Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

 

 

Мета: широке інформування батьків, громадськості про основні результати й проблеми функціонування й розвитку школи за 2017-2018н.р.

Завдання:

·       інформування про заклад освіти;

·       оприлюднення результатів діяльності за рік;

·       звітування про виконання державного й суспільного освітнього замовлення;

·       одержання публічного визнання досягнень педагогічного й учнівського колективів школи;

·       привернення уваги батьків, громадськості, органів державної влади до проблем школи.

Вступ

У публічному звіті директора Слов’янської  ЗОШ №8 подана значима й об’єктивна інформація про реальний стан справ, досягнення й проблеми закладу загальної середньої освіти за 2017-2018 навчальний рік.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно зі ст. 53 Конституції України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом та іншими нормативними документами, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Головні вектори діяльності :

- забезпечення доступної якісної освіти ;

- створення умов для інтелектуального, духовно-морального, фізичного розвитку здобувачів освіти на основі врахування його здібностей і потреб, відповідно до Державних стандартів і соціального замовлення;

- формування навичок соціалізації в сучасних умовах і в майбутньому.

 

Загальна характеристика закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО)

1.     Інформаційна довідка

Комунальний навчальний заклад "Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №8 Слов’янської міської ради Донецької області" створений за рішенням Слов’янської міської ради №7 –ХХVI-4 від 19.04.2005

Скорочена назва – Слов’янська ЗОШ №8

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

офіційний веб-сайт: school8.slav.dn.ua

 

2.     Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – АОО №328557 від 06.05.2005

Організаційно-правова форма – комунальна  організація (установа, заклад)

Державна атестація – 2016р. (Наказ відділу освіти №720 від 21.12.2016 "Про підсумки проведення державної атестації Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Слов’янської міської ради Донецької області").

 

3.     Соціальні умови території знаходження

Слов’янська ЗОШ№8 знаходиться в незначній віддаленості від центру міста. Поряд  у мікрорайоні функціонують ще 2 школи. Територія обслуговування закладу має велику площу, є віддалені помешкання приватного сектору, райони колишніх промислових підприємств. Транспортне сполучення в межах території обслуговування фактично відсутнє.

 

4.     Характеристика континенту здобувачів освіти

Кількість дітей шкільного віку, які проживають на закріпленій території обслуговування – 645 чоловік. Із них навчаються в Слов’янській ЗОШ №8 348 чоловік.

Загальна кількість учнів станом на 05.09.2017 (початок навчального року) – 464 чол.; на 13.08.2018 (кінець навчального року – 475 чол.). Із загальної кількості 205 учнів школи І ступеня, 226 учнів школи ІІ ступеня, 44 учнів ІІІ ступеня. Середня наповнюваність класів 25 чоловік, у тому числі в 1-4х класах – 25,6 чол., у 5-9х класах – 25,1 чол., у 10-11х класах – 22 чол.

Віковий склад – від 6 до 17 років.

Комплектування класів доцільне, відповідає державним санітарним нормам і освітнім запитам ( додаток №1).

 

5.     Укомплектованість ЗЗСО працівниками

Загальна кількість працівників – 60 чол.,із них 35 педагогічних (із них у відпустці  для догляду за дитиною 4 чол.), технічного та іншого персоналу 20 чол. (із них у відпустці для догляду за дитиною 1 чол.).

Педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту.

Вакансій у закладі немає.

 

6.Управління закладом

Адміністрація школи:

Директор – Дєлєскє Світлана Валентинівна

Освіта – повна вища

Кваліфікація – учитель початкових класів,

                            учитель української мови та літератури

Педагогічний стаж – 27 років

 

Заступники директора:

Родіна Тетяна Леонідівна

Освіта – повна вища

Кваліфікація – учитель математики

                          учитель іноземної мови

Педагогічний стаж – 33 роки

 

Педан Ніна Миколаївна

Освіта – повна вища

Кваліфікація – учитель математики

Педагогічний стаж – 36 років

 

Кузнецова Тетяна Олександрівна

Освіта – повна вища

Кваліфікація – учитель початкових класів

Педагогічний стаж – 40 років

 

Органи самоврядування

·                   Конференція учасників освітнього процесу  - вищий колегіальний орган громадського самоврядування

·                   Рада закладу (діє в період між конференціями)  (голова             Гончарова О.К.)

