Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

Публічний звіт 2019-2020

  

Публічний звіт

за 2019-2020 н.р.

МетаПодальше утвердження відкритої й демократичної державно-громадської системи управління школою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі загальної середньої освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Завдання:

Øзабезпечення прозорості, відкритості, демократичність  в роботі школи, залучення громадськості  до співпраці;

Øінформування громадськості про заклад загальної середньої освіти, особливості його функціонування й розвитку;

Øоприлюднення результатів діяльності ЗЗСО за 2019-2020 навчальний рік;

Øзвітування керівника про діяльність колективу та персональний внесок у розв’язання завдань, визначених державним і суспільним освітнім замовленням;

Øодержання публічного визнання позитивних результатів і досягнень педагогічного і учнівського колективів школи, привернення уваги громадськості, органів державного й громадського врядування до актуальних проблем.

 

ВСТУП

 

Публічний звіт керівника закладу загальної середньої освіти проводиться у відповідності до функціональних обов’язків, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів" та Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178.

Звіт містить багатоаспектну об’єктивну  інформацію про стан функціонування окремих педагогічних ланок і підсистем, результативність роботи учасників освітнього процесу, ефективність діяльності закладу в цілому. Якісний аналіз діяльності подано у вигляді структурованого  текстового матеріалу, додатки демонструють узагальнені кількісні показники результативності роботи закладу.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРО ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

1. Актуальна інформація.

Комунальний навчальний заклад "Слов'янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 8 Слов'янської міської ради Донецької області" створений за рішенням Слов'янської міської ради № 7-XXVI-4 від 19.04.2005.

Скорочена назва – Слов'янська ЗОШ № 8.

Юридична й фактична адреси: вул.Торська, 55, м.Словянськ, Донецька обл.

Телефон (06262)  2-03-96

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Офіційний веб-сайт : school8.slav.dn.ua

2. Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

·          Слов᾿янська ЗОШ № 8 діє на підставі Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад

·          Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – АОО № 328557 від 60.05.2005

·          Статут, затверджений рішенням Слов'янської міської ради
від 01.06.2012 № -XXVI-6.

·          Подано заяву на отримання ліцензії на освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти.

3. Соціальна характеристика місця знаходження та території обслуговування закладу.

Слов'янська ЗОШ № 8 знаходиться в незначному віддалені від центра міста. Поряд у мікрорайоні функціонують ще 2 школи. Територія обслуговування закладу має велику площу, є віддалені помешкання приватного сектору, райони колишніх промислових підприємств. Транспортне сполучення в межах  території обслуговування фактично відсутнє.

 

4. Категорії учасників освітнього процесу.

Адміністрація школи

·        Директор –Дєлєскє Світлана Валентинівна

Кваліфікація – учитель початкових класів,  учитель української мови і літератури.

Педагогічний стаж – 29  років

Стаж роботи на посаді – 14  років

·        Заступники директора:

Родіна Тетяна Леонідівна

Кваліфікація – учитель математики, учитель іноземної мови

Педагогічний стаж – 33 роки

 

Педан Ніна Миколаївна

Кваліфікація – учитель математики

Педагогічний стаж – 38  років

 

Кузнецова Тетяна Олександрівна

Кваліфікація – учитель початкових класів

Педагогічний стаж – 42  роки.

Педагогічні працівники

Загальна кількість – 29  чол.

Із них:

         учителів – 27

         практичних психологів – 1

         педагогів-організаторів – 1

Здобувачі освіти

Загальна кількість:

·        на початок навчального року – 484

·        на кінець навчального року – 450

Розподіл за ступенями навчання:

·        І ступінь – 218

·        ІІ ступінь – 178

·        ІІІ ступінь – 54

 

Віковий склад – 6-17 років.

 

 

РЕСУРСИ ТА УМОВИ

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1.  Мета, завдання, провідні напрямки діяльності.

Стратегічна мета діяльності – створення умов для розвитку ЗЗСО як відкритої інноваційної освітньої системи, що забезпечує доступну та якісну освіту, є конкурентоспроможною і сприяє формуванню сучасних компетенцій, сталого розвитку особистості, її соціалізації.

Основні завдання ЗЗСО, реалізовані протягом 2019-2020 навчального року:

забезпечено оптимальне функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної підсистеми;

створено умови для варіативної різнорівневої підготовки учнів відповідно до динаміки розвитку і прогнозування усрішності навчання;

продовжено впровадження інноваційних технологій  і засобів навчання;

забезпечено підтримання здоров’язберігаючого середовища;

поглиблено систему виховання ціннісних орієнтирів громадянина-патріота;

продовжено запровадження едукації, практично орієнтованої системи освіти.

Основні напрями діяльності колективу:

реалізація державної політики в галузі освіти;

виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу базової та повної загальної середньої освіти, запровадження Державних стандартів освіти;

підтримання безпечного й комфортного середовища школи, дружньої до дитини;

усебічний розвиток особистості школяра на основі ціннісних орієнтирів сучасної школи, зокрема морально-етичних, соціально-правових, особистісно-зорієнтованим;

соціальний захист учасників освітнього процесу;

розвиток взаємодії учасників освітнього процесу, державних установ, громадянського суспільства.

2. Комфортні безпечні умови та здоров’язберігаючий простір ЗЗСО (шкільна система безпеки)

Шкільна система безпеки – це сукупність передбачених державою заходів адміністрації закладу у взаємодії з правоохоронними структурами, допоміжними службами та організаціями для забезпечення безпечного функціонування, а також формування готовності учасників освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Основні підсистеми безпеки:

·     фізичні й технічні засоби, обладнання та оснащення території та приміщень школи;

·     цивільний захист і антитерористична безпека;

·     протипожежна безпека;

·     охорона праці, безпека життєдіяльності: профілактика травматизму та захворюваності;

·     психологічний комфорт, профілактика протиправних дій, проявів антисоціальної поведінки.

