Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 25 гостей та відсутні користувачі

Публічний звіт за 2018-2019 н.р.

Мета: Оприлюднення результатів діяльності закладу загальної середньої освіти за навчальний рік; подальше утвердження відкритої й демократичної державно-громадської моделі управління, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

Завдання:

·        інформування учасників освітнього процесу, громадськості, державних та інших зацікавлених організацій про функціонування й розвиток Слов'янської ЗОШ № 8.

·        звітування керівника про діяльність колективу та персональний внесок у розв'язання завдань, визначених державним і суспільним освітнім замовленням.

·        поєднання державної й громадської форм контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень.

·        об'єктивна оцінка процесу й результатів освітньої діяльності: одержання публічного визнання досягнень, привернення уваги до актуальних проблем.

 

Вступ

 

Звіт керівника закладу загальної середньої освіти на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості є систематичним щорічним заходом і здійснюється на підставі таких документів:

·   Наказ МОН України "Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю" від 23.03.2005 № 178.

·        Національна доктрина розвитку освіти (п.3)

·        Наказ МОН України "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів".

У звіті подана об'єктивна й значима інформація про стан функціонування окремих шкільних ланок і підсистем, закладу в цілому; особливості діяльності та досягнення учасників освітнього процесу.

Структура звіту відбиває основні напрями діяльності ЗЗСО, текстовий матеріал подано лаконічно за розділами, наявні додатки, що являють собою узагальнені показники кількісного аналізу.

 

Загальна характеристика закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО)

1.     Актуальна інформація.

Комунальний навчальний заклад "Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Слов'янської міської ради Донецької області" створений за рішенням Слов'янської міської ради № 7-XXVI-4 від 19.04.2005.

Скорочена назва –Слов'янська ЗОШ № 8.

Юридична й фактична адреси: вул.Торська, 55, м. Слов’янськ, Донецька обл.

Телефон (06262)  2-03-96

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sl.school8@qmail.com

Офіційний веб-сайт : school8.slav.dn.ua

 

2.     Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

     Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-АОО № 328557 від 60.05.2005.

     Статут, затверджений рішенням Слов'янської міської ради від 01.06.2012 № -XXVI-6.

 

3.     Соціальні умови території знаходження

Слов'янська ЗОШ № 8 знаходиться в незначному віддалені від центра міста. Поряд у мікрорайоні функціонують ще 2 школи. Територія обслуговування закладу має велику площу, є віддалені помешкання приватного сектору, райони колишніх промислових підприємств. Транспортне сполучення в межах  території обслуговування фактично відсутнє.

 

4.     Категорії учасників освітнього процесу.

Здобувачі освіти

Загальна кількість:

·        на початок навчального року – 473;

·        на кінець навчального року – 497;

               Розподіл за ступенями навчання :

·        І ступінь – 206;

·        ІІ ступінь – 249;

·        ІІІ ступінь– 42.

Віковий склад – 6-17 років.

Педагогічні працівники

Загальна кількість – 34чол.

Із них:

    учителів – 28;

    практичних психологів – 1;

    педагогів-організаторів – 1;

    членів адміністрації – 4;

 

Умови здійснення освітнього процесу

1.     Управління. Структура і функції.

Управління школою має державно-громадський характер і здійснюється відповідно до законодавства України, Статуту школи. Будується на принципах демократичності, відкритості, горизонтальних зв'язків, консенсусу, пріоритетності загальнолюдських цінностей. В організації внутрішкільного управління використовуються ключові ідеї сучасного освітнього менеджменту, мотивації та стимулювання, систематичної самооцінки, формування корпоративної культури закладу загальної середньої освіти.

 

Адміністрація школи

·        Директор – Дєлєскє Світлана Валентинівна

Кваліфікація – учитель початкових класів,  учитель української мови і літератури.

Педагогічний стаж – 28 років

Стаж роботи на посаді – 13 років

·        Заступники директора:

Родіна Тетяна Леонідівна

Кваліфікація – учитель математики, учитель іноземної мови

Педагогічний стаж – 34 роки

 

Педан Ніна Миколаївна

Кваліфікація – учитель математики

Педагогічний стаж – 37 років

 

Кузнецова Тетяна Олександрівна

Кваліфікація – учитель початкових класів

Педагогічний стаж – 41 рік.

 

Органи самоврядування

·        Загальні збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету та ради закладу, громадськості;

·        Рада закладу загальної середньої освіти;

·        Батьківські комітети;

·        Методична рада;

·        Педагогічна рада;

·        Учнівське самоврядування.

 

2.     Визначення цілей і провідних напрямів діяльності.

Стратегічною метою діяльності ЗЗСО є створення умов для розвитку школи як відкритої інноваційної освітньої системи, що забезпечує доступну та якісну освіту, є конкурентноспроможною і сприяє формуванню сучасних компетенцій, сталого розвитку особистості, її соціалізації.

