Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 35 гостей та відсутні користувачі

Публічний звіт за 2021-2022 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти.

2021-2022 навчальний рік

 

           

Мета: відображення діяльності керівника та закладу в цілому  за 2021-2022 навчальний рік, оприлюднення результатів роботи, визначення позитивних тенденцій і недоліків, окреслення актуальних проблем найближчого розвитку.

Втілення колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.Подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень.

 

Завдання:

·     узагальнення й систематизація діяльності педагогічних підсистем, результатів роботи за окремими аспектами;

·     стимулювання громадськості до впливу на прийняття та виконання керівником ЗЗСО відповідних рішень у сфері управління закладом;

·     задоволення інформаційних потреб, удосконалення комунікацій між учасниками освітнього процесу, суб’єктами громадянського суспільства, державними установами й організаціями;

·     проведення громадської експертизи діяльності закладу загальної середньої освіти, якості освіти, управлінських рішень;

·     оприлюднення результатів самооцінювання якості освіти, освітніх і управлінських процесів;

·     визначення заходів щодо вдосконалення діяльності закладу загальної середньої освіти.

 

 

Вступ

Звіт керівника ЗЗСО за 2021-2022 навчальний рік складено відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю, затвердженого наказом МОН від 23.03.2005 № 178.

Створення та оприлюднення цього документа є одним із способів забезпечення прозорості та інформативної відкритості закладу освіти, закріплених ст.30 Закону України «Про освіту», до обовязків керівника ЗЗСО, входить до кола обов’язків керівника, визначених ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Цей звіт містить відомості про результати діяльності Слов’янської ЗОШ №8 за 2021-2022 навчальний рік, розв’язання визначених завдань. У документі представлені кількісні та якісні показники за основними напрямками роботи закладу, визначені ефективні заходи, позитивні результати діяльності, недоліки й можливі шляхи їх усунення.

Загальна інформація
про заклад загальної середньої освіти

1. Актуальна інформація

Комунальний навчальний заклад "Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Слов'янської міської ради Донецької області" створений за рішенням Слов'янської міської ради
№ 7-XXVI-4 від 19.04.2005.

Скорочена назва – Слов'янська ЗОШ № 8.

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.'; document.getElementById('cloak23484').innerHTML += ''+addy_text23484+'<\/a>'; //-->  

Офіційний веб-сайт : school8.slav.dn.ua

Директор закладу загальної середньої освіти Дєлєскє Світлана Валентинівна.

2. Нормативно-правові підстави для провадження  діяльності з надання освітніх послуг

·     Слов᾿янська ЗОШ № 8 діє на підставі Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад

·     Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи –
АОО № 328557 від 60.05.2005

·     Статут, затверджений рішенням Слов'янської міської ради
від 01.06.2012 № -XXVI-6 (здійснюється підготовка нової редакції документа)

·     Робота школи регламентується такими документами:

o  Концепція загальної середньої освіти,

o  Концепція Нової української школи,

o  Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року

o  Концепція профільного навчання,

o  Правила внутрішнього трудового розпорядку,

 

3. Пріоритети діяльності

Слов’янська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Слов’янської міської ради Донецької області забезпечує державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх запитів, здібностей інтересів дітей і молоді, надаючи їм рівні можливості для її здобуття.

Місія школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, першочергово території обслуговування школи, забезпеченні їхнього всебічного розвитку, вихованні особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності. Досягнення мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

 

 

Ресурси та умови
для здійснення освітнього процесу

1. Кадрове забезпечення

·      Загальна кількість працівників – 55

Із них:

-      педагогічні працівники, у тому числі адміністрація школи, педагог-організатор – 35

-      фахівці – 3 (сестра медична, кухарі)

-      допоміжний та обслуговуючий персонал – 17

·      Якісний склад педагогічних працівників :

-      освіта-повна вища, фахова – 100%

-      кваліфікаційний рівень

Цикли предметів

Категорії

Звання

Сп

II

I

вища

Ст.уч

Уч.мет

Українська мова,зарубіжна література

 

 

3

2

1

1

Іноземні мови

 

2

2

1

 

 

Математика, інформатика

1

 

3

 

1

 

Природні дисципліни

1

1

1

1

2

 

Історія

 

1

1

 

 

 

Фізична культура, основи здоровя

 

1

1

1

 

 

Трудове навчання, естетичний цикл

3

 

 

1

 

 

Початкові класи

1

4

1

2

2

 

Під час розстановки кадрів і розподілу педагогічного навантаження враховуються такі показники: фахова освіта, забезпечення наступності в роботі, характер взаємин учасників освітнього процесу, працездатність, готовність до інновацій та інші професійні якості.

2. Материально-технічна та навчально-методична база

·      Кількість навчальних приміщень – 22

-    класних кімнат – 16

-    обладнаних навчальних кабінетів – 5

-    комп'ютерних класів – 2

·      Навчальна майстерня – 1

·      Спортивні споруди:

-    спортивних залів – 2

-    спортивних майданчиків – 2

-    тренажерний майданчик – 1

·      Бібліотека з фондом літератури:

-    загальний фонд – 42996

-    підручники – 6223 + 14898

-    художня література – 8184

-    довідково-методичних видань 13691

·      Шкільна інфраструктура

-    медичний кабінет

-    їдальня з обіденним залом

-    кімната відпочинку для молодших школярів

-    актовий зал

________________

*У воєнний період будівля школи та шкільних майстерень зазнала ушкоджень (підлягає відновленню); матеріальні цінності, зокрема комп’ютерне та мультимедійне обладнання, передано на збереження.

 

3. Організаційно-режимні умови

·    Мова освітнього процесу – українська

·    Ступені навчання; рівні освіти

I – початкова освіта

II – базова  загальна середня освіта

III – повна  загальна середня освіта

·    Структура навчального року – семестрова

·    Змінність навчання – I зміна

·    Профільність – українська філологія

·    Позаурочна зайнятість здобувачів освіти – групи продовженого дня, гуртки, індивідуально-групові консультації

·    Форми навчання: денна, із використанням технологій дистанційного навчання, індивідуальна (педагогічний патронаж).

*Навчання із використанням технологій дистанційного навчання здійснюється згідно із затвердженим педагогічною радою положенням у синхронному та асинхронному режимах. Для синхронного режиму онлайн використовуються застосунки Zoom, Google-Meet. Для асинхронного режиму – GoogleClassroom, шкільний веб-сайт.

____________________

*За заявами батьків (осіб, які їх замінюють) може бути організоване навчання за сімейною формою, екстернат.

 

4. Безпечне  та  комфортне  середовище,  здоров’язберігаючий      простір

Основними аспектами діяльності щодо безпеки та здоров’язбереження в освітньому процесі є:

-     інформаційно‑освітня (профілактична роз’яснювальна робота;

-     організаційно-господарська  (створення матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов збереження здоров’я);

-       нормативно-правова (дотримання законодавства з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, регулювання поведінки та протиправних дій);

-       медико-психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу;

-       моніторингові процедури (відстеження рівня здоров’я, умов середовища,  корегування діяльності).