·                   Батьківські комітети

·                   Методична рада

·                   Педагогічна рада

·                   Учнівське самоврядування

 

Умови здійснення освітнього процесу

1.     Матеріально- технічна та навчально-методична база

·                   Кількість навчальних кабінетів – 22

·                   Спортивних залів – 2

·                   Спортивних майданчиків – 2

·                   Тренажерний майданчик – 1

·                   Комп’ютерний клас – 1

·                   Навчальна майстерня – 1

·                   Бібліотека – 1

Бібліотечний фонд : 12121 підручників

8184 художньої літератури

13543довідково – методичної літератури

 

2. Шкільна інфраструктура

·                   Медичний кабінет

·                   Їдальня з обіденним залом

·                   Кімната відпочинку

·                   Актовий зал

 

3. Кадровий потенціал

·                   Кваліфікаційний рівень:

Вища кваліфікаційна категорія – 9 чол.

І кваліфікаційна категорія – 12 чол.

ІІ кваліфікаційна категорія – 8 чол.

"спеціаліст" - 10 чол.

Педагогічні звання :

старший учитель – 3

учитель - методист – 1

Фахівці:

·                   практичний психолог

·                   логопед (у межах функціонування логопедичного пункту)

·                   сестра медична

 

Особливості організації освітнього процесу

1.     Структура і режим навчання

Мови навчання – українська, російська

Ступені навчання – І-ІІІ

Змінність навчання – І зміна

Вивчення іноземних мов – англійська, німецька, французька

Профільність – філологічний профіль

                 напрям – українська філологія

Форми навчання – групова класно-урочна

                                              індивідуальна

 

2.     Реалізація навчального плану

Робочий навчальний план 2017 – 2018 н.р. розроблений на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів і затверджений начальником відділу освіти Слов’янської міської ради.

Інваріантна частина плану сформована на державному рівні і зберігає перелік предметів, затверджених МОН України, та кількість годин на їх вивчення. При  плануванні змісту  варіативної складової враховуються освітні інтереси й потреби здобувачів освіти та їхніх батьків, а також ресурси закладу. Усі предмети навчального плану вивчаються за програмами, затвердженими МОНУ.

 

3.     Додаткові освітні послуги

·                   Робота гуртків

У 2017-2018 навчальному році функціонувало в І семестрі – 11 гуртків за такими напрямками: спортивні, художньо-естетичні, пошуково-краєзнавчий, туристичний, інтелектуально-творчий, театральний.

У ІІ семестрі кількість гуртків було скорочено до 7 через недостатнє фінансування.

·                   Індивідуально-групові консультації з навчальних дисциплін.

·                   Консультативний пункт психологічної служби.

·                   Групові заняття логопеда.

 

Навчальна робота

Результати навченості та якість освіти

 

1.       Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами річного оцінювання (додатки №2; 3)

Аналіз результатів навченості свідчить про достатній рівень загальноосвітньої підготовки. Середній бал – 7,7. Цей показник є стабільним уже третій рік поспіль.

Показник успішності – 95,7%, якості знань – 68,1%; що є на кілька десятих нижче, ніж попереднього навчального року.

Позитивні тенденції:

-           високі показники якості знань у початковій школі ( 3-ті, 4-ті класи);

-           високий рівень навченості в 5-Б, 8-А, 6-А, 5-А класах;

-           найбільша кількість учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень у 6-А, 5-А, 11 класах (більше 20%);

-           15% школярів виявили високий рівень навчальних досягнень

Негативні тенденції:

-           значний відсоток учнів, що засвоюють матеріал на низькому рівні в 6-А, 9-Б, 8-Б, 10, 9-А класах;

-           зниження в порівнянні з попереднім навчальним роком показників навченості учнів 5-х класів, 9-х класів;

-           низький рівень якості знань з хімії, російської мови і літератури;

-           занижений у порівнянні з іншими предметами рівень успішності з образотворчого мистецтва.

 

2.       Результати державної підсумкової атестації (додатки №4, 5)

Результати ДПА в цілому підтверджують ступінь засвоєння навчального матеріалу, засвідчують  об’єктивність оцінювання.

Позитивні тенденції:

-           високі показники успішності та якості знань учнів 4-х класів;

-           відповідність оцінок за ДПА річним оцінкам 9-класників;

-           високий рівень підготовки учнів ІІ ступеня з української мови;

Негативні тенденції:

-           низький рівень якості знань учнів 9-х класів з математики;

-           - низький рівень успішності випускників ІІ ступеня з біології.