Основними завданнями школи є :

·        забезпечення доступної якісної освіти;

·        різнобічний розвиток особистості здобувача освіти;

·        збереження й зміцнення психічного, морального й фізичного здоров'я;

·        виховання школяра як патріота і громадянина з активною позицією;

·        формування компетенцій, вироблення вмінь творчо застосовувати знання.

Основні напрями діяльності колективу школи :

·        виконання законодавчих і нормативних актів у галузі освіти;

·        забезпечення виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу середньої освіти, запровадження Державних стандартів;

·        створення здоров'язберігаючого середовища;

·        формування в здобувачів освіти національних і загальнолюдських цінностей;

·        забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу, державних установ, громадянського суспільства;

·        соціальний захист учасників освітнього процесу.

 

3.     Створення комфортних безпечних умов, здоров'язберігаючого простору закладі освіти.

Шкільна система безпеки – це сукупність передбачених державою заходів адміністрації закладу у взаємодії з правоохоронними структурами, допоміжними службами та організаціями для забезпечення безпечного функціонування, а також формування готовності учасників освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Основні підсистеми безпеки:

·        фізичні й технічні засоби, обладнання та оснащення території та приміщень школи;

·        цивільний захист і антитерористична безпека;

·        протипожежна безпека;

·        охорона праці, безпека життєдіяльності; профілактика травматизму та захворюваності;

·        психологічний комфорт, профілактика протиправних дій, проявів антисоціальної поведінки.

Основним завданням щодо підтримання допустимого рівня здоров'я вважаємо створення здоров'язберігаючого середовища, що реалізується в таких аспектах діяльності:

·        створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов збереження здоров'я;

·        змістовно-інформаційне забезпечення формування здорового способу життя;

·        система фізкультурних і спортивних заходів, розвиток рухової активності;

·        моніторинг рівня здоров'я здобувачів освіти; формування ціннісного ставлення учасників освітнього процесу до всіх складових здоров'я;

·        розвиток системи медико-психолого-педагогічного супроводу.

 

4.     Матеріально-технічна та навчально-методична база.

·        Кількість навчальних приміщень – 22:

-         класних кімнат – 16

-         обладнаних навчальних кабінетів – 5

-         комп'ютерний клас – 1

·        Навчальна майстерня – 1

·        Спортивні споруди:

-                    спортивних залів – 2

-                    спортивних майданчиків – 2

-                    тренажерний майданчик – 1

·        Бібліотека з фондом літератури:

підручників – 21121

художньої літератури – 8184

довідково-методичних видань – 13543

·        Шкільна інфраструктура

-         медичний кабінет

-         їдальня з обіденним залом

-         кімната відпочинку для молодших школярів

-         актовий зал

5.Створення умов для доступної якісної освіти.

    Структура і режим навчання

    Мови навчання – українська, російська

    Ступені навчання – І-ІІІ

    Змінність навчання – І зміна

    Вивчення іноземних мов: англійська, німецька, французька.

    Профільність – філологічний профіль, напрям українська філологія.

    Форми навчання: групова класно-урочна, індивідуальна.

 

Складання й реалізація навчального плану

    Робочий навчальний план на 2018-2019н.р. розроблений на основі Типових освітніх програм і передбачає впровадження Державних стандартів освіти.

    Інваріантна частина плану сформована на державному рівні й зберігає перелік предметів, затверджених МОН України, та кількість годин на їх вивчення. При плануванні змісту варіативної складової враховуються умови регіону, ресурси закладу, освітні запити здобувачів освіти та їхніх батьків. Так, із метою вдосконалення морально-етичного та естетичного виховання в початкових класах введено окремі курси " Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво", а також "Хореографія". У 5,8,9 класах було організовано вивчення російської мови. Із метою поглиблення лінгвістичної освіти у 8-му й 10-му класах виділено додатковий час на вивчення другої іноземної мови (німецької, французької). Для якісної підготовки випускників до ЗНО в 11-му класі додаткові години виділені на вивчення математики та історії України.

    Усі предмети навчального плану вивчаються за програмами, затвердженими МОН України.

Додаткові освітні послуги

·        Робота гуртків

-         спортивні – 3: "Легка атлетика", "Спортивне орієнтування", "Футбол".

-         художньо-естетичні – 1 "Гармонія".

-         краєзнавчі – 1 "Пошук".

-         літературної творчості – 1 "Словознавці".

-         психологічні – 1 "Пізнай себе".

·        Індивідуально-групові консультації з навчальних дисциплін.

·        Консультативний пункт психологічної служби.

·        Творчі проекти.

·        Логопедична допомога (на логопедичному пункті).

 

6. Якість кадрового забезпечення

·        Педагогічні працівники

-         освіта – повна вища, фахова – 100%

-         кваліфікаційний рівень

вища кваліфікаційна категорія – 8чол.