Основним завданням щодо підтримання допустимого рівня здоров'я вважаємо створення здоров'язберігаючого середовища, що реалізується в таких аспектах діяльності:

·     створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов збереження здоров'я;

·     змістовно-інформаційне забезпечення формування здорового способу життя;

·     система фізкультурних і спортивних заходів, розвиток рухової активності;

·     моніторинг рівня здоров'я здобувачів освіти; формування ціннісного ставлення учасників освітнього процесу до всіх складових здоров'я;

·     розвиток системи медико-психолого-педагогічного супроводу.

3. Матеріально-технічна та навчально-методична база.

·        Кількість навчальних приміщень – 22

-         класних кімнат – 16

-         обладнаних навчальних кабінетів – 5

-         комп'ютерних класів – 2

·        Навчальна майстерня – 1

·        Спортивні споруди:

-                    спортивних залів – 2

-                    спортивних майданчиків – 2

-                    тренажерний майданчик – 1

·        Бібліотека з фондом літератури:

загальний фонд – 42996

підручники – 6223 + 14898

художня література – 8184

довідково-методичних видань 13691

·        Шкільна інфраструктура

-         медичний кабінет

-         їдальня з обіденним залом

-         кімната відпочинку для молодших школярів

-         актовий зал

4. Кадрове забезпечення. Доцільність розстановки.

Загальна кількість працівників – 55

·        фахівці – 3:

o   практичний психолог

o   сестра медична

o   кухар

·        допоміжний та обслуговуючий персонал – 19

·        Педагогічні працівники, у тому числі адміністрація

Освітній процес на 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту й володіють державною мовою.

-         освіта – повна вища, фахова – 100%

-         кваліфікаційний рівень

вища кваліфікаційна категорія – 7  чол.

І кваліфікаційна категорія – 12  чол.

ІІ кваліфікаційна категорія – 10 чол.

кваліфікаційна категорія "спеціаліст" – 3 чол.

-         педагогічні звання

старший учитель – 6

учитель-методист – 1

-         Вік

До 30-ти років

4

31 – 40 років

13

41 – 50 років

7

51 – 55 років

4

Понад 55 років

4

-         стаж

До 3-х років

2

3 – 10 років

12

11 – 20 років

5

Понад 20 років

13

 

ОСВІТНЯ РОБОТА В ЗЗСО

 

1. Забезпечення доступної якісної освіти

·   ступені навчання – І-ІІІ

·   рівні освіти: початкова, базова загальна середня, повна загальна середня.

·   мови навчання: українська, російська

·   вивчення іноземних мов: англійська, німецька, французька

·   пробільність: філологічний профіль, напрям – українська філологія

·   форми навчання: денна, очно-дистанційна, індивідуальна (педагогічний патронаж)

2. Реалізація навчальних планів, програм, Державних стандартів.

Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р. розроблений на основі Типових освітніх програм і передбачає впровадження Державних стандартів освіти.

Інваріантна частина плану сформована на державному рівні й зберігає перелік предметів, затверджених МОН України, та кількість годин на їх вивчення.

Години варіативної складової навчальних планів передбачались на:
1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; 2) упровадження курсів за вибором,  факультативів. Розклад занять складався відповідно до санітарно-гігієнічних рекомендацій і можливостей закладу. Усі предмети викладалися за програмами, затвердженими МОН України.

Цього року в нових складних умовах, у період загальнонаціонального карантину з 12 березня по 29 травня 2020 року, вчителі школи без особливих труднощів перейшли на дистанційну форму викладання навчального матеріалу із запровадженням сучасних технологій. Навчання учнів було організоване з використанням технологій дистанційного навчання та проводилося з використанням веб-сервісів Google Classroom та Zoom, веб-додатків Viber, Telegram. Домашні завдання щоденно перевірялися вчителями. Усі навчальни плани були виконані, навчальний матеріал викладено. У кінці навчального року проведене підсумкове оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України.

Особливі умови.

У 2019-2020 навчальному році у ЗЗСО за індивідуальною формою навчалось 4 учні, всі за довідками ЛКК лікарень.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись відповідно до Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій та інклюзивно-ресурсного центру. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

3. Додаткові освітні послуги в ЗЗСО.

·   функціонування груп продовженого дня; раціональний режим праці й відпочинку;

·   діяльність гуртків (2 спортивні, 1 естетичний, 1 краєзнавчий, 1 літературної творчості) – створення оптимальної зайнятості школярів, задоволення індивідуальних потреб, розвиток особистісних якостей;

·   індивідуально-групової консультації з навчальних дисциплін – корекційно-розвивальна робота з різними категоріями здобувачів освіти;

·   консультативний пункт психологічної служби – діагностична, просвітницька, корекційно-розвивальна робота за запитами батьків;

·   творчі проекти – залучення дітей і молоді до конструктивної, перетворювально-творчої, практично значимої діяльності.

4. Результативність освітньої діяльності. Якість підготовки здобувачів освіти.

4.1. Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами річного оцінювання

Аналіз результатів навченості здійснюється за такими показниками:

- успішність;

- якість знань;

- середній бал.

До уваги береться показники кожного класу й кожного предмету. Кількісні показники моніторингу результатів річного оцінювання засвідчують:

- середній бал по школі – 7,7 (є стабільним 5 років);

- показник успішності – 92,7 (на 1.9% нижче за показник минулого року);

- показник якості знань – 69,5 (на 1.1% вище за минулорічний показник)

У цілому виявляється стабільність результатів навчальних досягнень. Зниження успішності з одночасним підвищенням якості знань можна вбачати в удосконаленні роботи з мотивованими учнями, але недостатній роботі з учнями середнього рівня, особливо під час дистанційного навчання.