 Адміністрацією та педагогічним колективом закладу створюється атмосфера фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, реагує на її потреби. Організовано навчання дітей і дорослих безпечної взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань із боку однолітків і дорослих. Формуються навички безпечної поведінки, уникнення потенційних ризиків і небезпек, а також навичок подолання труднощів. Для проведення роботи протягом року залучалися цифрові освітні ресурси, дистанційна робота з формування навичок безпечної поведінки та збереження здоров’я проводилася класними керівниками, адміністрацією школи, педагогом-організатором, сестрою медичною.

 

 

Освітня робота ЗЗСО

1.    Забезпечення доступної якісної освіти

На сьогодні, під час освітньої реформи, створення Нової української школи та водночас в умовах воєнного стану, питання забезпечення якості й доступності освіти – одне з нагальних.

 Якість освіти забезпечується формуванням ефективної цілісної системи мережі класів, добором професійних кадрів, розвитком педагогічного потенціалу, ефективним управлінням тобто відповідальним та компетентним виконанням кожним працівником. Внутрішня система забезпечення школою якості загальної середньої освіти є об’єктивною, відкритою, демократичною, інформативною, прозорою.

Заходи, що запроваджено з метою охоплення учнів навчанням, забезпечення доступної якісної освіти.

·      Створення й підтримання функціонування Google Classroom, 100% педколектив.

·      Проведення онлайн уроків (Zoom, Meet).

·      Створення відеоуроків (фрагментів).

·      Розробка цифрового освітнього контенту (презентації, завдання для контролю знань тощо).

·      Ведення електронних класних журналів, щоденників

 Мережа класів і груп, форми навчання, що запроваджуються в закладі, забезпечують доступність, якість і результативність надання освітніх послуг відповідно до стандартів, установлених державою, а також запитів учасників освітнього процесу.

 

2.    Реалізація навчальних планів, програм,        Державних  стандартів

Освітня програма, що реалізується в закладі освіти, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи, розвиток в учнів національної самосвідомості, формування особистості людини та громадянина, який прагне вдосконалення та перетворення суспільства, інтеграцію особистості в систему світової та національної культури, рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві, виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави, створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм, формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях є наскрізні лінії. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через організацію освітнього середовища; окремі предмети; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Робочий навчальний план на 2021-2022 н.р. розроблений на основі Типових освітніх програм і передбачає впровадження Державних стандартів освіти.

Інваріантна частина плану сформована на державному рівні й зберігає перелік предметів, затверджених МОН України, та кількість годин на їх вивчення.

Години варіативної складової навчальних планів передбачались на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової.  Розклад занять складався відповідно до санітарно-гігієнічних рекомендацій і можливостей закладу. Усі предмети викладалися за програмами, затвердженими МОН України.

Особливі умови.

У 2021-2022 навчальному році у ЗЗСО за індивідуальною формою навчалось 6 учнів, всі за довідками ЛКК лікарень.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись відповідно до Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій та інклюзивно-ресурсного центру. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

3.    Система оцінювання здобувачів освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти визначені в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Слов’янській ЗОШ №8.

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до чинних нормативних документів, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освітим. Затверджених МОН України.

Основними функціями контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна. Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне (формувальне) та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 5-9 класах – поточному та підсумковому (бальному) оцінюванню. ДПА проводиться згідно з чинним Положенням.

Визначаються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

 

4. Результативність освітньої діяльності. Якість підготовки здобувачів освіти

4.1. Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами річного оцінювання

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрового із дотриманням термінів і норм підсумкового оціювання. Аналіз результатів навченості за рік проводиться учителями ЗЗСО, що викладають окремі предмети, та класними керівниками згідно з розробленими закладом схемами, із використанням електронних сервісів і з наступним узагальненням адміністрацією закладу.

Уже традиційно вчителі визначають рівні навчальних досягнень школярів, успішність та якість знань; аналізують динаміку результатів окремих учнів та класів у цілому. Класні керівники визначають середній бал учнів класу з кожного предмета навчального плану, здійснюють порівняння показників успішності та якості знань з предметів, порівнюючи з попереднім звітним періодом (навчальним роком). Адміністрація школи узагальнює результати, робить висновки, визначає шляхи та способи досягнення стабільних якісних результатів.

Кількісні показники моніторингу навчальних досягнень за результатами річного оцінювання дають підстави для таких висновків:

·     середній бал по школі  II-III ступенів – 7,4, що відповідає достатньому рівню  й на 0,1 вище аналогічного показника минулого року;

·     показник успішності – 91,8%, що перевищує минулорічний на 4,8% 

·     показник якості – 62,9%. У порівнянні з попереднім звітним періодом знизився на 7,1 %.

(Зазначимо, що тенденція зниження показника  якості знань і підвищення показника успішності є протилежною до минулорічної. Отже, у цілому простежується стабільність результатів навчальної діяльності. Зміна показників не суттєва й може бути пов’язана в першу чергу зі зміною умов навчання, викликаних воєнним станом).

Позитивні тенденції

-     високий показник навчальної успішності;

-     підвищення показника середнього балу;

-     високий середній бал, який перевищує середній показник по школі, – у 5-А, 11, 6-А, 5-Б, 7-Б класах;

-     високий рівень успішності демонструють учні 5-А, 8-Б, 11,  8  - А, 6-А класів;

-     високий показник якості знань учнів 5-А, 11, 5-Б, 6-А класів;

-     відсутність учнів із низьким рівнем знань у 4-А, 5-А, 8-Б,11 класах;

-     значна кількість здобувачів, що мають за результатами річного оцінювання високий рівень з усіх предметів у 6- Б, 11, 5-А,  6-А  класах;

-     достатній рівень загальноосвітньої підготовки  випускників (11-й клас): відсутні учні, що мають середній річний бал низького рівня, у 65% цей показник достатнього й високого рівнів;

-     найвищі показники якості загальноосвітньої підготовки – з української мови, іноземної (англійської) мови, історії України, інформатики;

-     високі показники навчальної успішності з таких предметів: українська мова, історія України, хімія; традиційно-музичне та образотворче мистецтво, трудове навчання,  основи здоров’я;

-     нестандартно високі показники якості знань з іноземної (англійської) мови в 5-А класі, історії України в 11 класі, інформатики в 10 та 11 класах;

-     значно перевищують середньостатистичні показники є абсолютними навчальної успішності з української літератури в 11 класі, з другої іноземної (німецької) мови в 6-х, 8-х, 9 –му класах, із історії України та всесвітньої історії в 6-х, 7-х,8-х, 11-му класах; з хімії у 8-х, 10, 11 класах, трудового навчання в 7,8 класах,музичного мистецтва у 8 класах.

