Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 28 гостей та відсутні користувачі

Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

3504

Чи є в закладі (1-так, 0-ні) 

 Фізкультурна зала 

 

29

1

    з них здано в оренду (кв.м)

02

73

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

-

 Басейн

30

-

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

  (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

24

 Навчально–дослідна ділянка (арів)

31

-

 Підсобне господарство

32

3231

-

Їх площа (кв.м)

05

 

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

 

            Кількість навчальних кабінетів

 

 

    2 – пічне)

33

1

    Математики

06

1

 Водогін

34

1

    Фізики

07

1

     у тому числі з гарячою водою

35

-

    Хімії

08

1

 Каналізація

36

1

    Географії

09

1

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

37

1

    Біології

10

1

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

38

156

    Української мови і літератури

11

-

        у т. ч. у пристосованих приміщеннях

39

-

    Інших мов і літератур

12

-

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

40

4

    Іноземної мови

13

1

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

 

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 дітей-інвалідів

41

1

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

 

 

  у них:

комп’ютерних класів

16

1

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

42

3

робочих місць з комп’ютером

17

14

з них:

 

 

 

у т.ч. в яких використовується операцій-

 

 

   потребують капітального ремонту

43

1

 

на система з відкритим кодом

18

14

   перебувають в аварійному стані

44

1

Кількість комп’ютерів у закладі – усього

19

-

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

 

 

підключено до Internet

20

16

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

45

-

з

не працюють

21

-

                         у тому числі:

 

 

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

-

   учнів, для яких організовано підвезення

46

-

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

 

       з них за програмою “Шкільний автобус”

47

-

 

діяльності

23

2

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

48

-

 

   у т. ч. для ведення бібліотечного фонду

24

1

 

 

 

Крім того:

 

 

  Бібліотечний  фонд

 

 

  кількість портативних комп’ютерів: ноутбуків,

 

 

 Кількість книг, брошур, журналів(примірників)

49

47535

  нетбуків

25

-

у тому числі підручників – усього                

50

24384

  кількість інтерактивних комплексів

26

-

з них для:   1-4-х класів

51

2280

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

 

 

                                            5-9-х класів                         

52

21234

які використовуються в навчальному процесі

27

4

                                       10-11(12)-х класів

53

870

Кількість майстерень

28

1