 

3.       Результати зовнішнього незалежного оцінювання (додаток №6)

Результати ЗНО випускників показують достатній рівень забезпечення повної загальної середньої освіти.

Позитивні тенденції:

-           з обов’язкового предмета – української мови – результати ЗНО на 9% перевищують результати річного оцінювання;

-           підтвердили результати навчання всі учні, що складали іноземну мову та хімію;

-           достатній результат з біології.

Негативні тенденції:

-           значний відсоток випускників, що отримали нижчі оцінки на ЗНО, ніж за рік з таких предметів: математика, географія, фізика, історія України.

-           низький рівень якості знань з історії України та математики.

 

4.       Динаміка успішності та якості знань випускників
(
додаток № 7)

За останні 5 років спостерігається стабільність підготовки випускників усіх ступенів навчання.

Позитивні тенденції:

-           середній бал випускників ІІ ступеня підвищився 0,9.

-           середній бал випускників ІІІ ступеня підвищився 0,2.

 

5.       Стан нагородження учнів за високі успіхи в навчанні

-           Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» - 58 чол. (що на 15 чол. більше, ніж 2017 року)

-           Нагороджено медалями 2 випускників школи ІІІ ступеня:

Черепанов Ілля – срібна медаль «За досягнення в навчанні»

Фуфлєва Софія – золота медаль «За високі досягнення в навчанні»

-           Нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» -2 випускників школи ІІІ ступеня:

Удовенко Діана – зарубіжна література

Шабельникова Дар`я – технології

Негативна тенденція

-           відсутність випускників школи ІІ ступеня, яким видано свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

 

6.       Результативність участі в міжнародних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах із  навчальних дисциплін (додатки №8, 9)

Школа приділяє увагу роботі з мотивованими та здібними дітьми, забезпечує участь у олімпіадах, інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.

Позитивні тенденції:

-           стабільно високі показники якості участі в олімпіадах з української мови, української літератури, мовно-літературних конкурсах.

Найвищі досягнення учнів школи в 2017-2018 н.р.:

·        Шипілов Михайло – ІІ місце в обласному етапі Конкурсу з української мови ім. П.Яцика (учитель Юрченко О.М.)

·        Фуфлєва Софія – ІІ місце у Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, ІІІ місце у Всеукраїнському етапі олімпіади з української мови і літератури (учитель Юрченко О.М.)

·        значне підвищення рівня учасників олімпіад з трудового навчання (технічна праця) Булух Артем – ІІІ місце в міському етапі  (учитель Магула О.Ю.)

-         широка участь у інтелектуальних конкурсах.

Найбільш масові:

·        «Колосок» ( керівник Киричук С.В.) – 113 учасників

·        «Кенгуру» (керівник Гончаренко Д.О.) – 72 учасники

-         висока результативність участі в конкурсах:

·        «Золотий колосок» - відзнака в 45 учасників

·        «Левеня» – диплом І ступеня – 1, ІІ ступеня – 2 (керівник Киричук С.В.)

·        «Геліантус» – абсолютних переможців -3 ( керівник Бахмутова В.К.)

·        « Sunflower» – диплом І ступеня -1, ІІ ступеня – 2 (керівник Величко Ю.П.)

·        «Соняшник» – диплом І ступеня – 1, ІІ ступеня – 3 (керівник Юрченко О.М., Заярна О.В.)

·        започатковано участь у Міжнародному освітньому проекті Міксіне в Україні (керівник Казимирова А.С.)

Негативні тенденції:

-           не забезпечується участь школярів у конкурсах з інформатики, іноземних мов;

-           не забезпечено участь у міському етапі олімпіад з математики ( 6,10,11-і класи), з біології (11 клас), з інформатики (9й клас);

- не забезпечено участі в міському етапі олімпіад з екології, французької мови;

- зниження кількості учасників-призерів міського етапу олімпіад.

 

Ефективність діяльності педагогічних ланок і підсистем

1.       Ефективність використання педагогічного потенціалу

-           Підвищення кваліфікаційного рівня

За наслідками атестації 2017-2018 н.р.: підтверджено кваліфікаційні категорії:

 «спеціаліст вищої категорії» - 1 чол.

 «спеціаліст першої категорії» -1 чол.

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 6 чол.

-           Участь у фахових конкурсах

·          Киричук С.В. –учитель фізики - Лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року-2018», учасник Всеукраїнського конкурсу особистих сайтів.

·          Гончаренко Г.В. – учитель фізичної культури – переможець міського етапу конкурсу «Класний керівник року - 2018»

·          Родіна Т.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи – дипломант (ІІ місце) Міжнародного конкурсу для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»

-           Внутрішкільна методична робота

Забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стимулювання творчості, удосконалення вмінь узагальнення та презентації позитивного досвіду.

·        Відкриті уроки. Презентація досвіду роботи й педагогічних знахідок. Популяризація діяльності щодо роботи над методичною проблемою. Проведено уроки 24 учителями.

·        Предметні, методичні, тематичні тижні та декади:

*«Олімпійський тиждень» (учителі фізичної культури Гончаренко Г. В., Ширін Я.В.)

*«Краса та гармонія». Тиждень музичного мистецтва (учитель музики Зоренко Є.М.)

*Тиждень початкової школи (заступники директора Родіна Т.Л., Кузнецова Т.О., учителі початкових класів)

*Тиждень української писемності та мови. День рідної мови (учителі Юрченко О.М., Заярна О.В., Шарабан О.М.)

·        Діяльність творчих груп, проектна діяльність:

*Проект «Відкрита книга» (учителі Сторожева А.О., Волковська О.К.)

*Проект «9 речей, що я роблю кожного дня для Землі» (учитель Бахмутова В.К.)

*Тиждень зарубіжної літератури (учителі Юрченко О.М., Величко Ю.П.)

*«Знавці інформатики» (учителі Овсій М.Д., Катрич Ю.Ю., Резниченко А.С.)

*Дні україномовного спілкування (заступник директора Родіна Т.Л., учителі початкових класів)

*Тиждень дитячої книги (завідувач бібліотекою Бубнова К.С., учителі початкових класів)

*Тематичні дні історичної пам’яті (учитель Резниченко А.С.)

*Тиждень педагогічної майстерності

*Тиждень успіхів молодих спеціалістів

·        Застосування форм і методів інноваційного педагогічного досвіду:

*зимова загальна фізична підготовка на відкритих майданчиках (Ширін Я.В.)

*спартакіада з легкої атлетики серед учнів 6-7 класів (Гончаренко Г. В., Ширін Я.В.)

*використання хмарних сервісів, QR-кодів на уроках математики (Гончаренко Д.О., Бахмутова В.К.)

*інтелект-карти (ментальні карти) (учителі Казимирова А. С., Киричук С. В.)

*створення самопрезентацій (учителі Величко Ю.П., Резниченко А.С., Бахмутова В.К.)

 

·        Участь педагогічних працівників у методичних заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів

-         вебінари (Казимирова А.С., Бахмутова В.К., Юрченко О.М., Зоренко Є.М., Заярна О.В., Величко Ю.П., Родіна Т.Л., Ткаченко А.О., Сторожева А.О., Волковська О.К.)

-         тренінги (Гончаренко Д.О., Гончаренко Г.В., Єрмакова Г.О., Зарубіна С.В., Курочкіна О.Ф., Волковська О.К.)

-         проекти (Матвійчук Л.А., Дєлєскє С.В., Киричук С.В.)

-         онлайн-курси (Зарубіна С.В.)

-         науково-практичні конференції (Родіна Т. Л., Дєлєскє С. В., Ракитянський С.О.)

-         участь у роботі творчих груп (Сторожева А.О., Волковська О.К., Киричук С.В.)

-         віртуальні педагогічні майстерні (Киричук С.В.)

·        Участь в експертних групах, екзаменаційних сесіях ЗНО при регіональному центрі оцінювання якості освіти: Дєлєскє С.В., Юрченко О.М., Киричук С.В., Бахмутова В.К., Ткаченко А.О.

 

2.     Позаурочна виховна робота

Розвиток творчого потенціалу та громадської активності учнів

 

Виховна система школи охоплює весь освітній простір, інтегруючи навчальні заняття, позаурочну діяльність, спілкування, участь у соціальних проектах.

Продовжують діяти 9 цільових проектів, які охоплюють усі напрями виховання

·        Внутрішкільна виховна система

-         Виховна діяльність класних керівників

-         Робота гуртків

-         Традиційні заходи

-         Позаурочні масові заходи:

-         80-річний ювілей школи

·     Участь у міських  та обласних масових заходах:

-       акція «Насильству немає виправдань» (учні 8-х класів, кл. керівники Гончаренко Д.О., Резниченко А.С.)

-       «Битва хороводів» (учні 4-х класів, учителі Кузнецова Т.О., Зарубіна С.В., Гращенко Н.М.)

-       «Великодній дивограй» (учні 1-4-х класів) (виставка декоративно-ужиткового мистецтва)

-       «Знай і люби свій край» (виставка) (керівник Кошечкіна І.Ю.)

-       «Синій птах» (міський творчий захід)

-       «Той, хто не боявся смерті» (культурно-мистецька акція) (дипломант – Михалевська А., 7-Б кл., керівник Гончарова О.В.)

·     Участь у міських і обласних творчих конкурсах, змаганнях:

-       «Веселі старти» (III місце) (керівник Ширін Я.В.)

-       Змагання зі спортивного орієнтування «Лабіринт» (I місце в номінації «В’язання вузлів»)

-       Фестиваль вокального мистецтва «На крилах гармонії» (Клим А. – IIмісце, Іваннікова В. – IIIмісце) (керівник Зоренко Є.М.)

-       Змагання з футболу (учні 7-х класів – IIIмісце, учні 5-х класів – II місце) (керівник Гончаренко Г.В.)

-       Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») (керівник Ширін Я.В.)

-       Стрільба (керівник Гончаренко Г.В., Ширін Я.В.)

-       Змагання з початкового технічного моделювання (Альохіна М. – 4-А клас – IIIмісце, Стрілець С. - 3-А клас –IIIмісце) (керівник Кузнецова Т. О.)

-       Конкурс творчості «За нашу свободу» (переможець Близнюкова В. 7-Б клас)

-       «Сіверський Дінець очима молоді» (Горова А. 3-Б клас – IIмісце, Гончаренко К. 2-А клас – дипломант)4

-       Участь у Міжнародному фестивалі «Рекітське сузір’я» (Кавецька А. 2-Б клас – ІІІ місце в номінації «Малюнок», Альохіна М. 4-А клас – ІІ місце в номінації «Малюнок», Казимирова Т. – 6-А клас – ІІ місце в номінації «Художнє фото», ІІ місце в номінації «Поезія») (керівники Дєлєскє С.В., Кошечкіна І.Ю., Волковська О.К.)

 

3. Діяльність психологічної служби

Основна мета діяльності – забезпечення умов для повноцінного психічного й особистісного розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до їхніх індивідуальних особливостей і можливостей.

·        Внутрішкільна робота за напрямками: психодіагностика, психокорекція, психопрофілактика

·        Заходи, що презентують позитивний досвід школи в місті

-   семінар-практикум для школи-партнера «Особливості застосування конструктора  LEGO в початковій школі»

-   засідання творчої групи «Використання діагностичного комплексу «Універсал-онлайн» в освітньому процесі».

 

4. Діяльність шкільної бібліотеки

Діяльність шкільної бібліотеки спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх компонентів сучасної школи і здійснювалася за такими основними напрямками:

-  формування, використання й зберігання бібліотечного фонду;

-  популяризація літератури та книги;

-  виховання в школярів культури читання, шанобливого ставлення до книги;

-  інформаційно-просвітницька робота;

-  задоволення читацьких потреб.

Найбільш дієвими виявилися заходи:

-  бібліотечні уроки;

-  тематичні виставки;

-  масові виховні заходи;

-  створення медіапростору.

 

5. Система управління якістю освіти

 

·        Моніторингові дослідження якості загальноосвітньої підготовки із залученням усіх членів педагогічного колективу.

·        Застосування діагностичного комплексу «Універсал-онлайн» для більш повного вивчення й урахування індивідуальних особливостей школярів і класних колективів.

·        Вивчення стану викладання предметів. Підготовка аналітичних довідок.

Адміністрацією школи вивчено у 2017-2018 навчальному році стан викладання й рівень знань учнів з російської мови, правознавства, інформатики, образотворчого мистецтва.

·     Аналіз методичних проблем на засіданнях педрад.

Тематика педрад 2017-2018 року:

-           «Роль діагностичних процедур в індивідуалізації навчально-виховних впливів»

-           «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів»

-           «Школяр і соціум: формування й розвиток соціалізації»

 

6. Забезпечення  розвитку  та ефективності використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

·     Поповнення бібліотечного фонду підручниками

·     Косметичний ремонт класних кімнат

·     Заміна ділянок труб теплопостачання

·     Фарбування стін і підлоги в спортивному залі

·     Ремонт обладнання харчоблоку

·     Ремонт аудіоапаратури

·     Часткове переобладнання спортивного майданчика

·     Заміна освітлення в аудиторії № 17 та актовому залі.