Негативні тенденції

-     критично низький відсоток учнів, що мають середній річний бал високого рівня, у 8-х класах;

-     низький середній бал учнів 7-А,  8-Б, 9, 8-Б класів;

-     знижений рівень успішності в 7-Б, 7-А, 5-Б класах;

- найнижчий показник якості знань – в учнів 8-Б, 7-А, 9 класах;

- занижені показники успішності з біології в 6-х класах;

-   знижені показники якості знань:

üіз зарубіжної літератури, особливо у 8-х, 6-х класах;

üіз алгебри, геометрії, біології у 7-х класах;

üіз географії у 8-х класах

4.2. Результати зовнішнього оцінювання

Випускники, що 2022 року здобули початкову й базову загальну середню освіту, були звільнені від проходження ДПА на підставі наказу МОН України №232 від 28.02.2022. Випускники, що здобули повну загальну середню освіту, також були звільнені від ЗНО відповідно до Закону України №7132.

Із метою оцінки якості загальноосвітньої підготовки випускників для визначення позитивних тенденцій діяльності, удосконалення певних напрямків роботи ми проаналізували результати Національного мультипредметного тесту.  Ці результати,  свідчать про високий рівень освітньої діяльності ЗЗСО, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти вчителями школи.  Так, цього року, НМТ складали лише 15 осіб (65% випускників), але продемонстрували якісний результат. Двоє учнів мають бали, вищі за 190:  Іванілов Михайло – із історії України та Мельник Олександра – з української мови. Двоє випускників одержали найвищий бал 200: Тіщенко Євген – з історії України (він також має 194 бали з української мови); Бондар Віталій – із історії України та української мови.

4.3.  Динаміка загальноосвітньої підготовки випускників

9 класи:  Успішність – 87,5  

Якість – 53,3   

Середній бал – 6,8   

11клас:   Успішність –  98  94

Якість – 73,2  70

Середній бал –  8,1 7,8

-     Учні, що здобули базову загальну середню освіту, демонструють показники нижчі, порівняно з минулим роком, що зумовлено особливостями контенгенту; зниження показників успішності та якості знань є допустимими, однак середній бал значно нижчий за середньостатистичний по школі;

-     Рівень загальноосвітньої підготовки випускників, що здобули повну загальну середню освіту вищий за минулорічний: показник успішності зріс на 4%, якості знань – на 3,2%, середній бал збільшився на 0,3.

4.4. Стан нагородження здобувачів освіти за успіхи в навчанні

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» нагороджено  28  чоловік.

Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджено 4 особи (предмети: інформатика, фізична культура)

Срібна медаль «За досягнення у навчанні» - 1 – Ісакова Юлія;

       Золота медаль «За високі досягнення у навчанні» - 1 – Тіщенко Євген.

Негативними тенденціями є відсутність свідоцтв з відзнакою в учнів, що здобули базову загальну середню освіту.

4.5. Результативність участі у Всеукраїнських, Міжнародних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах

·     Інтелектуальні конкурси:

-       XII Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка:

o  Тіщенко Євген (11  клас) –  I  місце (міський та обласний  етапи) (учитель Юрченко О.М.);

o  Башмурова Вероніка (5-А клас) –  десятка кращих, міський етап;

o  Борищак Юрій (6-А клас) – ІІІ місце, міський етап (учитель Заярна О.В.)

-       предметний конкурс «Мовознавець» (учителі Іващенко Т.Ф., Волковська О.К.)

-       Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» (учні 3-Б класу Ворона М., Величко А., Мень А., Сільченко Д., Кураковський Г.) (учитель Волковська О.К.)

·        Онлайн-олімпіади:

-       Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта – осінь 2021» (учитель Волковська О.К.);

o  Величко Анастасія (3-Б клас) – І місце

o  Монахова Амєлія (3-Б клас) – ІІ місце

o  Ворона Меланія (3-Б клас) – ІІ місце

o  Луняка Назар (3-Б клас) – ІІІ місце

o  Кураковський Гліб (3-Б клас) – ІІІ місце

-       Інтернет-олімпіада «На урок» з предметів початкової школи (учитель Єрмакова Г.О.):

o  Вареник Софія – диплом ІІ ступеня

o  Кислиця Дмитро – диплом ІІ ступеня

o  Філіпов Дмитро – диплом ІІ ступеня

o  Пархоменко Ксенія – диплом ІІ ступеня

o  Білозір Катерина – диплом ІІІ ступеня

-       Онлайн-олімпіада “На Урок” з української мови (учитель Заярна О.В.): 

o  Жуков Матвій (5-А клас) – диплом ІІІ ступеня

o  Автухова Поліна (6-А клас) – диплом І ступеня

o  Борищак Юрій (6-А клас) – диплом І ступеня

o  Попов Ілля (6-А клас) – диплом І ступеня

-       Всеукраїнська онлайн-олімпіада з математики на порталі «На урок» (34 учасники 5-10 класів): 

o  Гавриш Поліна (5-А клас), диплом ІІІ ступеня 

o   Горошенко Мілена (5-Б клас), диплом І ступеня

o   Шавша Ірина (5-Б клас), диплом І ступеня (учитель Гончаренко Д.О.)

-       онлайн олімпіада з англійської мови на порталі «На урок» -  (4-А клас), диплом ІІ ступеня (учитель Величко Ю.П.)

o  Величко Анастасія (3-Б клас) – диплом І ступеня

o  Тарасенко Анастасія (3-Б клас) – диплом І ступеня

o  Курсабаєв Аскар (5-А клас) – диплом І ступеня

o  Гавриш Поліна (5-А клас) – диплом І ступеня

o  Башмурова Вероніка (5-А клас) – диплом І ступеня

o  Кожушаний Августін (5-А клас) – диплом І ступеня

o  Ковальчук Карина (5-А клас) – диплом ІІ ступеня

o  Стьожкіна Єлизавета (6-Б клас) – диплом ІІ ступеня

o  Копилов Денис (6-Б клас) – диплом ІІ ступеня

o  Шаруєв Іван (4-А клас) – диплом ІІ ступеня

·     Конкурси із навчальних дисциплін:

-       інтелектуальні змагання «Всеосвіта. Весна - 2022» (2-А клас) (учитель Єрмакова Г.О.);

-       веб-квест з математики на порталі "Всеосвіта" "Порядок виконання дій у виразах" (учні 5-х класів) (учитель Гончаренко Д.О.);

-        конкурс з англійської мови «Грінвіч» (учні 2- 6 клас) (учителі Величко Ю.П., Іващенко Т.Ф.);

-       1 етап обласного відкритого Чемпіонату інтернет-вікторин «Знай, люби, бережи» для учнів 5-8 класів (учитель Бахмутова В. К.); 

-       природоохоронна акція в номінації «Захисти первоцвіти» -(постер, розроблений у графічному редакторі) (учитель Бахмутова В.К.).