І кваліфікаційна категорія – 12чол.

ІІ кваліфікаційна категорія – 9чол.

кваліфікаційна категорія "спеціаліст" – 4чол.

-         педагогічні звання:

старший учитель – 5

учитель-методист – 1

·        Фахівці:

практичний психолог

сестра медична

кухар

7. Комплектування контингенту здобувачів освіти

Комплектування класів відповідає Державним санітарним правилам і нормам, Законодавству України в галузі освіти, освітнім запитам (додаток № 1)

Кількість класів – 19

Середня наповнюваність 25чол., у тому числі по школі І ступеня 26чол., ІІ ступеня 27чол., ІІІ ступеня 21чол.

Оцінка змісту та якості підготовки здобувачів освіти

 

1.Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами річного оцінювання (додатки № 2; 3; 4; 5)

При оцінці результатів навченості використовуються кількісні показники, зокрема рівні навчальних досягнень з предметів, успішність та якість знань. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти на кінець 2018-2019 навчального року свідчить про стабільність досягнутих результатів, достатній рівень загальноосвітньої підготовки з усіх предметів. Середній бал по школі7,7 є незмінним чотири роки. Показник успішності – 94,6%(на 0,5 % вище, ніж у попередньому році),якості знань -67,4%(підвищився за рік на 0,3%). Указані тенденції можуть бути свідченням поліпшення роботи з категорією мотивованих і здібних дітей та одночасним підвищенням уваги до здобувачів освіти з низьким рівнем мотивації та навчальних можливостей.

              Позитивні тенденції:

-         загальне зростання показника успішності;

-         високі показники якості знань у здобувачів освіти 2-Б, 4-Б, 3-Б(І ступінь); 9-А,5-А, 10, 6-А класів;

-         високий рівень навченості учнів початкової школи, 10 класу, де показники середнього балу перевищують середньостатистичні;

-         збереження показників успішності та якості знань при переході до школи ІІ ступеню;

-         високі показники якості знань з української мови й літератури в 6, 9-х, 10-му класах;

-         класи, що мають найбільшу чисельність учнів з високим рівнем навчальних досягнень: 7-А, 5-А, 4-А, 3-Б, причому 7-А утримує цей показник із минулого року;

Негативні тенденції:

-         низький показник якості знань та навченості (середній бал) у 7-Б класі, 9-Б класі;

-         зниження відсотка дітей, що мають високий рівень навчальних досягнень;

-         зниження середнього бала порівняно з минулим роком у 6-А, 7-Б, 8 класах;

-         низькі показники успішності з геометрії та біології в 7-х класах (порівняно з іншими предметами) з російської мови в 11 класі;

-         низькі показники якості знань з російської мови, причому в класах, де вона є мовою навчання (6-Б, 7-Б);

-         значний відсоток учнів, що засвоюють матеріал на низькому рівні в 9-Б, 7-Б, 7-А класах.

 

2. Результати державної підсумкової атестації (додатки 6;7;8;)

         Результати ДПА в цілому підтверджують ступінь засвоєння навчального матеріалу, засвідчують об'єктивність семестрового й річного оцінювання.

    Позитивні тенденції:

-         стабільно високі показники успішності та якості знань випускників школи І ступеня (4-і класи);

-         підтвердження на ДПА з української мови й математики річних оцінок випускниками школи ІІ ступеня;

-         високий рівень підготовки випускників школи ІІ ступеня з української мови (стала тенденція);

Негативні тенденції:

-         зниження показників навчальної успішності з географії в 9-х класах.

 

Результати ДПА у формі ЗНО в 11 класі показують достатній рівень забезпечення якості повної загальної середньої освіти.

Позитивні тенденції:

-         переважна більшість випускників підтвердила річні оцінки на ЗНО, що засвідчує об'єктивність оцінювання вчителів.

Негативні тенденції:

-         найменша відповідність результатів ЗНО й річного оцінювання з історії України.

-         наявність низького рівня (не перетнув поріг) з української мови.

 

3.Динаміка успішності та якості знань випускників за 2018-2019н.р.:

Заклад загальної середньої освіти забезпечує достатній рівень підготовки випускників усіх ступенів навчання.

Позитивні тенденції:

-         стабільно високі показники успішності та якості знань випускників школи І ступеня;

-         підвищення показників успішності та якості знань (на 7% та 8% відповідно) випускників школи ІІ ступеня порівняно з минулим роком;

-         отримання 2-х свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою;

Негативні тенденції:

-         низькі показники випускників школи ІІІ ступеня, як порівняно з іншими класами, так і з попередніми роками (що пояснюється особливостями контингенту)

 

4.Стан нагородження здобувачів освіти.

·        Нагороджено Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" 48чол., що становить 10% від загальної кількості учнів, але на 2% менше, ніж у 2018 році.