Позитивні тенденції

- підвищення рівня якості знань;

- високий середній бал у випускників 11-го класу, що свідчить про достатній рівень підготовки повної загальної середньої освіти;

- значний відсоток учнів, що мають високі досягнення з усіх предметі у 3-А, 4-Б, 5-А класах;

- високі показники якості знань у 4-Б, 7-А, 11, 5-А класах;

- висока успішність демонструється, крім початкових, у 5-Б, 6-А, 6-Б, 8-А, 8-Б, 9, 11класах;

- показники успішності та якості знань з предметів в одному класі не мають значної різниці, що свідчить про єдність вимог і підходів учителів до знань школярів і їх оцінювання;

- якість знань в усіх класах вище 50%.

Негативні тенденції

- низький рівень успішності учнів 7-А клас;

- значний відсоток учнів з низьким рівнем загальноосвітньої підготовки в 7-Б, 8-Б, 10 класах;

- низький середній бал учнів 8-Б, 7-Б класів;

- в окремих класах якість знань з російської мови нижча за аналогічний показник з інших предметів.

4.2. Результати ДПА у форматі ЗНО

У 2020 році випускники, що здобули повну загальну середню освіту, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації й не виявили бажання її складати (згідно з заявами батьків). Однак у цілях подальшого вдосконалення освітньої діяльності нас не можуть не цікавати ці результати. Зауважимо, що дані взяті з особистого кабінету керівника навчально-виховного закладу на сторінці Регіонального центру оцінювання якості освіти.

Наведені результати свідчать, що рівень загальноосвітньої підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти - достатній.

Позитивні тенденції:

-       бали низького рівня з предметів у межах середньостатистичних показників.

-       високий показник якості знань з географії, фізики, української мови, причому з останнього предмета є оцінки високого рівня.

Негативні тенденції:

-       відсутність високого рівня (крім української мови).

-       значний відсоток низького рівня з географії.

-       низька якість знань з історії України, англійської мови

4.3. Динаміка успішності та якості знань випускників

Слов'янська ЗОШ №8 забезпечує стабільно достатній рівень загальноосвітньої підготовки випускників усіх ступенів навчання.

Позитивні тенденції:

-       стабільні показники успішності учнів 4-х і 11-х класів;

-       значне зростання якості знань випускників школи ІІІ ступенів;

-       позитивна загальна динаміка підготовки випускників І і ІІІ ступенів.

Негативні тенденції:

-       зниження якості знань випускників школи ІІ ступеня.

4.4. Стан нагородження здобувачів освіти за успіхи в навчанні

За підсумками 2019-2020 навчального року:

·   Нагороджено Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”
44 чоловіка (9% від загальної кількості). Порівняно з попереднім роком показник 48 на 10%.

·   Нагородження Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”: Гулак Юлію (технології), Слєпцова Григорія (технології), Саєнко Варвару (англійська мова).

·   Нагороджено золотою медаллю Вершиніну Ліану.

4.5. Результативність участі в Міжнародних, Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах

·   ІІ (міський) етап предметних олімпіад:

-       2 етап олімпіади з англійської мови

Саєнко В. (11 клас) – ІІІ  місце

Тищенко Євген (9 класу) –

Шевченко Марія (8 класу) –

-       міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури

Водоложко Аліна (8-Б клас) – ІІ місце

-       міський етап олімпіади з хімії

Мурат Віктор (10 клас) – ІV місце

-       міський етап Олімпіади з української мови і літератури

Тіщенко Євген (9 клас) – І  місце

-       міський етап олімпіади з географії

Погребняк Микита (8-А клас) – ІІ місце

Вершиніна Ліана (11 клас) – ІІІ місце

Набракло Софія (7-А клас) – ІІІ місце

·   ІІ (міський) етап конкурсів із навчальних дисциплін:

-       міський етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика:

Бєлошапка Марія (7 клас) – I місце.

Водоложко Аліна (8-Б клас) – ІІІ місце

Матвєєва Вероніка (5-Б клас) – ІІІ місце

Тіщенко Євген (9клас) – II місце.

Теліус Ксенія (8-Б клас) – ІІІ місце

-       X Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка:

Тіщенко Євген (9 клас) – I місце ( міський етап).

Водоложко Аліна (8-Б клас) – ІV місце

-       конкурс ораторського мистецтва "Заговори, щоб я тебе побачив"

Соколовська Діана (9 клас) – І місце,

Вакульчук Марія (11 клас) – ІІ місце

Чурсін Георгій (10 клас) – ІІ місце,

Магула Ксенія (10 клас) – ІІІ місце,

·   ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів:

-       Тіщенко Євген (9 клас)

– олімпіада з української мови (ІІІ місце)

– конкурс ім.Шевченка (ІІ місце)

-       Саєнко Варвара (11 клас)

– олімпіада з англійської мови

-       Погребняк Микита (8-А клас)

– олімпіада з географії

У обласному етапі брали участь 3 учні, більше, ніж з будь-якої іншої школи Слов᾿янська.

·   Всеукраїнський етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка:

-       Тіщенко Євген (9 клас)

·   Інтелектуальні конкурси:

-       Всеукраїнський конкурс "Гринвіч 2019"

Брикаліна Діана (4-А клас) – І місце

Гончаренко Катерина (4-А клас) – І місце

Кавецька Анастасія (4-Б клас) – ІІ місце

-       Всеукраїнський конкурс "Колосок" – 50 учасника

7 учасників – Золотий колосок

учасника – Срібний колосок

учасника – Бронзовий колосок

-       конкурс французької мови "Галус"

Ворона Марія (5-Б клас) – ІІ місце

Шаповал Софія (7-А клас) – ІІ місце

Субботіна Віолетта (11 клас) – ІІІ місце

-       конкурс із зарубіжної літератури "Sunflower"

Шаповал Софі (7-А клас) – ІІ місце

·   Онлайн-олімпіади, онлайн-конкурси:

-       онлайн-олімпіада з Основ кібербезпеки

Кононенко Андрій (3-Б клас) – І місце

Кот Аліна (3-Б клас) – ІІ місце

Макаренко Володимир (3-Б клас) – ІІ місце

Шавша Ірина (3-Б клас) – ІІ місце

Гайдарова Єлизавета (3-Б клас) – ІІІ місце

Ізман Вероніка (3-Б клас) – ІІІ місце

Куцаєнко Єгор (3-Б клас) – ІІІ місце

Морозов Олександр (3-Б клас) – ІІІ місце

Скиданова Анастасія (3-Б клас) – ІІІ місце

Чечун Марія (3-Б клас) – ІІІ місце

-       онлайн-олімпіада з української мови (Зима 2019-2020)

Гайдарова Єлизавета (3-Б клас) – І місце

Кот Аліна  (3-Б клас) – ІІІ місце

Куцаєнко Єгор (3-Б клас) – ІІІ місце

Приходько Артем (3-Б клас) – ІІІ місце

Шавша Ірина (3-Б клас) – ІІІ місце

-       онлайн-олімпіада з української мови (Весна 2020)

Гайдарова Єлизавета (3-Б клас) – І місце

Приходько Артем (3-Б клас) – ІІ місце

-       участь у І Всеукраїнському конкурсі перекладу

Вершиніна Ліана (11 клас)

-       участь у Всеукраїнському конкурсі "Олімпус"

здобувачі освіти 5-8 класів

 

 

 

 

 

ПОЗАУРОЧНА РОБОТА. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Особливості виховного простору.

У ЗЗСО запроваджується система виховання учнівської молоді, мета якої – створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним колективом учнів, у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснювались за основними напрямками: ціннісне ставлення особистості до: суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

Завдання виховної роботи реалізуються через такі види діяльності:

-       виховна робота класного керівника;

-       пізнавальна ціннісно орієнтована діяльність на уроках та в позаурочних заходах;

-       гурткова робота;

-       реалізація проектів, колективних творчих справ;

-       робота за межами школи, забезпечення участі в заходах, конкурсах, змаганнях за інтересами й здібностями;

-       співпраця з батьками й громадськістю

2. Ефективність шкільних заходів.

-       Загальношкільні збори, бесіди:

ü для здобувачів 1-3-х та 4-6-х класів до Дня Збройних Сил України

üдо вшанування пам’яті жертв Холокосту

üінтерактивна бесіда "Вільна Україна" до Дня звільнення України від німецько-фашистських загарбників

üінтерактивна бесіда-лекція "Дбайливе ставлення до світу – обов'язок кожного"

üбесіда-вікторина "Вогонь – друг. Вогонь – ворог"

üдо Дня партизанської слави

ü"Ціна людяності" до Дня вшанування жертв Бабиного Яру

-       Пізнавально-розвивальні заходи:

üнародознавчий захід "Свято Василя та Маланки"

üвідродження традицій українського народу "Сію-вію, посіваю, щастя й радості бажаю"

üДень шкільного самоврядування до Дня вчителя

-       Літературно-мистецька композиції, свята:

ü "Схилимо голови в скорботі…" до Дня пам'яті жертв Голодомору

ü"Уклін живим, загиблим – слава!" до Дня Свободи і Гідності

ü"Вони були перші…" до Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС

ü"Україно моя, у нас ти одна!" до Дня Соборності України

ü"На Аскольдовій могилі… Героїв не забувають" до Дня вшанування Героїв Крут

üсвято "Барвінкова мова" до Дня української писемності та мови

üКонцертні програми до Дня вчителя

üКонцертні програми до Міжнародного жіночого дня

üфестиваль "Широка Масляна"

-       Військово-патріотичні ігри:

üконкурсно-розважальні програми для здобувачів освіти 5-6-х класів "Козацькі забави" до Дня Захисника України

üвійськово-патріотична гра "Козацькі ігри" до Дня Збройних Сил України

üвійськово-спортивна патріотична гра "Богатирські ігри" до Дня Збройних Сил України

-       Екскурсії, зустрічі:

üдо Слов’янського краєзнавчого музею на художньо-мистецьку виставку

üз представниками Краматорського ландшафтного парку

üз представниками поліції

üз представниками ВНЗ

-       Акції:

üз прибирання зелених зон та їх благоустрою

ü"Збережи ліси для нащадків" (збір макулатури).

ü"Надай руку допомоги" (збір речей).

ü"Від серця до серця" (збір канцтоварів).

ü"Подаруй книгу бібліотеці" до Всесвітнього місячника бібліотек.

ü"Напиши листа солдату" (виготовлення листівок, написання листів для воїнів АТО) до Дня Захисника України та Дня Збройних Сил України.

ü"Новорічний подарунок для…"

-       Відеоматеріали, що були підготовлені спільно зі здобувачами освіти та викладачами закладу освіти:

üВідеореквієм загиблим учасникам бойових дій на території інших держав (війна в Афганістані 1979-1989 рр.).

üВідеореквієм вшанування Героїв Небесної Сотні.

üВідеозвіт про виховну роботу до Дня Рідної мови.

üУчасть у підготовці відеоматеріалів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та дорослих (відео "Як зробити маску вдома").

üВідеозвіт про онлайн-конкурс читців поезій Т.Г.Шевченка.

üВідеопривітання до 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні до Дня пам'яті та примирення.

üВідеоролики "Усміхайтесь світанку! Одягайте вишиванку".

üВідеопривітання "Останній дзвоник – це свято!!!"

üВідеоролик "Часопис честі 2020".