 

Позаурочна робота. Виховна діяльність

1. Особливості виховного простору

Виховний простір школи охоплює навчальні заняття, позаурочну діяльність, спілкування з використанням цифрових освітніх ресурсів. Виховна робота в Слов’янській ЗОШ № 8 організована відповідно чинної нормативно-правової бази, згідно з методичними рекомендаціями МОН, Департаменту освіти обласної адміністрації інших нормативних актів і має на меті формування цінностей.

 Виховний процес здійснюється за пріоритетними напрямками виховання учнівської молоді та спрямований на формування гармонійно розвиненої  національно свідомої особистості, успішної у майбутній діяльності, громадянина і патріота України, здатного гармонійно співпрацювати з природою, з естетичними поглядами, потребою в трудовій активності, активною громадянською позицією, готової до утвердження здорового способу життя та правової культури.

2. Ефективність шкільних заходів

·     Тематичні дні, тижні:

-     «30 років Незалежності України: здобутки, досягнення та перспективи»;

-     «Козацькі забави» (конкурсно-розважальна програма до Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України);

-     «Козацький гарт» (конкурсно-розважальна програма до Дня Збройних Сил України);

-     «Сучасні герої України» (інтерактивні бесіди до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні);

-     «За Україну!»  (День пам'яті Героїв Крут);

-     Річниця Українського референдуму (інтерактивна бесіда);

-     «Вільна. Незалежна. Соборна» (День Соборності України);

-     День Свободи і Гідності (загальношкільні збори)

-     День пам'яті жертв Голодомору;

-     «Найрозумніший» (інтелектуальні ігри, Тиждень української писемності) (Юрченко О.М.);

-     «Українська мова – диво барвінкове» (інтерактивна мовознавча гра, День рідної мови) (Юрченко О.М.);

-     «Запали свічку пам’яті» (літературно-мистецька композиція до Дня пам’яті жертв голодомору);

-     «80 років пам'яті: забуттю не підлягає» (уроки пам'яті до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру);

-      "Сучасна математика – цікаво, зрозуміло, круто!" (тематичний день);

-     Міжнародний день фізичної культури і спорту;

-     єдиний урок європейський мов (учителі іноземних мов);

-     «День безпеки в Інтернеті» (інтерактивні бесіди).

·     Навчальні проєкти

-     мейкерський STEM-проєкт в середніх класах «У світі шоколаду та кави» (Родіна Т.Л., учителі середньої ланки)

·     Військово-патріотичні ігри та змагання (учителі фізичної культури Ширін Я.В., Гончаренко Г.В.):

-     «Козацькому роду нема переводу»;

-     «Готуймося до лав Збройних сил України»;

-     «Козацькі ігри»;

-     «Богатирські ігри»;

-     «Веселі старти»

·     Заходи, що відбивають особливості школи:

-     віртуальна зустріч із автором книги «Життєві перехрестя» Василем Тарчинцем;

-     презентація збірника літературної творчості «Навіяне дитинством»;

-     виставка творчих робіт учителів «Педагог – майстер: умію сам, тому навчаю інших».

·     Календарні пізнавально-розвивальні  заходи:

-     День працівників освіти;

-     День рідної мови;

-     День Святого Миколая (театралізовані привітання);

-     Свято Василя та Маланки (вертеп);

-     Новорічні свята (інтерактивний театр) для початкової школи та 5-6 класів;

-     День української хустки;

-     «Різдво у Великобританії» (для 5-х класів);

·     Акції

-     природоохоронна акція, номінація «Захисти-первоцвіти»;

-     «Надай руку допомоги»;

-     «Від серця до серця»;

-     «Напиши листа солдату»;

-     флешмоб «Україна понад усе»;

-     онлайн-акція «Долоньки миру»;

-     «Мій скарб – моя мова»;

-     «Вийди у Zoom у вишиванці»;

-     «Монетки дітям»

·     Мультимедійний контент 

-       відеоролик до свята Останнього дзвоника (Копитько Д.Ю.)

-       матеріали до Міжнародного дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу

-       відеопрезентація малюнків «Малюнки для Діда Мороза»

-       відеозвіт про флешмоб до Дня Миру

-       відеоролик до Дня Збройних Сил України

-       відеоролик до Дня Соборності України «Вільна. Незалежна. Соборна»

-       відеоролик до Деня Державності

-       матеріали до Дня слов'янської писемності і культури

-       матеріали до Дня вишиванки

-       відеоролик до Дня пам’яті героїв Крут

-       відеоролик до Дня українського добровольця

-       матеріали до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

-        Відеореквієм вшанування пам'яті жертв Другої Світової війни

-       Відеореквієм загиблим учасникам бойових дій на території інших держав (війна в Афганістані 1979-1989 рр.).

-        Відеореквієм вшанування Героїв Небесної Сотні.

-       матеріали до Міжнародного дня пожежної охорони

-       відеопривітання до Дня Незалежності України

 

3.    Результати участі здобувачів освіти в міських, обласних та Всеукраїнських заходах

·     Участь у Міжнародному  фестивалі МАЛІЖ "Рекітське сузір’я – 2022"

-     Номінація «Малюнок»:

o  Шавша Ірина (5-Б) - Диплом ІІІ ступеня

o  Кавецька Анастасія (6-Б) - Грамота за участь

-     Номінація «Художнє фото»

o  Гончаренко Катерина (6-А) - Диплом ІІІ ступеня

o  Кавецька Анастасія (6-Б) - Диплом ІІІ ступеня

o  Кошечкіна Олександра (10) - Диплом ІІ ступеня

o  Шавша Ірина (5-Б) - Грамота за участь

-     Номінація «Хореографія»

o  Кавецька Анастасія  (6-Б) - Дипломи ІІ і ІІІ ступ.

                                   Гран-прі фестивалю

 

-        Номінація «Етнографія та народні промисли»

o  Альохіна Марія   (8-А) - Диплом І ступеня

-     Номінація «Електронні ЗМІ: сайти, шкільні газети, альманахи і журнали»

o  збірник дитячої творчості «Навіяне дитинством. Випуск 14» -  Диплом ІІІ ступеня

·        Спортивні змагання:

-     міський етап змагань «Веселі старти» – ІІ місце

-     міський етап змагань «Шкіряний м'яч» – ІІ місце

-     обласні змагання з легкої атлетики

Назаренко Семен (7-Б клас) – призер

Стрелець Софія (7-А клас) – призер

Катрич Ілля (4-А клас) – призер

·      Конкурси, проєкти

-       міський рівень літературно-художнього конкурсу «Розстріляна молодість»:

Сідаш Владислава 8-Б кл.;

Логвіненко Анастасія 8-Б кл.;

Власович Анастасія 8-Б кл.;

Єгоров Богдан 11 кл.;

Тіщенко Євген 11 кл.;

Рибальченко Владислав 11 кл.

Соколовська Діана 11 кл.

-       Всеукраїнський проект відеороликів «Слов’янськ - який він є»

Альохіна Марія 8-А кл.;

Кавецька Анастасія 6-Б кл.;

Шавша Ірина 5-Б кл.;

Кошечкіна Олександра 10 кл.;

Казимирова Тетяна 10 кл.