·        Нагороджено Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

Юрченко Богдан – за вивчення української літератури, зарубіжної літератури, екології

Негативні тенденції:

-         відсутність учнів, нагороджених медалями

 

5.     Результативність участі в Міжнародних, Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах.

Основні напрямки роботи:

-         роз'яснювально-інформаційна;

-         розвивально-корекційна;

-         заохочення та стимулювання.

Предметні олімпіади, конкурси.

-         призери І (міського) етапу

·        Конкурс з української мови ім.П.Яцика

Водоложко Аліна (7 клас) – ІІІ місце

Івкова Єлизавета (11 клас) – ІІІ місце

·        Мовно-літературний конкурс ім.Т. Шевченка

Мурат Віктор (9 клас) – ІІІ місце

Юрченко Богдан (11-клас) – ІІ місце

·        Олімпіада з української мови і літератури

Тіщенко Євген (8 клас) – І місце

·        Олімпіада з англійської мови

Тіщенко Євген (8 клас) – І місце

·        Олімпіада з математики

Мурат Віктор (9 клас) – ІІІ місце

·        Олімпіада з фізики

Водоложко Аліна (7 клас) – ІІІ місце

·        Олімпіада з географії

Погребняк Микита (7 клас) – ІІІ місце

Лемішко Микита (9 клас) – ІІІ місце

·        Олімпіада з біології

Ісакова Юлія (8 клас) – ІІІ місце

Юрченко Богдан (11 клас) – ІІІ місце

·        Олімпіада з екології

Вакульчук Марія (10 клас) – ІІІ місце

 

-         десятка кращих на міському рівні:

·        Конкурс з української мови ім.П.Яцика

(6 клас) - ІХ місце

(8 клас) - Vмісце

·        Мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка

(5 клас) - V місце

(6 клас) -V місце

(8 клас) -V місце

·        Олімпіада з української мови

Івкова Єлизавета (11 клас) - IV місце

·        Оліпіада з англійської мови

Михалевська Аліна (8 клас) - V місце

·        Олімпіада з географії

Єгоров Богдан (8 клас) - V місце

Вершиніна Ліана (10 клас) - ІV місце

Юрченко Богдан (11 клас) - V місце

·        Олімпіада з біології

Лемішко Микита(9 клас) - V місце

·        Олімпіада з астрономії

Посоха Артем (11 клас) – VІ місце

·        Олімпіада з історії

Михалевська Аліна (8 клас) – ІV місце

·        Олімпіада з трудового навчання та технологій

Булух Артем (9 клас) – ІV місце

Бацокіна Софія (11 клас) – ІV місце

 

         Отже, 2018-2019 н.р. ми маємо 21 учасника міського етапу олімпіад з 13 предметів. Із них – 8 призерів з 6 предметів.

-         учасники обласного рівня

Юрченко Богдан (конкурс ім. Т. Шевченка) - І місце, учасник Всеукраїнського етапу.

Тіщенко Євген (олімпіада з української мови і літератури, іноземної мови).

 

Інтелектуальні конкурси, ігри

ØВсеукраїнська гра з української мови "Соняшник":

Старовецька Софія (5 клас) - диплом І ступеня регіонального рівня

ØВсеукраїнська гра "Патріот"

ØВсеукраїнська онлайн-олімпіада з української мови і літератури: Соколовська Діана (8 клас) – ІІІ місце

Тіщенко Євген (8 клас) - ІІІ місце

ØКонкурс з французької мови "Галлус" - 4 місце в області

Ø"Я-козацького роду"

ØМіжнародний учнівський конкурс юних істориків "Лелека"

Бєлошапка Марія (6 клас) - бронзовий Лелека

Гавриш Анастасія (7 клас) - бронзовий Лелека

Михалевська Аліна (8 клас) - бронзовий Лелека

ØВсеукраїнська онлайн-олімпіада з історії

Клим Анастасія (5 клас) - І місце

ØМіжнародна гра "Геліантус" (25 учасників)

ØМіжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

-         відмінний результат – 2 учасники;

-         добрий результат – 1 учасник;

ØМіжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер"

ØІнтернет-олімпіада з предметів початкової школи

ØОнлайн-конкурс "Слово до слова"

Назаренко Семен (4-Б) - ІІ місце

Матвєєва Вероніка (4-Б) - ІІІ місце

Ворона Марія(4-Б) - ІІІ місце

Сазонова Ксенія(4-Б) - ІІІ місце

ØМіський конкурс "Юний ерудит"

Матвєєва Вероніка – ІІ місце з математики, ІV місце з природознавства, командне ІV місце.

 

Ефективність діяльності педагогічних ланок і підсистем

 

1.Ефективність використання педагогічного потенціалу

·        Підвищення кваліфікаційного рівня. За наслідками атестації 2018-2019н.р. підтверджено кваліфікаційні категорії – 5 педагогів, підвищено – 3.