Протягом навчального року започатковані такі заходи:

-       вікторина "Козацькі посиденьки" (до Дня Захисника України)

-       хореографічний конкурс "Я бажаю танцювати"

-       вікторина "Я знаю свою країну" (до Дня Соборності України)

-       гра-вікторина "Ми єдині!" (до Дня Соборності України)

-       онлайн-конкурс читців поезій Т.Г.Шевченка

3. Результати участі здобувачів освіти в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

-       міські змагання з футболу серед 6 класів – ІV місце

-       міські змагання з волейболу серед дівчат (8 класи) – ІV місце

-       обласні змагання з легкої атлетики:

Назаренко Семен (5-Б клас) – І місце біг на 60 м

Назаренко Семен (5-Б клас) – І місце біг на 150 м

Стрелець Софія (5-А клас) – ІІІ місце з двоборства

-       змагання допризовної молоді, у тому числі стрільби  – І  місце

-       змагання з боулінгу – І місце

-       ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Поетичний десант у Слов’янську"

Магула Ксенія, 10 кл. – ІІІ місце

Казимирова Тетяна, 8-А кл.,

-       вокальний конкурс "Із Україною в серці"

Нашатирьова Юлія, 11 клас – ІІ місце

Соколовська Діана, 9 клас – ІV місце

Шевченко Марія, 8-А клас – ІV місце

-       V Відкритий регіональний творчий конкурс учнівської та студентської молоді "Слово у душі – душа у слові"

Магула Ксенія, 10 кл.

Соколовська Діана, 9 кл.

Казимирова Тетяна, 8-А кл.

Кошечкіна Олександра, 8-А кл.

Гончаренко Катерина, 4-А кл.

-       Літературний конкурс  для  дітей  та  юнацтва "Природи  ніжний  пагінець"  ім.М.Чабанівського

Магула Ксенія, 10 кл.

Гончаренко Катерина, 4-А кл.

-       Всеукраїнський конкурс патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича

Казимирова Тетяна, 8-А кл.

Магула Ксенія, 10 кл.

Радіонова Анастасія, 10 кл.

-       Конкурси:

üконкурс малюнків "Я маю право"

üконкурс малюнків до Дня Суда

üконкурс малюнків на асфальті до Міжнародного дня Миру

üконкурс "Слідами Чорнобиля" (дистанційно)

-       Соціальні проекти:

üзбирання пластикових кришок і збирання використаних батарейок

-       Підготовка делегації до участі у Міжнародному фестивалі "Рекітське сузір’я-2019"

Альохіна Марія, 6-А кл.,

Блудова Софія, 6-А кл.,

Гончаренко Катерина, 4-А кл., переможець в номінації "Проза"

Кожухов Іван, 6-А кл.,

Казимирова Тетяна, 8-А кл., - переможець в номінації "Фотографія", призер в номінації "Поезія",

Кошечкіна Олександра, 8-А кл., призер в номінаціях "Поезія", "Фотографія",

Соколовська Діана, 9 кл., переможець в номінації "Журналістика",

Шавша Ірина, 3-Б кл., переможець в номінації "Поезія"

Гран-прі фестивалю в номінації "Театральне мистецтво"

4. Діяльність шкільної бібліотеки.

Основними завданнями шкільної бібліотеки є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, для забезпечення всіх напрямків освітнього процесу, у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних потреб у самоосвіті. Робота шкільної бібліотеки Слов᾿янської ЗОШ № 8 спрямована  на реалізацію таких завдань:

-       допомагати в реалізації державної політики в освіті, розвитку навчально-виховного процесу;

-       виховання загальної культури, національної свідомості;

-       виховання культури читання та інформаційних потреб; формування в учнів умінь та навиків бібліотечного користувача.

За 2019-2020 навчальний рік у шкільну бібліотеку було записано 484 читачі: учні, вчителі та батьки учнів. Відвідувань – 4772, книговидача – 11734 примірників. Шкільна бібліотека проводила роботу з читачами у двох напрямках: I – індивідуальний: бесіди, захист читацького формуляру "Про що розкаже твій формуляр". IІ – масовий: бібліотечні уроки, книжкові виставки, календар знаменних і пам᾿ятних дат.

Проведено моніторинг використання підручників і посібників, узгодження дій щодо перерозподілу навчальної літератури, здійснено прийом і технічну обробку нових надходжень.

5. Засвоєння соціальних норм . Співпраця з державними та громадськими організаціями  Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

Суб᾿єкт співпраці:

-       ювенальна превенція

-       відділ Національної поліції

-       служба у справах дітей Слов᾿янської міської ради

-       юридичні служби,суд

Ефективні заходи:

-       участь у проекті "Шкільний поліцейський"

-       участь у проекті "Права дітей в умовах збройного конфлікту"

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

 

1. Кадрова політика

Кадрова політика закладу освіти будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нової української школи. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя - психолога, вчителя - технолога, вчителя-дослідника, компетентного вчителя, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Завдання кадрової політики закладу:

-       добір вчителів відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

-       сприяння фаховому зростанню, удосконалення педагогічної майстерності;

-        активізація та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу.

2. Атестація педагогічних працівників.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їхньої кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

За наслідками атестації 2020 року:

-       підтверджено кваліфікаційні категорії 5 учителям;

-       присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії" 3-м педагогічним працівникам;

-       присвоєно педагогічне звання "старший учитель" – 1 вчителю (учитель географії Бахмутова  В.К.)

3. Внутрішкільна методична робота як засіб підвищення кваліфікації, стимулювання фахового зростання.

У 2019-2020 навчальному році методична робота у школі базувалася   на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Ефективність шкільних форм методичної роботи

      Предметні, тематичні, методичні дні, тижні, декади.

-       Тиждень англійської мови (учителі Величко Ю.П., Курочкіна О.Ф.)

-       День моря, День Землі

-       Тиждень математики (учителі Гончаренко Д.О., Педан Н.М.)

-       Тиждень української писемності

-       Шевченківський тиждень (учителі Юрченко О.М., Заярна О.В.)

-       Тиждень інформатики (учителі Катрич Ю.Ю., Овсій М.Д.,  Лазуренко В.О.)