 

Соціальне партнерство

Суспільний рейтинг закладу загальної середньої освіти

Заходи, що підтримують позитивний імідж навчального закладу:

·     Видавнича діяльність

-                видано 10й збірник дитячої творчості «Навіяне дитинством»

-                видано 6й випуск практико-орієнтованого посібника «Методичний вісник», презентація  якого відбулася для методичних служб міста в червні 2018 року

-                спільно зі Слов’янською ЗОШ № 20 видано тематичний збірник «Інтеграція народознавчого компонента в навчально-виховний процес»

·     Співробітництво

-                навчальні заклади міста й області (конференції на базі ДДПУ, семінар на базі ЗОШ № 20, представлення досвіду,  …)

-                засоби масової інформації (газета TV+, сайт 06262, ел. газета «Діловий Слов’янськ»)

-                Міжнародна академія літератури і журналістики

 

 

Висновки

 

У 2017-2018 навчальному році основна діяльність закладу була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних показників мережі, створення належних умов для навчання, виховання й розвитку учнів, удосконалення змісту освіти, упровадження прогресивних освітніх технологій.

В умовах реформування системи освіти в Україні Слов’янська ЗОШ №8 прагне, з одного боку, сприяти розвитку індивідуальних здібностей учнів, із іншого – гнучко реагувати на соціокультурні зміни, виконувати суспільне замовлення.

 

Конкурентні переваги

·        комфортні умови навчання, що відповідають вимогам до закладів загальної середньої освіти;

·        кваліфікований педагогічний колектив, що працює стабільно, мотивований на роботу з розвитку закладу загальної середньої освіти;

·        використання сучасних педагогічних технологій, що дозволяють вибудувати суб’єкт-суб’єктні стосунки в освітньому процесі, забезпечувати соціалізацію школярів сьогодні й самореалізацію в майбутньому;

·        переважного оптимальний рівень загальноосвітньої підготовки, підтвердження результатів навчання системою ДПА і ЗНО;

·        доцільне поєднання функцій освіти, виховання й розвитку школярів, формування активної життєвої громадянської позиції, що підтверджується результатами участі у творчих конкурсах, проектах, змаганнях;

·        наявність системи обміну досвідом, презентації позитивних результатів на рівні міста й області.

 

Актуальні проблеми. Вектори найближчого розвитку.

·        Удосконалення роботи щодо створення безпечних умов, збереження й зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу;

·        Формування в учнів потреби в навчанні й саморозвитку, розкриття інтелектуального й творчого потенціалу, розвиток здібностей;

·        Поглиблення діагностико-корекційних заходів, індивідуально-диференційованого підходу;

·        Забезпечення якісної підготовки в умовах компетентнісного навчання;

·        Використання прогресивних методик і технологій;

·        Розвиток системи роботи з батьками й громадськістю;

·        Розвиток шкільного медіасервісу.

Отже, залишаючись вірною багаторічним позитивним педагогічним традиціям, школа й надалі буде вдосконалювати практичну діяльність на основі сучасних досягнень наук, технологій, суспільних процесів.

Розраховуємо на підтримку державних органів управління, громадськості, співпрацю з батьками, навчальними закладами, установами та організаціями міста й регіону.

Додаток № 1

Комплектування класів

Клас, який закінчено

Класний керівник

Мова навчання

Кількість учнів

1 а

Каменюк Є.В.

укр..

23

1 б

Матвійчук Л.А.

рос.

24

2 а

Єрмакова Г.О.

укр..

28

2 б

Сторожева А.О.

рос.

31

3 а

Лазуренко В.О.

укр..

20

3 б

Волковська О.К.

рос.

30

4 а

Зарубіна С.В.

укр..

25

4 б

Гращенко Н.М.

рос.

27

5 а

Ширін Я.В.

укр..

28

5 б

Киричук С.В.

рос.

21

6 а

Ткаченко А.О.

укр..

22

6 б

Курочкіна О.Ф.

рос.

27

7 а

Юрченко О.М.

укр..

21

7 б

Гончарова О.В.

рос.

17

8 а

Резниченко А.С.

укр..

21

8 б

Гончаренко Д.О.

рос.

21

9 а

Овсій М.Д.