-       Всеукраїнський проект відеороликів «Пов’яжи хустинку»;

-       Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків до Дня Збройних Сил України

(підготовка учасників та матеріалів – Копитько Д.Ю., Кошечкіна І.Ю., Борових А.В., Дєлєскє С.В, )

 

4.    Діяльність шкільної бібліотеки

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки  є забезпечення якісного інформаційного обслуговування всіх учасників освітнього процесу, супроводу навчання, виховання та розвитку особистості школяра.  В  умовах сьогодення бібліотека школи стає важливим складником сучасного освітнього середовища, центром, який надає інформацію, формує навички її аналізу та трансформації, створює та поширює контент, що сприяє не лише організації ефективного освітнього процесу, а й підтриманню  позитивного іміджу закладу освіти.

Протягом 2021-2022 навчального року першочергово вирішувалися питання комплектування бібліотечного фонду та забезпечення здобувачів освіти підручниками. Вчасно зроблені замовлення, проведений моніторинг використання навчальної літератури, її перерозподіл дозволили забезпечити школярів підручниками на 96 %.

За минулий рік збільшився фонд підручників: одержано 1075 екземплярів. На сьогоднішній день бібліотечний фонд становить 14938 екземплярів.

Бібліотекою здійснювалася поточна робота щодо формування й задоволення читацьких потреб, популяризацій та реклами книги й бібліотечних умінь.

Показовим є те, що сьогодні шкільна бібліотека здійснює стрімкий перехід до використання цифрових технологій та дистанційних форм діяльності. Здійснено розробку електронних прайсів підручників для кожного класу з активними посиланнями, що забезпечить доступність використання й ефективність організації дистанційного навчання. Створено Telegram-канал, який планується використовувати  для інформування учасників освітнього процесу, для формування й удосконалення читацьких навичок та інформаційних компетенцій здобувачів освіти.

 

 

5.    Засвоєння соціальних норм. Дотримання правопорядку неповнолітніми, профілактичні заходи щодо попередження правопорушень.

·       Система заходів:

-                  засідання Ради профілактики;

-                 бесіди, години спілкування;

-                  робота з сім’ями здобувачів освіти

·       Дотримання правопорядку неповнолітніми

·       Суб’єкти співпраці:

-     ювенальна превенція

-     відділ Національної поліції

-     служба у справах дітей Слов’янської міської ради

-     юридичні служби

                          

Педагогічні кадри:
потенціал, діяльність, фахове зростання

1. Кадрова політика

Кадрова політика Слов’янської ЗОШ №8 спрямовується на формування колективу однодумців, працездатного, готового до інновацій, втілення наукових ідей у педагогічну практику.

Основними завданнями кадрової політики є:

-     добір і раціональна розстановка кадрів;

-     удосконалення професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства та освітніх запитів членів громади;

-     розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників;

-     узгодження дій педагогічних працівників щодо досягнення стратегічних цілей і розв’язання поточних завдань;

-        стимулювання, підтримка ініціативи й пошуку шляхів удосконалення  освітнього процесу в умовах викликів сьогодення;

-       об’єктивна оцінка педагогічної діяльності на основі розроблених критеріїв, правил і процедур

2. Атестація педагогічних працівників

В умовах дії воєнного стану в Україні працівникам, що підлягали черговій атестації у 2022 році було продовжено атестаційний період. Однак атестаційна комісія Слов’янської ЗОШ №8 підтвердила відповідність квалвфікаційним категоріям і званням усіх педагогічних працівників. Висновки про відповідність були зроблені на підставі вивчення  досвіду роботи, документації, спостереження за організацією освітнього процесу, моніторингу результативності роботи протягом атестаційного періоду.

 

3.    Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

Підвищення кваліфікацій педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України "Про освіту", Постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019.

У цілому заходи відповідають плану, затвердженому педагогічною радою й мають як довгостроковий, так і короткостроковий характер. Учителі школи беруть участь у різних формах: інституційній (заочній, дистанційній), на робочому місці.

Зважаючи на особливості минулого навчального року, роботу в умовах карантинних обмежень, в умовах воєнного стану, учителі проходили підвищення кваліфікації дистанційно, крім методичних заходів, організованих школою.

Протягом 2021-2022 навчального року педагоги взяли участь у таких формах заходів з підвищення кваліфікації за межами закладу загальної середньої освіти:

-     онлайн-курси на освітніх порталах

-     вебінари

-     конференції

-     тренінги

-     творчі майстерні

-     Web-марафон

 

4.    Методична робота в школі

Однією з дієвих складових кадрової політики є методична робота школи. Ця діяльність, організована відповідно до чинної нормативно-правової бази в галузі освіти й спрямована на підвищення рівня професійної компетентності й фахової майстерності педагогів, створення сприятливих умов для забезпечення їхної самореалізації та самовдосконалення.

2021-2022 навчального року методична робота школи продовжувалася в індивідуальних, групових і колективних формах. Діяли методичні об’єднання вчителів, які вирішували проблеми викладання, оцінки знань учнів, оновлення змісту й прийомів навчання за циклами предметів. Керівництво шкільною методичною роботою здійснювала методична рада.

Особливістю цього навчального року стала підготовка електронного посібника «Нова українська школа: наступність початкової й базової освіти», виданого методичною радою школи. У збірнику узагальнено матеріали запровадження реформи в школі І ступеня, визначено позитивні тенденції педагогічної діяльності, а також шляхи реалізації Концепції «Нова українська школа» в середній шкільній ланці.

Однак в умовах нових викликів сучасності методична  робота  закладу втратила актуальність і системність.  Розширення діяльності в дистанційних формах потребує серйозного перегляду, надання  систематичності, дієвості, практичного характеру.

 

5.    Участь педагогів у методичних і фахових заходах за межами школи

·     Участь у творчих групах, членство в журі:

-       міська творча група з розв’язання олімпіадних завдань (Бахмутова В.К.);

-       участь у творчій групі з організації міськиї змагань спортивного напряму,  участь у суддівстві (Гончаренко Г.В.);

-       членство в  журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу   фахової майстерності «Джерело творчості» (Ракитянський С.О.);

-       членство в  журі обласного обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (Ракитянський С.О.);

-       членство в журі Міжнародного фестивалю «Рекітське сузіря» (Дєлєскє С.В.)

·      Участь у професійних конкурсах, семінарах, тренінгах

-       Обласний семінар «Плекаємо обдарованість разом» (Копитько Д.Ю.);

-        «Веселі старти», «Уроки фізичної культури на дистанції» (Гончаренко Г.В)

·     Виступи на засіданнях методичних об’єднань

-       міське методичне об’єднання вчителів іноземної мови. Тема «Сучасні методи навчання англійської мови в початковій школі в контексті ідей НУШ» (Курочкіна О.Ф.);

-       обласне методичне об’єднання вчителів трудового навчання. Тема «Розробка та особливості використання методичних карток для поетапної реалізації проєктної діяльності на уроках трудового навчання» (Борових А.В.)