      Відкриті уроки, уроки обміну досвідом

-         Волковська О.К. 1 кл., математика

-         Гончаренко Д.О., Дєлєскє С.В. Бінарний урок:  українська мова - математика

-         Родіна Т.Л., Зоренко Є.М. Інтегрований урок: німецька мова - музичне мистецтво

-         Курочкіна О.Ф., Педан Н.М., Єрмакова Г.О., Бахмутова В.К., Шарабан О.М. (атестація)

-         Лазуренко В.О. 1 кл., Математика. українська мова

-         Юрченко  О.М. 9 кл., українська література

      Інновації

-         Google-classroom - Волковська О.К., Гончаренко Г.В., Гончаренко Д.О.. Голік К.В., Борових А.В., Овсій М.Д., Сторожева А.О., Ширін Я.В.

-         Створення власного сайту - Гончаренко Д.О.

-         Відеоуроки, уроки в Zoom - Ширін Я.В., Юрченко О.М., Ракитянський С.О.

Педагогічний колектив продовжував працює над Єдиною методичною проблемою школи "Створення умов у закладі загальної середньої освіти для успішної соціалізації".

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно долучалися ШМО

Цінним у методичній роботі вчителів закладу є орієнтація педагогів на творчість, на організацію дослідницької, науково-пошукової роботи, на пошуки більш досконалих педагогічних технологій.

4. Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

- формування ключових компетентностей;

- моніторинг якості освітньої діяльності;

- самоосвітня діяльність педагога;

- залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності та проходять онлайн курси на платформі Ed-era, Всеосвіта, На урок.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання, онлайн курси пройшли 8 осіб.

 

 

5. Результативність участі педагогів у міських, обласних, Всеукраїнських фахових заходах.

      Учасники міських і обласних творчих груп

-       Бахмутова В.К. - учитель географії “Розв’язання олімпіадних задач“

-       Гончаренко Г.В. - учитель фізичної культури “ Розробка вправ для змагань допризовної молоді”, участь у суддівстві обласних змагань “Веселі старти“

-       Гончаренко Д.О. - учитель математики “Розробка завдань з математики для учнів 11-х класів”

-       Юрченко О.М.  Авторська творча майстерня “Розвиток філологічно обдарованої дитини в умовах НУШ”

      Виступи на засіданнях міських МО:

-         Бахмутова В.К. “Викладання географії в рамках концепції НУШ”

      Фахові конкурси

-         Каменюк Є.В. - лауреат міського етапу конкурсу “Учитель року”

-         Волковська О.К. - учасник конкурсу “Геліантус-учитель”

-         Гончаренко Г.В. - учасник конкурсу “Біла карта”

-         Гончаренко Д.О. - учасник конкурсів “Біла карта”, “Кращий шкільний сайт”

-         Юрченко О.М., Заярна О.В. - обласна методична вітальня “Україно, ти для мене диво!”

-         Шарабан О.М. -

Результативність участі педагогів  у заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів .

      Вебінари – 12 

      Інтернет-конференції – 5 

      Онлайн педради, web-марафони – 7 

      Семінари, практикуми, круглі столи – 4

      Тренінги, онлайн-Edcamp – 4

      Ресурсна майстерня, профорієнтації – 2 

      Публікації

-           Волковська О.К. - розробки уроків та презентації на освітньому проекті naurok

-           Заболотна Н.В. - публікації матеріалів на порталах “Всеосвіта” , naurok

-           Гончаренко Д.О. - “Всеосвіта”, naurok

-           15 педагогічних працівників – "Методичний вісник"

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. ПІДТРИМАННЯ ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Соціальний паспорт ЗЗСО. Надання соціальної підтримки соціально вразливим категоріям здобувачів освіти.

У школі створено банк даних дітей різних  соціальний категорій:

-           сиріт - 7 чол.;

-           дитина-інвалід - 3 чол;

-           багатодітні - 51 чол;

-           малозабезпечені - 6чол;

-           учасники ООС - 13 чол;

-           ВПО - 46 чол;

-           матері-одиначки - 28 чол;

-           ЧАЕС - 2 чол;

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки надавались консультації щодо соціального захисту. Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

У школі були проведені акції милосердя: "Не будь байдужим",  "Серце до серця", "Одягни та зігрій воїна", "Допожі другу".

Учителями проводиться соціально-педагогічний патронаж:

- налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

- збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні установи: в районне управління освіти, службу в справах дітей, опікунську раду;

- консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту різних пільгових категорій;

- співбесіда з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- консультування батьків, вчителів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей.

2. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладу освіти та організацій освітнього процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені (липнь 2020 року), пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві. Нещасних випадків на виробництві не було.

На початок навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

3. Діяльність медичної служби.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованим медпрацівником: сестрою медичною Ляшовою О.А.

Медичний кабінет розташований на 1 поверсі школи, забезпечений необхідними медикаментами, проведено водопостачання, зроблений ремонт.

Протягом 2019-2020 навчального року основними завданнями медичної служби були:

-       надання першої медичної допомоги здобувачам освіти та педагогам навчального закладу

-       аналіз та контроль санітарно-гігієнічного стану шкільних приміщень, якість харчування, стан харчоблоку

-       формування у здобувачів освіти та співробітників школи норм здорового способу життя

-       проведення профілактичних заходів

-       організація та здійснення профілактичних оглядів школярів.

Просвітницько-профілактичні заходи:

      Лекції:

-       Профілактика коронавірусної інфекції

-       правила особистої гігієни школярів

-       Кишкові та вірусні інфекції

      Бесіди:

-       Обережно туберкульоз!

-       Що таке ВІЛ та СНІД

-       День боротьби з раком

      Анкетування:

-       Як зберегти зір школяра

-       профілактика сезонних захворювань

      Практикум:

-       Надання першої долікарської допомоги (накладання пов᾿язок)

-       Правила користування медичними, марлевими або одноразовими масками

      Оформлення стендів

-       Обережно педикульоз!

-       Кишкові інфекції

-       Грип та його профілактика

-       Як зберегти свій зір

-       Новий коронавірус

-       Дитячі хвороби

-       Вакцинація КПК в Україні

-       Загартовування організму

-       Вітряна віспа. Кір.

