Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

Конференція 08.06.2015

 

Для досягнення мети здійснюється наступні види діяльності:

– початкова освіта;

– загальна середня освіта

2.    У межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, маючи першочергову відповідальність за дотримання державних стандартів освіти, школа укладає робочі навчальні плани, які затверджує відділ освіти Слов’янської міської ради.

Особливостями навчальних планів, які реалізують початкову освіту, є:

– вивчення іноземної мови з 1-го класу;

– вивчення предмету "Сходинки до інформатики" з 2-го класу.

Специфікою навчального плану, що діє в закладі, є:

– організація вивчення предмету "Хореографія" з метою поглиблення естетичного виховання школярів;

– організація вивчення предмету "Християнська етика" (на підставі заяв батьків) із метою формування в учнів моральних цінностей та норм суспільної поведінки.

– оздоровча функція художньо-естетичний напрям.

Особливостями організації загальної середньої освіти є:

– організація поглибленого вивчення предметів;

– профільне навчання в школі ІІІ ступеня;

– вивчення двох іноземних мов.

Специфікою навчального плану школи ІІ й ІІІ ступенів навчання є:

– профіль – українська філологія;

– вивчення спецкурсу "Українська художня культура"

3.    Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

Мережа класів у 2014-2015 н.р.:

І ступінь:      українська мова навчання – 4 класи;

російська мова навчання – 4 класи;

ІІ ступінь:     українська мова навчання – 5 класів;

російська мова навчання – 5 класів;

ІІІ ступінь:    українська мова навчання – 2 класи;

Індивідуальною формою навчання було охоплено 5 учнів, із них – 3 – за допоміжною програмою.

Специфіка закладу – класи з вечірньою (заочною) формою навчання (2 класи: 11 і 12-й) 2014-2015 роки було організовано навчання за екстернатною формою для здобуття повної загальної середньої освіти дітьми з тимчасово окупованих територій. 9 учнів отримали атестати.

4.    Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться позаурочні заняття, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їхніх здібностей і обдаровань:

– консультації: індивідуальні та групові;

– предметні конкурси;

– позакласні заняття;

– дослідницькі й творчі міні-проекти;

5.    Освітній простір заповнюється позаурочною діяльністю, що сприяє раціональний організації режиму праці й відпочинку;

– організовано роботи 2 груп продовженого дня;

– діяло 8 гуртків за різними напрямами.

6. Визначення рівня навчальних досягнень учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, визначеної Міністерством освіти і науки України.

Показники результативності навчального процесу:

        засвоєння програмового матеріалу на рівні Державних стандартів (табл., сл. №6)

        моральне заохочення:

·        троє випускників 11 класу нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні"

·        троє випускників нагороджені Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

·        41 учень нагороджений Похвальним листом "За високі досягнення в навчанні"

        підтвердження результатів шкільного навчання результатами ЗНО;

        участь у міських предметних олімпіадах: 76 учасників; із них 27 увійшли в десятку кращих, 12 посіли призові місця, двоє стали переможцями й брали участь в обласному етапі;

        участь у обласних конференціях ("Друга світова війна: людський вимір");

        участь у предметних конкурсах:

·        учасників конкурсу юних істориків;

·        "Юний ерудит";

·        математиків "Кенгуру";

·        конкурсу ім. П. Яцика;

·        конкурсу ім. Т. Шевченка;

7.    Визначені результати досягнуті завдяки забезпеченню належного рівня викладання навчальних дисциплін.

Добір і розстановка кадрів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

Усі педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, навички викладання, прагнення до професійного самовдосконалення.

8.    У школі існують різноманітні форми участі педагогів, батьків та учнів у керуванні навчальним закладом. Важливо відзначити, що кожна форма є окремою необхідною ланкою у функціонуванні школи як освітньої системи.

Говорячи про працівників закладу, відзначимо, що важливою ланкою державно-громадського управління є колектив, головним органом якого є педагогічна рада.

Протягом року проведено 15 засідань, 4 із яких розглунили й глибоко проаналізували проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу. Педрада також вирішувала питання зарахування й відрахування учнів, організації оцінювання навчальних досягнень тощо.

Отже, педагогічна рада визначала стратегічні напрямки роботи з кадрами, виходячи з нормативних документів та аналізу роботи колективу. Крім того, педрада виконує й методичну функцію через використання різних форм проведення засідань.