·     Підготовка матеріалів узагальненого досвіду

-       Робота з обдарованими здобувачами освіти в умовах змішаного навчання (Юрченко О.М.);

-       Урок в умовах дистанційного навчання: можливості, ресурси, особливості організації (Ракитянський С.О.);

-       Використання медіаконтенту як засобу формування ключових компетентностей (Сторожева А.О.).

·      Публікації

-       Публікація матеріалів із досвіду роботи на порталі «Всеосвіта» (учителі Гончаренко Д.О., Ракитянський С.О.);

-       Участь у  колективному авторстві методичного посібника  за підсумками роботи обласної авторської творчої майстерні (Юрченко О.М,);

·       Методична співпраця

-        ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» - проведення лекцій і методичних практикумів для студентів, робота стейкхолдером (Дєлєскє С.В.)

-       науковий ліцей «Міжнародна зелена школа» ім. Клима Чурюмова, - робота модератором (організація Всеукраїнських онлайн уроків з фінансової грамотності для учнів початкової ланки) (Гончаренко Д.О.);

-       Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів – організація і проведення онлайн навчання вчителів відповідно до Освітньої програми онлайн навчання вчителів, які забезпечуватимуть впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти у 5-х класах закладів загальної середньої освіти Київської області (освітня галузь «Математика») (Гончаренко Д.О.);

-       Міжнародна академія літератури і журналістики, центр дитячої та юнацької творчості (Кошечкіна І.Ю.)

 

Соціальний захист.
Підтримання допустимого рівня здоров’я
учасників освітнього процесу

1.    Соціальний паспорт ЗЗСО. Надання соціальної підтримки соціально вразливим категоріям здобувачів освіти

·     Соціально-вразливі категорії здобувачів освіти:

-     сиріт – 6  чол.;

-     дитина-інвалід – 3  чол;

-     багатодітні – 74  чол;

-     малозабезпечені – 9 чол;

-     учасники ООС – 18  чол;

-     ВПО – 37  чол;

-     неповні сім'ї – 80  чол;

-     одинокі батьки – 23 чол.;

-     ЧАЕС – 1  чол;

-     Діти, що постраждали під час збройних конфліктів – 30 чол.

·     Заходи щодо надання соціальної підтримки:

- аналіз контингенту, складання соціального паспорту;

- діагностика потреб дитини та сім’ї;

-     інформування учнів та їхніх батьків про соціальну підтримку, пільги;

-     психологічна підтримка, корекційні виховні заходи;

-     профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

-     зміщення зв’язків із соціальними службами;

-     формування здорового способу життя;

-     консультування батьків (осіб, що їх замінюють) з питань виховання, оздоровлення, розвитку дітей;

-     акції на підтримку соціально вразливих категорій ("Не будь байдужим", "Серце до серця");

-     організація пільгового харчування.

 

2.    Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

·     Дотримання законодавства, чинної нормативно-правової бази:

-     Закон України "Про охорону праці"

-     Закон України "Про дорожній рух"

-     Закон України "Про пожежну безпеку"

-     Закон України "Про цивільну оборону України"

-     Санітарний регламент

·     Організаційне, матеріально-технічне забезпечення:

-     Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені зборами трудового колективу;

-     розподіл обов’язків працівників у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці затверджений наказами директора навчально-виховного закладу;

-     колективний договір регулює стосунки, укладений між керівником і профспілковим комітетом (у 2021-переглянутий і пере затверджений);

-     оформлені й оновлюються куточки безпеки в класах;

-     наявні плани евакуацій на поверхах;

-     наявні й оновлюються попереджувальні, застерігаючі, інформуючі написи;

-     наявні й підтримуються в робочому стані необхідні засоби пожежогасіння;

-     встановлена система оповіщення та сигналізації;

-      виконувалися протиепідемічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (оптимізація режиму роботи школи, порядку харчування, розмежування потоків, дистанціювання тощо)

-     забезпечення інвентарем , санітарними, гігієнічними засобами

·     Практичні заходи

-     здійснюється навчання й перевірка знань працівників із охорони праці (інструктажі фіксуються в журналах, перевірка знань затверджується протоколами);

-     проводяться бесіди та інструктажі з учнями;

-     відпрацьовуються плани евакуації;

-     ужито заходів щодо профілактики COVID-19; тренінги,
онлайн-повідомлення, наочність

-     утримання приміщень і територій закладу в безпечному стані, чистоті, порядку.

3. Діяльність медичної служби

Протягом 2021-2022 навчального року медичною службою діяльність здійснювалася за такими основними напрямами: контроль за санітарно-гігієнічним станом території та приміщень школи; контроль за дотриманням протиепідемічних та карантинних норм, надання першої медичної допомоги; аналіз якості харчування та проведення контролю за станом харчоблоку; ведення санітарно-просвітницької роботи; здійснення профілактичних оглядів школярів.

Медичне обслуговування здійснювалося кваліфіковано, систематично, у співпраці з педагогічним персоналом школи й закладами охорони здоров’я. Медичний кабінет обладнано відповідно до норм надання першої допомоги, норм збереження первинної документації, забезпечено необхідними медикаментами та матеріалами, створено належні санітарні та безпекові умови.

Просвітницько-профілактичною роботою було охоплено 90 % школярів. Використано такі форми, зумовлені актуальністю проблем та віковими особливостями здобувачів освіти: лекції, бесіди, анкетування, практикуми. Більшість просвітницьких заходів здійснено дистанційно з використанням цифрових ресурсів через шкільний веб-сайт. Названий напрям роботи потребує подальшої систематизації, узгодження дій педагогічних підсистем. Крім того, невикористаними є резерви проведення просвітницько-профілактичної роботи через соціальні мережі, використання нетарадиційних форм роботи онлайн, зокрема проведення індивідуального консультування, групових заходів.

Минулий рік позначився залученням сестри медичної до здійснення аналітичних заходів медико-педагогічного характеру.

 Отже, медична служба школи організує діяльність, спрямовану на профілактику захворюваності й травматизму та здоров’язбереження безпечних та комфортних умов навчання.

 

4.    Діяльність психологічної служби

2021-2022 навчальний рік позначився негативною тенденцією відсутності практичного психолога в закладі освіти. Однак робота за більшістю напрямків проводилася членами педагогічного колективу, а також із залученням фахівців установ-партнерів

 Психологічна просвіта проводилася як індивідуально-групова діяльність в очному форматі й переважно в онлайн-форматі із використанням цифрових ресурсів, зокрема шкільного веб-сайту. Діагностична робота традиційно здійснювалося на різних етапах адаптації до нових соціальних і освітніх умов: у 1-х, 5-х і 10-му класах, а також досліджено психічні та поведінкові особливості учнів, що здобули початкову освіту. Психопрофілактика вибудовувалася як індивідуальна робота заступником директора за запитами класних керівників. Масові профілактичні заходи обмежувалися бесідами та поширенням інформаційних матеріалів. Протягом року проводилася консультативна робота зі здобувачами освіти та їхніми батьками. Індивідуальне консультування отримали діти з особливими освітніми потребами (ті, що навчалися за індивідуальною формою), школярі з проявами гіперактивності та проявами девіантної поведінки, старшокласники, що мали проблеми в особистісних стосунках чи при самовизначенні. Корекція здійснювалася здебільшого з класними колективами, охоплювала проблеми комунікативної культури, емпатії, попередження булінгу.

Усі напрямки діяльності психологічної служби не були реалізовані повною мірою у 2021-2022 навчальному році й потребують подальшого вдосконалення: у першу чергу існує необхідність пошуку шляхів і способів надання психологічних послуг дистанційно. Актуальним є надання психологічної підтримки сімям і дітям, які опинилися далеко від дому, пережили стрес. Варто приділити увагу оптимальному поєднанню форм роботи, охопленню всього учнівського контингенту з урахуванням вікових індивідуальних психофізіологічних особливостей, інтересів, освітніх запитів, орієнтирів соціалізації.

 

5.    Організація харчування

·      Заходи та умови, що сприяють організації якісного харчування здобувачів освіти:

-     раціональний добір та розстановка кадрів;

-     щоденний контроль якості сировини та готової продукції;

-     дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм;

-     доцільно організоване харчування за графіком;

-     чергування вчителів під час прийому їжі дітьми;

-     просвітницька робота,популяризація раціонального харчування

·       Охоплення харчуванням у 2021-2022 навчальному році:

-     безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 239 учнів, із них

168 – здобувачів освіти 1-4 класів

19 – здобувачів освіти 5-11-х класів

52– дітей пільгових категорій

-       продукцію бістро отримували близько 200 учнів

·       Матеріально-технічні й кадрові ресурси:

-     їдальня з необхідним кухонним обладнанням, інвентарем, посудом;

-     обіденний зал на 150 посадочних місць;

-     укомплектований штат працівників: кухарі (2) та підсобні робочі (2);

-     наочність та інформаційні стенди

Управлінська діяльність

1. Структура і функції управління ЗЗСО

·     Управлінська діяльність є системною, колегіальною, відкритою, сприяє досягненню ефективності та стабільності роботи закладу, орієнтованості на позитивний кінцевий результат. В організації внутрішкільного управління використовуються ключові ідеї сучасного освітнього менеджменту, мотивації та стимулювання, систематичної самооцінки, формування корпоративної культури закладу освіти.

·     Структура (органи самоврядування)

-     Загальні збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету та ради закладу, громадськості;

-     Рада закладу загальної середньої освіти;

-     Батьківські комітети;

-     Методична рада;

-     Педагогічна рада;

-     Учнівське самоврядування.

·     Принципи управління:

-     Демократичність

-     Відкритість, гласність

-     Горизонтальні зв’язки

-     Пріоритет загальнолюдських цінностей

-     Плановість і цілеспрямованість

-     Принцип оптимізації

-     Принцип компетентності

·     Функції управління

-     Планування (стратегічне, річне, поточне)

-     Мотивація та активізація працівників

-     Координація: забезпечення узгодженості  діяльності всіх ланок і підсистем школи;

-     Контроль та оцінка результатів роботи

-     Інформування та організація

-     Аналіз і корекція

          Оцінювання ефективності управлінської діяльності здійснюється відповідно до критеріїв, визначених положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Позитивні тенденції

-     гнучкість системи, адаптація до нестандартних умов;

-     реалізація основних видів діяльності в різних аспектах, їхній позитивний вплив на результативність освітнього процесу та підтримання позитивного іміджу закладу освіти;

-     реалізація державно-громадської моделі управління

Негативні тенденції

-     недосконалість використання дистанційних форм роботи у діяльності органів самоврядування;

-     недостатня цифровізація управлінських функцій і процесів;

-     зниження рівня залучення всіх учасників освітнього процесу до управлінської діяльності в умовах дистанційного навчання.

 

2.    Співпраця з державними й громадськими організаціями

·     Суб’єкти співпраці:

-     органи державної влади;

-     органи управління освіти різних рівнів;

-     батьківска громадськість;

-     місцева громада

·     Завдання, що вирішуються в ході співпраці:

-     визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків роботи школи;

-     створення сприятливого психолого-педагогічного клімату в навчальному закладі;

-     підвищення ефективності освітнього процесу;

-     підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності;

-     підтримання громадських ініціатив, що сприяють удосконаленню надання освітніх послуг.

 

3.    Система управління якістю освіти

Зміст і порядок забезпечення якості освіти в школі  регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Слов’янській ЗОШ№8, затвердженим педагогічною радою 03.02.2021.

Згідно з названим документом основними напрямками забезпечення якості освіти є:

-     освітнє середовище;

-     система оцінювання освітньої діяльності здобувачів осівти;

-     система педагогічної діяльності;

-     система управлінської діяльності.

До системи заходів управління якістю освіти додається аналітична та контрольно-коригуюча  діяльність:

·      Педагогічної ради школи. 2021-2022 року проаналізовано з наступним прийняттям дієвих рішень такі питання:

-       «Створення безпечного і комфортного середовища дружньої до дитини школи»;

-       «Брендинг учителя як інструментарій професійної успішності»;

-       «Психічне здоровя як результат виховання й впливу соціальних факторів».

·       Адміністрації школи, зокрема комплексне вивчення питань, видання довідок і аналітичних наказів.

За попередній навчальний рік проаналізовано й узагальнено питання:

-       Адаптації до нових соціальних умов навчання здобувачів освіти 1-х, 5-х, 10-го класів;

-       Рівень сформованості ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів, що здобули початкову освіту за стандартами НУШ;

·                Методичних об’єднань учителів (якість загальноосвітньої підготовки, якість надання освітніх послуг);

·                Учителів ЗЗСО за предметами, що викладаються (узагальнені звіти щосеместру);

·                Класних керівників за класами (узагальнені результати презентуються після завершення навчального року).

 

Фінансово-господарська діяльність

1.Фінансування закладу.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів державної субвенції, місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу, благодійних коштів  для належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є благодійні внески батьків та інших фізичних осіб. 2021-2022 навчального року благодійні внески не надходили.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

 

2. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна база закладу не відповідає повною мірою сучасним вимогам. Незважаючи на зношеність будівлі школи, моральну застарілість засобів навчання адміністрація та працівники закладу систематично працюють над підтриманням приміщень у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані, удосконаленням матеріально-технічної бази.