      Контроль якості харчування:

-       ведення контролю над організацією харчування та якістю приготування їжі

-       зняття проб готових блюд

      Контроль стану здоров᾿я здобувачів освіти:

-       здійснення роботи з профілактики травматизму, облік усіх випадків травм

-       огляди дітей (педикульоз, короста)

-       ведення шкільної медичної документації (журнал амбулаторних хворих, карток, довідок)

4. Діяльність психологічної служби.

Діяльність психологічної служби сприяла створенню умов для повноцінного психічного й особистісного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу відповідно до їхніх потреб і можливостей.

Традиційно забезпечувалася робота за напрямами: психодіагностична, координаційно-відновлювана та розвивальна діяльність, консультування, психопрофілактика, робота з дітьми "групи ризику".

Внутрішкільні заходи:

-       дослідження адаптаційних процесів у 1, 5, 10-х класах.

-       соціометричні дослідження в 5, 7, 8 класах

-       вивчення спрямованості особистості та професійних інтересів у 8, 9, 10 класах

-       індивідуальна, корекційна та консультативна робота з підвищення мотивації до навчання, подолання агресій, депресій, профілактики конфліктів, вирішення особистісних проблем

-       профілактичні заходи з попередження негативних звичок, асоціальної поведінки, захворювань

-       масовий профорієнтаційний захід "Професії: від минулого до майбутнього".

5. Організація харчування.

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування.  Їдальня у школі стаціонарна, працює буфет. Працівників харчоблоку – 3, штат укомплектований. Для учнів початкової школи передбачене безкоштовне гаряче харчування. Також є можливість харчування за кошти батьків.  Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.  Контроль за роботою їдальні здійснюється створенною комісією, адміністрацією школи, відділом освіти Слов᾿янської міської ради. У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування).  У їдальні оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню з переліком страв, графік роботи їдальні, харчування учнів у шкільній їдальні.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 258 здобувачів освіти, що становить 53% від загальної кількості.

Класні керівники систематично розяснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

Приміщення харчоблоку та технічні приміщення знаходяться в задовільному стані. Обладнання харчоблоку – в робочому стані.

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1. Структура й функції управління ЗЗСО.

У 2019-2020  навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Будується на принципах демократичності, відкритості, горизонтальних зв'язків, консенсусу, пріоритетності загальнолюдських цінностей. В організації внутрішкільного  управління використовуються ключові ідеї сучасного освітнього менеджменту, мотивації та стимулювання, систематичної самооцінки, формування корпоративної культури закладу загальної середньої освіти.

Органи самоврядування

·        Загальні збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету та ради закладу, громадськості;

·        Рада закладу загальної середньої освіти;

·        Батьківські комітети;

·        Методична рада;

·        Педагогічна рада;

·        Учнівське самоврядування.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями Педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу. Діяльність батьківської ради визначає чітке, конструктивне планування, творчість, ініціативність, атмосферу співпраці і довіри, взаємної поваги та підтримки. У кожному класі обирається батьківський комітет із трьох-п’яти осіб. Із них визначається голова батьківського комітету класу. Учнівське самоврядування – це сформована безпосередньо учнівською громадою організація учнів. Порядок формування, склад та структура, повноваження органу учнівського самоврядування визначаються учнівською громадою школи відповідно до ї інтересів. Діяльність органу учнівського самоврядування здійснюється відповідно до принципів демократичності, колегіальності, виборності, гласності, відповідальності за прийняті рішення, взаємодії та співпраці з іншими учасниками навчально-виховного процесу. Органи учнівського самоврядування працюють у тісному контакті з педагогічним колективом школи. 

2. Співпраця з державними й громадськими організаціями.

         Школою реалізується державно-громадська модель управління. Основними складовими її є:

·     співпраця з органами державної влади

·     співпраця безпосередньо з органами управління освіти різних рівнів

·     співпраця з батьками

·     розширення зв’язків з місцевою громадою

3. Система управління якістю освіти.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішкільного контролю.

Заклад забезпечує систему відстеження процесу й результатів освітньої діяльності, приділяючи увагу всім ланкам і підсистем із метою досягнення оптимального рівня функціонування й розвитку школи.

·        Аналіз освітніх проблем на засіданнях педагогічної ради школи.

Тематика педрад 2019-2020 навчального року

-    "Цифрові освітні ресурси, їх роль і значення для підвищення ефективності навчання"

-    "Розвиток критичного мислення як наскрізне завдання освітнього процесу, визначення Концепцією НУШ"

-    "Педагогіка партнерства як ключовий компонент формули нової української школи"

·        Вивчення стану викладання предметів, якості загальноосвітньої підготовки. Складання аналітичних довідок за результатами досліджень.

-         традиційно проаналізовано процеси адаптації до нових соціальних умов навчання в 1-х, 5-х, і 10-му класах.

-         "Про стан викладання та рівень знань здобувачів освіти з іноземної мови"

-         Якість мовної освіти в школі.

-         Удосконалення викладання та загальноосвітньої підготовки школярів з музичного мистецтва.

-         Стан викладання природознавства.

·        Аналітична діяльність методичних об'єднань

-         дослідження особливостей вивчення предметів.

-         формування предметних компенсацій.

·        Моніторинг успішності класними керівниками.

-         поточний аналіз, співпраця з батьками.

·        Управління якістю освіти членами педагогічного колективу.

-         співбесіди та оперативні наради з питань навчання окремих учнів і класів;

-         самомоніторинг результатів педагогічної роботи за семестр, рік.

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів державної субвенції, місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу, благодійних коштів  для належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є благодійні внески батьків та інших фізичних осіб. Розподіл коштів добровільних внесків відбувається згідно з фактичним їх надходженням батьківським комітетом за поданням адміністрації закладу

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

В цьому навчальному році державою було виділено матеріали та інвентар на дидактичне обладнання для учнів 1-х класів Нової української школи.

2. Ужиті  заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази.