укр..

25

9 б

Гончаренко Г.В.

рос.

23

10

Бахмутова В.К.

укр..

17

11

Ракитянський С.О

укр..

22

 

 

 

473

 

 

Додаток № 2

Результати річного оцінювання 2017-2018 навчального року

Клас

Середній бал

Успішність

Якість

 

2 а

8,2

100

72,5

 

2 б

8,8

100

84

 

3 а

8,3

100

82,5

 

3 б

8,6

100

80,6

 

4 а

8,2

100

83,3

 

4 б

 

 

 

 

5 а

8,0

89

72,6

 

5 б

7,7

98,4

73,9

 

6 а

7,8

94,3

71,7

 

6 б

7,2

93,9

56,7

 

7 а

7,6

99

68

 

7 б

7,2

97,5

61,2

 

8 а

7,6

96,1

71,4

 

8 б

6,6

95,5

49,7

 

9 а

7,2

86,9

66

 

9 б

6,8

89,6

51,6

 

10

6,6

89,9

45,8

 

11

7,9

97,5

66,1

 

 

7,7

95,7

68,1

 

 

 

 

 

Додаток № 3

Рівні навчальних досягнень здобувачів освіти

клас

Рівні навчальних досягнень

високий

достатній

середній

низький

2 а

25

50

25

 

2 б

29

45

26

 

3 а

25

40

35

 

3 б

17

50

33

 

4 а

16

60

24

 

4 б

 

 

 

 

5 а

21

29

32

18

5 б

5

29

52

14

6 а

23

18

32

27

6 б

4

26

52

18

7 а

14

24

57

5

7 б

5

31

59

5

8 а

19

29

38

14

8 б

5

5

62

28

9 а

19

28

44

24

9 б

-

32

36

32

10

6

18

47

29

11

23

27

32

18

 

 

 

 

 

Додаток № 4

Результати

Державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

Предмети

Рівні навчальних досягнень

 

високий

достатній

середній

низький

Успішність

Якість

Укр. мова

39

39

22

-

100

78

Математика

42

37

21

-

100

79

 

 

 

 

 

Додаток № 5

Результати

Державної підсумкової атестації

9-х класів

Предмети

Рівні навчальних досягнень

 

Високий

(10 – 12)

Достатній

(9,8,7)

Середній

(6,5,4)

Низький

(3,2,1)

Успішність

Якість

Укр. мова

6

54

36

4

96

60

Математика

9

36

40

15

85

45

Біологія

12

46

17

25

75

58

 

 

 

Додаток № 6

Результати

Зовнішнього незалежного оцінювання

(зараховані як ДПА)

Предмет

Рівні навчальних досягнень, %

Відповідність річному оцінюванню,  %

високий

достатній

середній

низький

Підтв.

Підв.

Зниз.

Укр. мова, літер.

32

27

41

-

91

9

-

Історія україни

14

28

58

-

43

7

50

Мате мат.

11

33

45

11

33

-

67

Біологія

13

50

37

-

38

24

38

Географія

12

11

67

-

44

-

56

Хімія

-

-

100

-

100

-

-

Ін. мова

-

-

100

-

100

-

-

Фізика

50

-

50

-

50

-

50

 

 

Додаток № 7

Результати участі

в міському етапі олімпіад

Предмет

Кількість учасників

Кількість призових місць

Прізвища учасників-призерів

ПІБ учителя, що підготував призерів

Укр.. мова,

Літерат.

 

Історія

Зар. Літер.

 

Географія

Іноз. мова

Рос.мова

Фізика

Хімія

Біологія

Астрономія

Інформ.

Технології,

Труд.навч.

Математ.

Конкурс укр. Мови П.Яцика

 

Мовно-літер. Конкурс Шевченка

5

 

 

3

4

 

5

3

4

4

4

3

1

2

6

 

3

9

 

 

 

7

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

4

Фуфлєва Софія ( І )

 

 

Удовенко Діана ( ІІІ )

 

 

 

 

 

 

 

 

Булух Артем ( ІІІ )

 

Шипілов Михайло ( ІІ )

Фуфлєва Софія ( І )

Шипілов Михайло ( І )

Соколовська Діана ( І )

Фуфлєва Софія ( І )

Мурат Віктор ( ІІІ )

 

Дєлєскє С.В.

Юрченко О.М.

 

Юрченко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Магула О.Ю.

 

 

 

Юрченко О.М.