майстерності

Слабкі сторони

         Недостатнє використання інституту наставництва.

               Зростання формалізму в діяльності Школи молодого вчителя.

Загрози

         Збільшення тривалості адаптації молодих фахівців, труднощі в набутті практичних педагогічних навичок.

 

 

 

Вимоги  1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Критерії  1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі..

 

Індикатор 1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         У закладі освіти реалізується Антибулінгова політика, спрямована на запобігання, протидію та реагування на прояви булінгу (цькування), дискримінації. Антибулінгова політика є комплексною і охоплює всіх учасників освітнього процесу. Розроблені та оприлюднені заходи з питань профілактики та протидії булінгу, Порядок дій працівників ЗЗСО у разі виявлення ознак чи фактів булінгу (цькування) учнів.

Можливості

         Систематичний перегляд і оновлення (у разі потреби) документів. Ознайомлення з документацією всіх учасників освітнього процесу.

Слабкі сторони

         Недостатній аналіз розроблених школою документів із учнями та батьками.

Загрози

         Втрата дієвості документів.

 

 

Індикатор  1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Створено безпечне емоційно-психологічне середовище. Здійснюється інформування педагогічних працівників щодо ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому. Здійснюється аналіз чинників, які найчастіше провокують булінг (цькування). Проводяться інформаційні заходи з протидії кібербулінгу.

         З даної проблематики проводяться семінари, інші заходи. Забезпечується рівний доступ до навчання усім дітям, незалежно від особливостей фізичного розвитку, етнічної та релігійної приналежності. Цінується повага до прав людини та здійснюється протидія будь-яким формам дискримінації за різними ознаками. З даної проблеми проводяться бесіди з учнями, тематичні заходи, навчальні заняття. Заклад допомагає батькам виявляти ознаки того, що їхня дитина стала жертвою/ініціатором чи свідком булінгу (цькування).

         Звернення, що надходять до практичного психолога та адміністрації школи, оперативно розглядаються.

Можливості

         Підтримання безпечного психологічно комфортного середовища. Систематизація роботи зі здобувачами освіти.

Слабкі сторони

               Відсутність системної роботи з батьками.

Загрози

               Втрата принципу спільності дій учасників освітнього процесу.

 

 

Індикатор  1.2.1.3. Частка учнів і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

Методи збору інформації: опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Вивчається думка учнів і педагогічних працівників про безпеку та психологічну комфортність освітнього середовища.

         Психологічний клімат школи – комфортний, позитивний. Учні почуваються безпечно. Педагогічні працівники вважають освітнє середовище фізично й психологічно безпечним.

Можливості

         Підтримання безпечного середовища, сприятливого мікроклімату.

         Розвиток партнерських стосунків. 

Слабкі сторони

         Неповне охоплення опитуванням учасників освітнього процесу.

Загрози

         Недостатній рівень достовірності й повноти інформації.

Кількісний підхід:

·        За результатами анкетування учнів, настрій у якому вони йдуть до школи:

10% - піднесений, радісний

22% - здебільшого охоче

35% - не проявляють особливих емоцій

14% - здебільшого неохоче

7% - у пригніченому стані

·        За результатами анкетування батьків дизайн приміщень вважають психологічно комфортним:

4% -високий рівень

42% - достатній рівень

36% - середній рівень

18% -  низький рівень

 

 

Індикатор  1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства та запобігають йому

Методи збору інформації: опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Керівництво, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви. Психологічна служба у своїй діяльності тісно співпрацює з керівництвом та класними керівниками. Систематично надаються консультації учасникам освітнього процесу з проблем адаптації, булінгу, мобінгу, особистісного розвитку та інших проблем.

         Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо запобігання виникненню насильства в дитячому середовищі.

Можливості

         Урізноманітнення форм роботи щодо підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про профілактики булінгу.

Слабкі сторони

         Відсутність практичної підготовки педагогічних працівників з питань запобігання проявам булінгу та дискримінації.

Загрози

         Можливі прояви булінгу через відсутність системної тренінгової діяльності щодо попередження насильства в закладі освіти.

                   Кількісний підхід

·        За результатами анкетування педагогів

16% брали участь у розробці антибулінгової політики

  

Індикатор 1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу.

Методи збору інформації: опитування та/або вивчення документації.

Рівень: достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Вивчається рівень отримання психолого-соціальної підтримки учнів, які цього потребують. Керівництво вчасно повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи про підозру на  факти булінгу або іншого насильства.

                Національної поліції залучаються до інформаційно- просвітницької роботи.

Можливості

         Зміцнення зовнішніх зв’язків із установами та фахівцям  з питань запобігання булінгу.

Слабкі сторони

         Представники підрозділів Національної поліції не залучаються до розробки Антибулінгової  політики.