Присвоєно педагогічні звання "старший учитель" 2 педагоги (Волковська О.К., Гончаренко Д.О.)

 

·        Участь у фахових конкурсах

       Бахмутова В.К. – учитель географії – переможець зонального етапу та лауреат (ІІ місце) обласного етапу конкурсу "Учитель року"

       Ткаченко А.О. – учитель французької мови – лауреат обласного етапу конкурсу "учитель року"

       Бойко В.Л.-лауреат міського етапу конкурсу "Учитель року" в номінації "Основи здоров'я"

·        Участь у методичних заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

-         Проект "Посилка успіху" за підтримки В. Кличка – учасник-учитель фізичної культури Гончаренко Г.В.

-         Всеукраїнський конкурс "Логік" (Казимирова А.С., Гончаренко Д.О., Кошечкіна І.Ю., Дєлєскє С.В.)

-         Участь у роботі обласних творчих груп:

ü"Розвиток філологічно обдарованої дитини в умовах НУШ" (Юрченко О.М.)

ü"Центр усесвіту – Дитина" (Дєлєскє С.В.)

-         Участь у роботі міських творчих груп

ü"Національно-патріотичне виховання на уроках математики (Гончаренко Д.О.)

ü"Розв'язування олімпіадних задач з географії "(Бахмутова В.К.)

ü"Робота з мотивованими й обдарованими дітьми щодо підготовки до участі в олімпіадах"(Дєлєскє С.В.)

-         Виступи на міських методичних об'єднаннях, вебінарах, проведення майстер-класів для педагогів міста з метою презентації та поширення позитивного досвіду.

üГончаренко Д.О. "Застосування інтерактивного проектора на уроках математики"

üОвсій М.Д. "Викладання інформатики в 10-му класі за новою програмою"

ü6 виступів за темами самоосвітніх досліджень (Бахмутова В.К., Гончаренко Д.О., Зоренко Є.М., Гращенко Н.М., Матвійчук Л.О., Волковська О.К.)

-         Онлайн заходи: вебінари, конференції, модулі, курси, марафони, майстер-класи.

Усього взяли участь 14 учителів.

Охоплено      9 навчальних предметів

39 методичних тем.

·        Внутрішкільна методична робота як засіб підвищення кваліфікації, стимулювання педагогічної творчості, презентації позитивного досвіду .

-         Відкриті уроки – спосіб підвищення майстерності, демонстрації методичних і дидактичних знахідок, індивідуального педагогічного стилю.

Протягом року відкриті уроки провели 15 учителів у рамках атестаційних заходів, декади педагогічної майстерності, днів відкритих дверей, тижня успіхів молодого фахівця.

-         Предметні, методичні тижні, тематичні дні, декади

üТиждень української писемності та мови, Шевченківський тиждень, День рідної мови (Юрченко О.М., Заярна О.В., Шарабан О.М.)

üТиждень початкової школи "Ідеї педагогіки В Сухомлинського в НУШ" (Родіна Т.Л., Волковська О.К., Сторожева А.О. учителі початкових класів)

üВсеукраїнський тиждень права, тематичні дні до пам'ятних історичних дат і подій (Резниченко А.С., Кошечкіна І.Ю.)

üДень Води, День Землі (Бахмутова В.К., Ракитянський С.О.)

üТиждень природничих дисциплін (Заболотна Н.В., Ракитянський С.О., Бахмутова В.К.)

üТиждень математики (Гончаренко Д.О., Казимирова А.С., Педан Н.М.)

üТиждень інформатики, день Безпечного Інтернету (Овсій М.Д., Катрич Ю.Ю.)

üОлімпійський тиждень, День спорту (спартакіада) (Ширін Я.В., Гончаренко Г.В.)

üТиждень знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності (Педан Н.М., Кузнєцова Т.О., Бойко В.Л.)

-         Участь у творчих групах, проектах

üSTEM-проект "Теплиця на підвіконні" (Родіна Т.Л., учителі початкових класів)

ü"відкрита книга" (Волковська О.К., Сторожева А.О.)

-         Застосування інноваційних технологій

üОнлайн-тестування на Інтернет-платформах (Гончаренко Д.О.)

üСтворення й використання ментальних карт (Гончаренко Д.О., Казимирова А.С., Волковська О.К., Матвійчук Л.А., Дєлєскє С.В.)

üЗастосування нових засобів візуалізації на уроках мистецтва (Зоренко Є.М.)

üМетоди Hapbook, Storytelling (Зарубіна С.В.)

üПрийоми мнемотехніки та ейдетики (Педан Н.М., Волковська О.К., Сторожева А.О.)

-         Підготовка та публікація матеріалів науково-популярного, методичного, дидактичного характеру:

Øпублікації учителів у практико-орієнтованому посібнику "Методичний вісник" – 23 педагоги

Øпублікації на педагогічних сайтах, порталах (Гончаренко Д.О., Сторожева А.О.)

Øпублікації в збірниках вищих начальних закладів (Лазуренко В.О.)

-         Участь в експертних групах, екзаменаційних сесіях ЗНО при регіональному центрі оцінювання якості освіти (Дєлєскє С.В., Юрченко О.М., Бахмутова В.К., Ткаченко А.О., Заярна О.В.)

 

Результати виховної роботи. Розвиток творчого потенціалу та громадської активності здобувачів освіти.

Виховна робота в закладі являє собою систему впливів з метою підвищення рівня ціннісних орієнтацій і охоплює всі напрями, визначені "Основними орієнтирами виховання учнів". Головна увага приділяється створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату, який сприяє формуванню творчої, соціалізованої особистості, активного громадянина.

Завдання виховної роботи реалізуються через такі види діяльності:

-         виховна робота класного керівника;

-         пізнавальна ціннісно-орієнтована діяльність на уроках та в позаурочних заходах;

-         гурткова робота;

-         реалізація проектів, колективних творчих справ;

-         робота за межами школи, забезпечення участі в заходах, конкурсах, змаганнях за інтересами й здібностями;

-         співпраця з батьками й громадськістю;

 

·        Участь у обласних та міських заходах:

-         Спортивного спрямування

ü  змагання з футболу, 8-мі класи – І місце

ü  Олімпійське лелеченя – І місце (місто), IV – (область)

ü  змагання з футболу, 5-ті класи – ІІІ місце

ü  змагання зі стрільби – ІІ місце

ü  Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" («Джура»)

-         Екскурсії:

üс. Ямпіль (2-Бкл.)

üс. Прелєсне (3-Акл.)

üм. Харків (5-А, 7, 8-мі кл.)

ü«Екологічними стежками України» (група учнів 7-х кл. – Хмельниччина, група учнів 5-х кл. – заповідні місця Донеччини)

-         Акції:

üпатріотичні («Лист солдату», «Подаруй іграшку»)

üакції милосердя (збір іграшок для дитбудинку, серце до серця, речі та канцтовари для пільгових категорій)

üприродоохоронні, екологічні («Води Донбасу» – учні 3-А та 4-Бкл.)

-         Зустрічі

üіз заступником міністра юстиції України (9-Акл.)

üіз лігою поліцейських (4-Акл.)

üпоетичний батл (бібліотечна мережа і група обдарованих дітей)

-         Мистецькі заходи:

üконкурс образотворчого мистецтва «Діти за чисте місто»

üвокальний конкурс «На крилах гармонії»

üпоетичний десант у Слов’янську (лауреати: Альохіна М. (5-Акл.), Казимирова Т. (7-Акл.), переможець Радіонова А. (9-А))

üконкурс ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сухін В. (9-Бкл.) – ІІІ місце, Вакульчук М. (10кл.) – ІІ місце)

üобласний конкурс «Майстер слова» (Соколовська Д. (8кл.) – ІІІ місце)

-         Проекти:

ü«Зелене подвір’я» (озеленення клумб)

ü«Шкільний поліцейський» (ми друга в місті школа, яка ввійшла до цього проекту)

·        Шкільні заходи

-         змагання з настільного тенісу

-         змагання з баскетболу (в тому числі, турнір між школярами й педагогами)

-         традиційні заходи, передбачені календарем знаменних і пам’ятних дат

-         запроваджено «Часопис честі школи» (фото за номінаціями)

 

Діяльність психологічної служби

Діяльність психологічної служби сприяла створенню умов для повноцінного психічного й особистісного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу відповідно до їхніх потреб і можливостей.

Традиційно забезпечувалася робота за напрямами: психодіагностична, координаційно-відновлювана та розвивальна діяльність, консультування, психопрофілактика, робота з дітьми "групи ризику"

         Внутрішкільні заходи:

-         дослідження адаптаційних процесів у 1-х, 5-х, 10-му класах.

-         соціометричні дослідження в 5-х, 7-х, 8-му класах

-         вивчення спрямованості особистості та професійних інтересів у 8-му, 9-х, 10-му класах;

-         індивідуальна, корекційна та консультативна робота з підвищення мотивації до навчання, подолання агресії, депресії, профілактики конфліктів, вирішення особистісних проблем;

-         профілактичні заходи з попередження негативних звичок, асоціальної поведінки, захворювань;

Варто визначити, що цього року забезпечено співпрацю психологічної служби з медичним працівником школи.

 

Заходи міського рівня:

-         Prof-Mobi "Професія мого міста"

-         опитування "STOP-SEX тінг"

-         виступ на семінарі при ДВНЗ ДДПУ "Камертон філолога: НУШ-2019" з метою презентації досвіду діяльності "Майдмеппінг у плануванні освітнього процесу"

 

Діяльність медичної служби

 

Сестра медична, яка входить до складу штатних працівників закладу загальної середньої освіти, виконує такі основні завдання:

-         контроль стану здоров'я здобувачів освіти;

-         проведення профілактичних заходів;

-         надання першої медичної допомоги;

-         контроль якості харчування;

-         контроль дотримання санітарно-гігієнічних вимог в освітньому процесі.

·        Просвітницько-профілактичні заходи:

-         Презентації

"День боротьби з раком та його профілактика"

"Всесвітній день боротьби з туберкульозом"

-         Лекції

"Сезонні захворювання та їх профілактика"

"Кишкові інфекції. Запобігання. Правила гігієни"

"Обережно: КІР!"

-         Бесіди

"Індивідуальні показники здоров'я"

"Що таке ВІЛ?"

-         Анкетування

"Що я знаю про ВІЛ?"

"Грип та його профілактика"

-         Практикум "Надання першої допомоги"

-         Оформлення стендів та наочності: "Кишкові інфекції", "Вітряна віспа. Кір", "Обережно: педикульоз", "Вірусний гепатит", "Грип та застудні захворювання", "Пасивне куріння. Вплив кальяну та електронних сигарет на організм людини", "Загартовування організму" та інші

·        Контроль стану здоров'я здобувачів освіти:

-         огляди (педикульоз, короста)

-         аналіз документації (карток, довідок)

·        Контроль якості харчування

-         участь у роботі бракеражної комісії при їдальні.

-         контроль прийому їжі дітьми.

 

Діяльність шкільної бібліотеки

Бібліотека – структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти, діяльність якого спрямована на накопичення, обробку, зберігання й поширення інформації для збагачення освітнього процесу інформацією та ресурсами. Шкільна бібліотека сприяє загальному інтелектуальному розвитку учнів і професійному зростанню педагогічних кадрів, формує та вдосконалює інформаційну компетентність усіх учасників освітнього процесу.

·        Робота з фондом підручників

було отримано: 437 підручники для 1-го класу

582 підручника для 5-х класів

443 підручника для 10-го класу

·        Поповнення фондів

Протягом усього навчального року школа отримувала періодичні видання як для дітей, журнали "Колосок" та "Колосочок", так і для педагогічного колективу.

·        Заходи, що сприяли інформатизації освітнього процесу

üБесіди, вітальні, літературні вечори для дітей, присвячені 100-річчю В.О. Сухомлинського;

üАкції "Подаруй книгу бібліотеці", "Книжчина лікарня";

üБібліотечні уроки у молодших класах;

üМайстер-класи для 5-х класів "Буктрейлер – сучасна реклама книги"

 

Система управління якістю освіти

         Заклад забезпечує систему відстеження процесу й результатів освітньої діяльності, приділяючи увагу всім ланкам і підсистемам із метою досягнення оптимального рівня функціонування й розвитку школи.

·        Аналіз освітніх проблем на засіданнях педагогічної ради школи.

Тематика педрад 2018-2019 навчального року

-         Ідеї В. Сухомлинського в контексті нової української школи.

-         Використання ментальних карт в освітньому процесі.

-         Протидія булінгу в освітньому процесі.

·        Вивчення стану викладання предметів, якості загальноосвітньої підготовки. Складання аналітичних довідок за результатами досліджень.

-         традиційно проаналізовано процеси адаптації до нових соціальних умов навчання в 1-х, 5-х, і 10-му класах.

-         Про стан викладання та рівень знань здобувачів освіти з математики

-         Якість географічної освіти в школі.

-         Удосконалення викладання та загальноосвітньої підготовки школярів з фізичної культури.

-         Створення оптимальних умов для організації індивідуального навчання й забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

·        Аналітична діяльність методичних об'єднань

-         дослідження особливостей вивчення предметів.

-         формування предметних компетенцій.

·        Моніторинг успішності класними керівниками.

-         поточний аналіз, співпраця з батьками.

·        Управління якістю освіти членами педагогічного колективу.

-         співбесіди та оперативні наради з питань навчання окремих учнів і класів;

-         самомоніторинг результатів педагогічної роботи за семестр, рік.

 

Фінансово-господарська діяльність.

Забезпечення розвитку та ефективності використання

матеріально-технічної та навчально-методичної бази

 

Мета: створення умов для комфортного й безпечного перебування дитини в школі, надання якісних освітніх послуг.