-     оснащення кабінету НУШ (медіатехніка, ЖК-телевізори);

-     оновлення дидактичної бази НУШ;

-     ревізія та ремонт приладів освітлення, у тому числі у 2 аудиторіях і коридорах ІІ, ІІІ поверхів, встановлення додаткових освітлювальних приладів у спортивному залі;

-     косметичний ремонт малого спортивного залу;

-     одержання на замовлення будівельних матеріалів, миючих та саанітарно-гігієнічних засобів;

-встановлення пожежної сигналізація та система оповіщення відповідно до чинних норм пожежної безпеки.

Соціальне партнерство

·     Благодійна допомога

-     " ГО Клуб рукопашного бою "Беркут", керівник І. Чечинов;

-     Фізична особа Борисов В. В.;

-     Керівник підприємства «Глини Донбасу» В. Левіт.

·     Науково-методична, освітньо-виховна діяльність

-     ДВНЗ "ДДПУ" – стейкхолдерство, викладання курсів для студентів, залучення вчителів до участі в Державних іспитах;

-     Центр професійного розвитку педагогічних працівників;

-     Школи міста;

-     Позашкільні освітні заклади (СЮТ, ЦДЮТ, спортивна школа);

-     бібліотечна система м.Слов'янська;

-     "Центр зайнятості";

-     Управління соціального захисту населення;

-     Краматорський регіональний ландшафтний парк;

-     Вищі навчальні заклади країни (участь в олімпіадах, онлайн заходах, профорієнтаційна діяльність)

·     Популяризація діяльності ЗЗСО в ЗМІ

-     соціальна мережа Facebook;

-     соціальна мережа Instagram

-     Telegram- канал Слов’янська

-     сайт Міжнародної академії літератури і журналістики

 

Дисциплінарна  практика
та робота зі зверненнями громадян

Робота щодо виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" спрямовується на на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Посадовими особами школи особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України.

В умовах дистанційної роботи звернення подавалися на електронну пошту або через месенджери, як безпосередньо керівнику закладу, так і через класних керівників. Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об'єктивно і вчасно розглядались, перевірялись викладені в них факти, приймались рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечувалось їх виконання, громадянам повідомлялось наслідки розгляду заяв (клопотань).

За 2020-2021 навчальний рік в школі не було винесено дисциплінарних стягнень.

До адміністрації школи надходили заяви та запити. Основні питання, що в них порушувалися:

- надання інформації;

- розяснення діяльності;

- надання довідок, відомостей, характеристик;

-     ужиття заходів організаційно-господарського характеру;

-     оптимізація освітнього процесу.

 

 

Персональни внесок
директора закладу загальної середньої освіти

 в розвиток школи

 

Керівництво закладом загальної середньої освітти здійснюю згідно з чинним законодавством України.

Основні напрями діяльності щодо забезпечення ефективного функціонування закладу:

-       планування роботи школи;

-       аналітична діяльність (ефективність реалізації планів і проєктів,  результативність навчання, професійна компетентність педагогів, освітнє середовище тощо);

-       поширення позитивної інформації про заклад;

-       створення необхідних умов для функціонування педагогічних підсистем і закладу в цілому;

-       створення й підтримання здорової атмосфери, працездатності колективу.

Заходи, здійснені для розвитку ЗЗСО:

·     видавнича діяльність:

- збірник дитячої творчості «Навіяне дитинством»;

- електронна монографія «Нова українська школа: наступність початкової й базової освіти»

·     популяризація роботи школи

-     в місцевих ЗМІ, в Інтернет-виданнях

-     в масштабах України (керівництво осередком МАЛІЖ)

·     підготовка документації:

-       самоаналіз складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-       аналітичні довідки;

-       проєкт Статуту

·      підготовка позаурочних заходів, у тому числі ідей та сценаріЇв заходів:

-       Останній дзвоник онлайн;

-       Онлайн-випускний;

-       День української державності;

-       День незалежності України

·     робота зі здобувачами освіти:

- ведення Telegram-каналу «ZNO-оперативно»;

- консультування щодо підготовки до ЗНО/НМТ;

-     супровід літературної обдарованості;

-     супровід участі в молодіжних проєктах.

Актуальні питання,
що потребують подальшого  розв’язання

1.         Розвиток системи освіти як національної (філософія, принципи, зміст).

2.         Запровадження Концепції «Нова українська школа» в 5-х класах (освітня програма, навчальні програми, форми й методи навчальної взаємодії, формувальне оцінювання).

3.         Створення умов для ефективного навчання, духовного становлення особистості здобувача освіти, розвитку активності, здібностей, творчого потенціалу, прагнення до самостійного здобуття знань, самореалізації на основі реалізації таких методологічних підходів до організації освітнього процесу:

-       аксіологічний,

-       особистісний,

-       діяльнісний,

-       ресурсний,

-       систематичний.

-       синергетичний,

-       компетентнісний,

-       гуманістичний.

4.    Адаптація до особливих умов навчання  в дистанційному форматі, удосконалення й переорієнтація освітнього процесу:

-       пошук  нових форм і способів мотивації,

-       диджиталізація та технологізація освітнього процесу,

-       посилення внутріпредметних і міжпредметних зв’язків, формування цілісного наукового світогляду,

-       колаборація та співтворчість на навчальному занятті,

-       інклюзія в умовах дистанційного навчання

5.    Надання пріоритетів розвитку в здобувачів освіти:

-       пізнавальної активності,

-       емоційного інтелекту,

-       комунікаційних та кооперативних навичок,

-       системного мислення

6.         Сприяння збереженню ментального здоров’я учасників освітнього процесу.

7.         Оновлення й удосконалення системи взаємодії з методичними службами, органами управління освітою, установами й організаціями-партнерами, зокрема в умовах віддаленої роботи.

8.         Перегляд, надання  систематичності, дієвості, практичного характеру методичній роботі в умовах нових викликів Розширення діяльності в дистанційних формах. Подальша інтеграція з освітніми системами України та зарубіжних країн.

9.          Реалізація модульного підходу до організації проектної діяльності у позаурочному виховному просторі. Пошук і апробаація нових форм виховання в умавах дистанційного навчання.

10.     Налагодження співпраці з гуманітарними організаціями, соціальними службами з питань психологічної підтримки й корекції поведінки здобувачів освіти, формування соціально прийнятного та активного стилю життя.

11.     Переорієтація роботи медичної служби: проведення просвітницько-профілактичної роботи через соціальні мережі, використання нетарадиційних форм роботи онлайн, зокрема проведення індивідуального консультування, групових заходів.

12.      Розширення діяльності в соціальних мережах. Оновлення веб-сайту.

13.     Підтримання в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей для модернізації форм, методів і способів організації освітнього процесу.

14.     Ширша реалізація в управлінні принципу поєднання колегіальності з персональною відповідальністю Запровадження цифровізації управлінських процесів.

 

 

 

 

 

 

Звіт директора навчально-виховного закладу за 2020/2021 н.р.

Детальніше...

Публічний звіт за 2018-2019 н.р.

Публічний звіт

за 2018-2019 н.р.

 

Детальніше...