Загрози

               Втрата системності взаємодії служб і фахівців

 

 

 

Критерій  1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

 

Індикатор  1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднено правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини

Методи збору інформації:  вивчення документації, опитування.

Рівень – середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Правила поведінки оприлюднено на інформаційному стенді. Вони регламентують діяльність учнів під час навчального процесу та в позаурочному просторі. Правила реалізують підхід, заснований на правах людини.

Можливості

               Систематичне формування позитивної мотивації у поведінці школярів.

Відстеження виконання правил, корекція поведінки.

Слабкі сторони

                         Правила потребують систематичного оновлення, поширення серед учасників освітнього процесу.

               Загрози

                         Формалізм і консерватизм. Ослаблення особистісного підходу.

 

 

Індикатор  1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти

 

Методи збору інформації: опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Педагогічні працівники знайомлять здобувачів освіти з правилами поведінки. Робота проводиться на уроках і в позаурочний час. Ознайомлюють з правилами поведінки в повному обсязі або за окремими аспектами.

Можливості

         Підтримання системності та систематичності роботи.

Слабкі сторони

         Відсутність системи вивчення Правил, формування практичних навичок їх дотримання

Загрози:

               Втрата дієвості й функціональності правил поведінки

  

 

Індикатор  1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки.

 

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень – достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         До вироблення правил поведінки залучаються усі учасники освітнього процесу. Вивчається дотримання учасниками освітнього процесу правил поведінки.

У цілому учасники освітнього процесу дотримуються правил поведінки.

Можливості

         Формування внутрішньої корпоративної культури поведінки на основі загальних етичних норм.

Слабкі сторони

         Динаміка порушень правил поведінки вивчається епізодично.

Загрози

Консерватизм, відсутність можливості корегування із залученням самих учнів.

 

 

Критерій  1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

 

Індикатор  1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти, за його межами та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності учнів на заняттях та вживаються відповідні заходи.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Систематично здійснюється аналіз відвідування учнями школи та причин пропусків класними керівниками та адміністрацією школи.

                         Виконуються вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

Можливості

         Забезпечення рівного доступу до навчання всім дітям. Ужиття заходів із урахуванням причин відсутності  учнів на заняттях, індивідуальних особливостей школярів, умов виховання тощо.

Слабкі сторони

         Відсутність систематичної роботи з учнями щодо ліквідації пропусків навчальних занять без поважних причин.

Загрози

 Невиявленість причин невідвідування закладу, серед яких можливий і булінг.

 

 

Індикатор  1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу.

Методи збору інформації:  вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Учителів навчають вчасно діагностувати ознаки булінгу та попереджати його виникнення. Педагогічні працівники у разі звернення про можливі прояви булінгу повідомляють керівника.

                         Адміністрація закладу забезпечує своєчасний розгляд звернень і повідомлень. У разі необхідності застосовує засоби впливу.

Можливості

               Своєчасність ужиття заходів. Недопущення тяжких наслідків.

Слабкі сторони

         Відсутність проблемного навчання працівників із запобігання та протидій булінгу.

Загрози

Зниження рівня надання кваліфікованої допомоги учням і батькам.

                   Кількісний підхід:

·        За результатами анкетування батьків під час виникнення проблемних ситуацій, вони розраховують на допомогу:

97% - класного керівника

24% - директора навчально-виховного закладу

13% - на педагогів

10% - на інших батьків

 

 

Індикатор  1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти (практичний психолог, соціальний педагог) здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття тощо).

Методи збору інформації: опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Проводяться діагностична та індивідуальна корекційно- відновлювальна робота.

                         Психологічна служба співпрацює з класними керівниками та керівництвом закладу загальної середньої освіти.

Можливості

         Систематизація діяльності за різними напрямами. Взаємодія зі всіма учасниками освітнього процесу.

Слабкі сторони

         Недостатня роль активних, інтерактивних, у тому числі тренінгових, форм роботи щодо формування толерантності, попередження упередженого ставлення до оточення.

Загрози

         Зниження рівня практичних навичок, зокрема соціальної взаємодії та комунікативних навичок.

 

 

 

Індикатор  1.2.3.4. Частка учнів (зокрема із соціально вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти допомогу

Методи збору інформації: опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Учні поінформовані про те, куди і як звертатися в разі виявлення проявів булінгу, дискримінації, насильства.

Можливості

         Знання соціального паспорта закладу забезпечує надання своєчасної допомоги й підтримки всім категоріям учнів.

Слабкі сторони

                       До політики запобігання булінгу не залучаються органи й представники учнівського самоврядування.

Загрози

               Втрата принципів демократичності, спільних дій.

 

 

Індикатор  1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

  Заклад діє на підставі ч. 2  ст.54 Закону України «Про освіту».

Співпрацює зі службами у справах дітей , правоохоронними органами.

Можливості

         Запобігання насильству й булінгу.

Слабкі сторони

               Тривалість розгляду звернень до служб і правоохоронних органів.

Загрози

               Обмеженість можливостей ужиття практичних заходів.

 

 

Вимога  1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 

Критерій  1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

 

Індикатор  1.3.1.1. У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі.

 

Методи збору інформації: спостереження.

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Заклад освіти забезпечує максимально зручне для всіх учасників освітнього процесу середовище, яке відповідає основним принципам рівності та поваги до прав людини. Здійснюються заходи, які сприяють облаштуванню та обладнанню навчальних приміщень з урахуванням принципів розумного пристосування. На вході встановлено пандус, розширено розміри дверних  проходів.

Можливості

         Утримання територій закладу та входу до будівлі з урахуванням принципів розумного пристосування.

Слабкі сторони

         Приміщення не адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

         Неефективність спільних дій керівника і засновника для поліпшення доступності закладу.

Загрози

               Відсутність перспектив удосконалення доступності закладу.

 

 

 

Індикатор  1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

 

Методи збору інформації: спостереження, опитування.

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

               Здійснюється зонування приміщень (початкова і старша школа).

Інформативність простору: наявність позначок, написів, вказівників.

Можливості

         Вивчення потреб учасників освітнього процесу. Реалізація принципів гнучкості, простоти, терпимості до помилок користувачів.

Слабкі сторони

         Не забезпечено доступність туалетних кімнат для осіб з обмеженими можливостями. Низький рівень пристосування обладнання, меблів.

Загрози

         Відсутність подальшої можливості навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

 

 

Індикатор  1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами (у разі наявності учнів з особливими освітніми потребами).

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         У закладі освіти учні з особливими освітніми потребами мають психічні або поведінкові відхилення, а також соматичні захворювання. Навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) за загальноосвітньою програмою.

Слабкі сторони

         У закладі відсутні ресурсна кімната та дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

 

Критерій  1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з учнями з особливими освітніми потребами (у разі потреби).

.

Індикатор  1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Заклад забезпечений фахівцями, які здійснюють індивідуальне навчання осіб з ООП за загальноосвітньою навчальною програмою.

               Частково забезпечується психологічний супровід дітей з ООП.

Можливості

         Поглиблення індивідуального навчання, подальший розвиток кадрового потенціалу.

Слабкі сторони

                         У закладі відсутній дефектолог. Педагогічні працівники не підвищують кваліфікацію за напрямком «Методика роботи з дітьми ООП».

Загрози

               Зниження рівня освітніх послуг для дітей з ООП.

 

  

 

ІІндикатор  1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами

 

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                       Вивчаються наявні документи осіб з ООП для організації їхнього навчання.

                         Для учнів, що навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж), складаються окремі навчальні плани, адаптується календарно- тематичне планування.

                         Адміністрація здійснює моніторинг процесу й результатів навчання осіб за формою педагогічного патронажу.

Можливості

                         Систематизація нормативно- аналітичної бази корекційної роботи з дітьми з ООП.

Слабкі сторони

         Відсутні індивідуальні програми розвитку дітей з ООП, засоби корекції згідно з ІПР дитини.

Загрози

                         Зниження рівня соціалізації дітей через неврахування наявних і очікуваних результатів розвитку.

 

 

Індикатор  1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Методи збору інформації: спостереження

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Під час організації освітнього процесу використовуються гнучкі методи навчання, здійснюється пристосування навчального матеріалу до особливостей розвитку дитини.

         Застосовуються освітні технології та методики, які враховують особливості дітей з ООП і допомагають їм інтегруватись в освітнє середовище й колектив учасників освітнього процесу.

Можливості

         Систематизація дидактичної бази, подальша підтримка учнів з ООП.

Слабкі сторони

                         Недостатнє використання специфічних освітніх технологій, спрямованих на адаптацію дітей з ООП.

Загрози

         Зниження методичної підтримки педагогів, що працюють з дітьми з ООП. 

 

 

Індикатор  1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання осіб з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку тощо).

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Видається наказ про організацію індивідуального навчання.

                         Виявляються труднощі та проблеми, з якими стикаються діти в навчанні (обговорюються на нарадах, консиліумах).

                       Виробляються спільні підходи щодо підтримання позитивної мотивації до навчання.

Можливості

         Розвиток співпраці із розширенням її форм з питань навчання осіб з ООП.

Слабкі сторони

         Відсутність документів, що регламентують склад і діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

Загрози

                   Діяльність позбавляється системності й орієнтованості на позитивний кінцевий результат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерій 1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками осіб з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі наявності осіб з особливими освітніми потребами).

 

Індикатор  1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальну програму розвитку розроблено за участі батьків та створено умови для залучення асистента дитини в освітній процес.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

                       Індивідуальні програми розвитку не розроблялися. Асистенти дитини в освітньому процесі відсутні.

Сильні сторони

                       Забезпечується комунікація з батьками учнів. Для них проводяться консультації. Батьки залучаються до прийняття рішень стосовно навчання їхніх дітей.

Можливості

         Залучення батьків до розробки ІПР.

Слабкі сторони

               Відсутність залучення батьків до проведення оцінювання дітей.

Загрози

               Втрата спільності дій сім’ї та школи.

               Слабке бачення індивідуального прогресу дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор  1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Методи збору інформації  1.3.3.2. Вивчення документації, опитування

Рівень  - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Проводяться консультації з фахівцями ІРЦ, які здійснювали комплексну оцінку дитини.

         Педагоги беруть участь у вебінарах, що проводяться фахівцями ІРЦ, систематично вивчають рекомендовану центром документацію.

         Вивчаються результати комплексної оцінки розвитку дитини.

Можливості

         Оперативне прийняття рішень відносно навчання дітей з ООП.

Слабкі сторони

         Недостатня кількість спільних практичних заходів.

Загрози

                         Зниження рівня фахової компетентності педагогів, неврахування індивідуальних особливостей дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерій  1.3.4. Освітнє середовище мотивує учнів до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя.

 

Індикатор  1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки в учнів.

Методи збору інформації: спостереження

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

Освітнє середовище закладу мотивує учнів до ведення здорового способу життя.

Здійснюється формування навичок здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки учнів. У змісті викладацької діяльності простежується формування навичок здорового способу життя, інтеграція здоров’язбережувальної та екологічної компетентностей. Наскрізне включення в освітній процес тем про користь фізичної активності, правила екологічної поведінки задля сталого розвитку.

Наявність візуальної інформації на стендах.

У закладі систематично діють спортивні секції.

Сортування сміття.

Доступ до спортивного обладнання під час перерв (спортивний і дитячий майданчики).

Можливості

Підтримання оптимального режиму праці й відпочинку; поглиблення політики «розумного використання».

Слабкі сторони.

Відсутність спортивних секцій для дітей молодшого шкільного віку.

Відсутність можливостей для рухової активності в приміщеннях.

Загрози

Втрата практичної спрямованості шкільної політики впровадження здоров’язбережувального освітнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор  1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей та умінь, спільних для всіх компетентностей.

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

                         Освітнє середовище закладу мотивує до оволодіння ключовими компетентностями  та наскрізними вміннями. Дизайн навчальних приміщень є функціональним та мотивуючим.

                       Мотивація до навчально- пізнавальної діяльності підвищується внаслідок запровадження нетрадиційних форм роботи.

Можливості

         Удосконалення мотивуючого дизайну приміщень.

Слабкі сторони

         Недостатньо забезпечуються мобільність і динамічність освітнього середовища.

                     Неповною мірою використовуються можливості проведення занять за межами класу.

Загрози

               Консерватизм, невідповідність сучасним трендам в освіті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерій  1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

 

Індикатор  1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу.

Методи збору інформації: спостереження, опитування.

Рівень - достатній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

         Шкільна бібліотека виконує інформаційну, навчальну та методичну функції. Шкільний бібліотекар є консультантом з пошуку інформації для педагогічних працівників і учнів. Простір бібліотеки зручний для використання. Він використовується для проведення бібліотечних та інтегрованих уроків, інформаційно-просвітницьких заходів, неформального спілкування.

         Бібліотека є пунктом збереження друкованої продукції, створеної закладом освіти.

Можливості

         Підвищення педагогічної майстерності бібліотекаря.

         Перетворення бібліотеки на сучасний інформаційний центр

Слабкі сторони

Відсутність функцій зберігання інформаційних цифрових ресурсів, створених у закладі освіти.

Простір бібліотеки недостатньо зручний.

Загрози

Втрата архіву матеріалів ЗЗСО.

Відсутність мотивуючого середовища

 

Індикатор  1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

Методи збору інформації: опитування

Рівень: - середній

                   Описовий підхід

Сильні сторони

Діяльність бібліотеки спрямовано на розвиток інформаційної культури, формування бібліотечно-бібліографічних умінь здобувачів освіти.

Здійснюється поступова інформатизація обслуговування.

Можливості

Розширення форм надання бібліотечно-інформаційних послуг. Запровадження групових форм роботи.

Слабкі сторони

Відсутність систематичної роботи щодо формування в здобувачів освіти навичок роботи з інформацією

Загрози:

Зниження рівня співпраці з педагогами , втрата ролі бібліотеки в освітньому процесі.