9.    Методична рада – громадсько-педагогічний орган колегіального обговорення різних проблем, експертних оцінок, прийняття перспективних рішень.

Рада розробляє, планує, організовує та здійснює загальне керівництво всією науково-дослідницькою, творчою, методичною, експерпементальною роботою в школі.

2014-2015 навчального року методична рада ініціювала та організувала проведення таких заходів:

        дні відчинених дверей;

        предметні тижні: інформатика;

        методичні декади: наступність навчання у початковій школі, майстер-класи учителів вищої категорії, упровадження ІКТ в навчально-виховному процесі, тижні молодого фахівця;

        діяльність творчих груп;

        видання ІІ випуску практико-орієнтованого посібника "Методичний вісник!"

10.  Результатами роботи з педагогічними кадрами є:

– удосконалення нормативно-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників;

        стимулювання виникнення нових форм, методів, прийомів навчання;

        удосконалення професійної майстерності педагога, яка відповідає вимогам сучасності;

        сформованість ключових компетентостей учнів школи.

11.  Виховна система школи – це психолого-соціальне утворення, яке має складну структуру та складається зі взаємовпов’язаних компонентів. Її цілісність забезпечується послідовною педагогічною діяльністю та спілкуванням, спрямованим на досягнення виховної мети в системі та її підструктурах.

Ми намагаємося організувати повноцінне, насиченне, творче життя учнів, змоделювати таку систему, яка б забезпечувала компетентну участь випускників у соціальних та життєво значущих проектах.

12.  У школі реалізується модульно-проектний підхід до системи виховної роботи, що дає змогу залучити до діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, оптимально поєднати предметне навчання й виховне позаурочне середовище.

13.  Виховання дитини в школі та сім’ї – це єдиний, неподільний процес. Становлення співпраці передбачає виявлення та активізаціє спільної діяльності сім’ї та школи на держано-громадських засадах.

Принципами, які забезпечують взаємозв’язок школи та сім’ї є:

1)  Принцип єдності сімейного і шкільного виховання – дотримання єдиних вимог до виховання дитини.

2)  Принцип систематичності й наступності.

3)  Принцип гуманізму: дитина – найвища цінність.

4)  Принцип правової культури, етики.

5)  Принцип добровільності.

Загальними напрямами роботи з батьками обрано такі:

        ознайомлення з умовами сімейного виховання;

        педагогічна діагностика батьків;

        колективне вирішення проблем навчання, виховання й розвитку дитини;

        залучення батьків до позаурочної роботи;

        індивідуальна робота з сім’ями, які мають особливий статус;

        залучення батьків до організаційної, методичної та іншої допомоги закладу;

        співпраця в органах громадського самоврядування;

        стимулювання батьків, які беруть активну участь у НВП.

14.  Батьківські комітети як ланка громадського самоуправління спільно з педагогічним колективом здійснювали постійну роботу з реалізації завдань, що стоять перед навчальним закладом. Завдяки їм забезпечувалася щоденна життєдіяльність школи, створювався оптимальний режим її функціонування.

15.  Удосконалюючи систему громадського самоврядування, ми вибудовуємо учнівське самоуправління. Діяла рада представників, яка організовувала та проводила діяльність, спрямовану на згуртованість учнів, із метою розвитку їхніх інтелектуальних і творчих здібностей, формування активної життєвої позиції, змістовну організацію самовираження.

16.  Матеріально-технічне забезпечення школи потребує подальшого вдосконалення. На сьогоднішній день ми співпрацюємо з випускниками – меценатами, з міжнародною групою ЮНІСЕФ.

17. Проводяться заходи, спрямовані на підвищення авторитету школи:

– співпраця з дитячими дошкільними закладами;

– співпраця з позашкільними освітньо-виховними установами;

– співпраця з громадськими організаціями;

– співпраця з органами управління освітою і методичними службами різних рівнів;

– презентація діяльності закладу на відкритих заходах;

– презентація діяльності в засобах масової інформації;

– випуск друкованої продукції;

– робота шкільного сайту.

18.  ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного, інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури молодого покоління набувають вирішального значення для економічного, соціального, морально-етичного поступу суспільства. Тому надалі ми прагнемо будувати ефективну школу у форматі демократичного, соціально активного закладу.