Залучено різні джерела фінансування

·        Кошти державного й місцевого бюджетів

-         обладнання 1-х класів НУШ (меблі, техніка)

-         меблі для 2-х класів

-         заміна світильників (І поверх)

-         фарбування стін ІІІ поверху (хол)

-         придбання обладнання для шкільної їдальні

 

·        Спонсорські кошти, благодійність

-         придбання мультимедійного проектора для кабінету математики (Геннліх-Україна)

-         ремонт роздягальні для хлопчиків (клуб рукопашного бою "Беркут")

-         доставка вантажів (Глини Донбасу, СІС "Сода")

Благодійний фонд (батьківські внески) (без внесків по класах)

       придбання фарби для підлоги;

       інвентар для фарбування;

       медикаменти;

       поточний ремонт рекреацій;

       доставки вантажів (книги, меблі);

       дидактичний матеріал (трудове навчання);

       обладнання кабінок для виборів;

       матеріали для ремонту (швидкий монтаж, заправка коси, шурупи)

Але окремо хочемо подякувати батькам за ремонти класних кімнат (особливо 1-Б кл. (Гращенко Н.М.), 4-А кл. (Лазуренко В.О./Заболотна Н.В.), 5-А кл. (Ракитянський С.О.) за придбання техніки в навчальні приміщення 1-А кл., 2-Б кл., 3-Б кл).

 

Соціальне партнерство

·        Благодійна допомога

-           "Геннліх-Україна", директор Тесленко В. М.

-           ГО Клуб рукопашного бою "Беркут", керівник Чечинов І.Д.

-           "Глини Донбасу" (транспортні послуги), директор Левіт О.М.

-           СІС "Сода" директор Лобас О.М.

-           Фізична особа Борисов В. В.

·        Науково-методична, освітньо-виховна діяльність

-         ДВНЗ "ДДПУ" – видання практико-орієнтованого посібника "Методичний вісник"

-         Школи міста. Семінар для адміністрації "Особливості використання ментальних карт в освітньому процесі"

-         Позашкільні освітні заклади (СЮТ, ЦДЮТ, спортивна школа, басейн)

-         Краєзнавчий музей

-         Бібліотечна система м.Слов'янська

-         Інформаційно-просвітницький центр "Екологічна варта"

-         Підприємства та організації "Води Донбасу, "Центр зайнятості"

·        Популяризація діяльності ЗЗСО в ЗМІ

-         телеканал САТ+ (конференція за участі членів МАЛіЖу та призерів міських олімпіад)

-         сайт 06262 (перемога в конкурсі "Найкращий колектив")

·        Міжнародне співробітництво

-         МАЛіЖ

 

Робота зі зверненнями громадян

Робота щодо виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2018-2019 н. р. була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності й правопорядку. Здійснювалася діяльність відповідно до чинних нормативно-правових актів.

До адміністрації школи надходили усні й письмові заяви та запити. Основні питання, що в них порушувалися:

-         надання довідок, відомостей, характеристик;

-         ужиття заходів відносно учасників освітнього процесу;

-         ужиття заходів організаційно-господарського характеру щодо школи й прилеглої території;

-         удосконалення діяльності закладу загальної середньої освіти.

До розгляду звернень громадян залучалися представники Ради школи, заклади та установи-партнери. Звернення громадян з питань діяльності ЗЗСО об’єктивно і вчасно розглядалися, перевірялися викладені в них факти, приймалися рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечувалося виконання з подальшим повідомленням громадян про наслідки.

 

Висновки

2018-2019 навчальний рік для Слов'янської ЗОШ№8 був роком продовження системної роботи над формуванням у здобувачів освіти ключових компетенцій, навичок соціалізації в умовах інформаційного суспільства. Разом з тим ми оптимально поєднували класичні завдання освіти з цілями Нової української школи: навчання роботи з інформацією, розвиток особистісних якостей школярів, об'єднання зусиль різних суб'єктів та інституцій для підготовки дітей до самостійного життя, запровадження нетрадиційних шкільних практик та технологій.

 

Конкурентні переваги

·        формування й збереження традицій школи;

·        комфортні умови навчання;

·        сприятливий морально-психологічний клімат у педагогічному й учнівському колективах;

·        висококваліфікований, творчий педагогічний колектив;

·        достатня якість загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти;

·        інноваційний простір для діяльності вчителів і здобувачів освіти;

·        доцільне поєднання функцій освіти, виховання й розвитку школярів, створення умов для успішної соціалізації;

·        наявність авторських оригінальних ідей, системи презентації позитивного досвіду;

·        затребуваність освітніх послуг закладу.

 

 

Актуальні проблеми.

Пріоритетні завдання

-         Забезпечення безперервного освітнього процесу. Створення оптимальних умов для всебічного розвитку школяра

-         Формування освіченої, творчої, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості здобувача освіти

-         Підтримання комфортних умов життєдіяльності в закладі. Збереження й зміцнення морального, психічного й фізичного здоров'я школяра

-         Реалізація взаємозв'язків і взаємовпливів учитель-дитина-родина-суспільство

-         Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи

-         Збагачення навчально-методичної, наукової, дидактичної бази в умовах НУШ

-         Поглиблення соціального партнерства, підтримання позитивного іміджу, презентація здобутків закладу загальної середньої освіти.