-     Обладнання комп’ютерного класу (бюджетні кошти та кошти благодійного фонду школи)

-     Укомплектування меблями других класів НУШ (бюджетні кошти)

-     Підключення до мережі Інтернет (Wi-Fi) (бюджетні та спонсорські кошти)

-     Укладання плитки на сходових маршах лівого та правого крила будівлі школи (кошти відділу освіти та кошти благодійного фонду школи)

-     Придбання обладнання для шкільної їдальні (електром᾿ясорубка, електросковорода, жарочна шафа) (бюджетні кошти)

-     Капітальний ремонт зовнішнього входу до техпідпілля (бюджетні кошти та кошти благодійного фонду)

-     Косметичний ремонт стін другого поверху (бюджетні кошти, кошти благодійного фонду, роботи виконані працівниками школи)

-     Заміна зовнішньої труби мережі водопостачання (кошти відділу освіти)

-     Заміна покриття підлоги вчительської та приймальні (бюджетні кошти, роботи виконані працівниками школи)

-     Обробка дерев᾿яних конструкцій горища (відповідно до норм пожежної безпеки) (кошти відділу освіти)

-     Повірка вогнегасників (відповідно до норм пожежної безпеки) (кошти відділу освіти)

-     Замір опору ізоляції (відповідно до норм пожежної безпеки) (кошти відділу освіти)

-     Косметичні ремонти класних кімнат (батьківські внески)

-     Дообладнання актового залу, облаштування лаштунків (кошти відділу освіти та благодійного фонду, роботи виконані працівниками школи)

-     Поточні ремонтні роботи системи водопостачання, встановленні і підключення бойлерів, ремонт меблів (роботи здійснені працівниками закладу)

-     Доставка підручників та будівельних матеріалів (кошти благодійного фонду)

-     Обладнання спортивних майданчиків (роботи проведені вчителями фізичної культури)

-     Одержання інвентарю для спортивного залу від "Благодійного фонду "Фонд Кличко"

 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

·        Благодійна допомога

-                                   "Геннліх-Україна", директор Тесленко В.М.

-                                   ГО Клуб рукопашного бою "Беркут", керівник Чечинов І. Д.

-                                   Фізична особа Борисов В. В.

·        Науково-методична, освітньо-виховна діяльність

-         ДВНЗ "ДДПУ" – видання практико-орієнтованого посібника "Методичний вісник"

-         Навчально-методичний центр

-         Школи міста

-         Позашкільні освітні заклади (СЮТ, ЦДЮТ, спортивна школа, басейн)

-         Краєзнавчий музей

-         бібліотечна система м.Слов'янська

-         підприємства та організації "Води Донбасу, "Центр зайнятості"

·        Популяризація діяльності ЗЗСО в ЗМІ

-         сайт 06262 (перемога в конкурсі "Найкращий колектив")

-         сайт Міжнародної академії літератури і журналістики

-         соціальна мережа Facebook

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛІНАРНА  ПРАКТИКА

ТА РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 

Зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування оперативно розглядалися.

Робота по виконанню вимог Закону України "Про звернення громадян" у 2019-2020 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Здійснювалась робота відповідно до діючих нормативно-правових актів. Посадовими особами школи особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України. Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об'єктивно і вчасно розглядались, перевірялись викладені в них факти, приймались рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечувалось їх виконання, громадянам повідомлялось наслідки розгляду заяв (клопотань).

За 2019-2020 навчальний рік в школі не було винесено дисциплінарних стягнень.

До адміністрації школи надходили усні й письмові заяви та запити. Основні питання, що в них порушувалися:

-       надання довідок, відомостей, характеристик;

-       ужиття заходів відносно учасників освітнього процесу;

-       ужиття заходів організаційно-господарського характеру щодо школи й прилеглої території;

-       удосконалення діяльності закладу загальної середньої освіти.

До розгляду звернень громадян залучалися представники Ради школи, заклади та установи-партнери. Звернення громадян з питань діяльності ЗЗСО об’єктивно і вчасно розглядалися, перевірялися викладені в них факти, приймалися рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечувалося виконання з подальшим повідомленням громадян про наслідки.

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИ ВНЕСОК
 ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ
В РОЗВИТОК ЗЗСО

 

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про основні засади мовної політики в Україні",   Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Метою моєї діяльності є розвиток закладу, що орієнтований на модель випускника, характерними рисами якого є гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення; створення позитивного іміджу закладу у мікрорайоні та місті.

В стилі управління намагаюсь дотримуватись таких принципів:

-       розвиток делегування повноважень;

-       здійснення індивідуального підходу до кожного;

-       урахування рівня розвитку колективу;

-       створення атмосфери співпраці;

-       створення умов реалізації;

-       виявлення поваги та довіри до працівників.

Заходи, здійснені для розвитку ЗЗСО:

·          подання заяви на ліцензування діяльності закладу

·          видавнича діяльність (редагування практико-орієнтованого посібника”Методичний вісник” збірника дитячої творчості “Навіяне дитинством”

·          популяризація роботи школи

-  в місцевих ЗМІ, в Інтернет-виданнях

-  в масштабах України (керівництво осередком МАЛІЖ)

·          співпраця Державною службою якості освіти. Створення позитивного іміджу навчального закладу

 

 

Висновки

 

Питання, що були розв’язані за минулий навчальний рік продемонстрували таке:

- навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань;

- школа підтримує свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Залишються певні питання, розв’язання яких слід продовжувати, а саме:

- підвищення якості освітніх послуг;

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- створення цілісної системи моніторингу НВП;

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів

 

 

ЗАВДАННЯ

 

- Подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- Створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти;

- Формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

- Підтримання здоров’язбережувального середовища;

- Створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників освітнього процесу на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

- Формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- Виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- Розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

- Орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка  забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- Подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

- Здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

- Оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- Управління процесом соціалізації учнів;

- Розвиток елементів державно-громадського управління;

- Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- Оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам