Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Про забезпечення цифровізації шкільної освіти

 

 На підставі аналітичних даних, наведених у Довідці за наслідками контролю ведення GoogleClassroomта е-класних журналів (додається), із метою подальшої цифровізації системи шкільної освіти, забезпечення безперервної та ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу (адміністрація – учителі ЗЗСО – здобувачі освіти – батьки), підвищення ефективності та якості надання освітніх послуг

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити використання електронних систем управління освітою.

2. Схвалити роботу з електронними документами та освітніми ресурсами вчителів Єрмакової Г.О., Юрченко О.М., Гончаренка Г.В., Ширіна Я.В.

3. Для опитування, інформування та просування електронних журналів використовувати такі канали комунікації: соціальну мережу Facebook (офіційна сторінка закладу), сайт школи, чати й групи в соціальних месенджерах, дошки оголошень у приміщенні закладу освіти.

4.   Створити «якірну» сторінку впровадження системи nz у закладі освіти на офіційному веб-сайті закладу.

5. Продовжити впровадження електронних журналів з метою сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства, формування та вдосконалення цифрової компетентності та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

6. Учителям ЗЗСО забезпечити оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності.

7. Педагогічним працівникам вивчити аналітичні матеріали, наведені в Довідці. Ужити заходів щодо усунення виявлених порушень ведення документації у термін до 01.12.2021.

8.     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор навчально-виховного закладу                                   

 С.В. Дєлєскє

Довідка за наслідками контролю

ведення GoogleClassroom та е-класних журналів 

Із метою вдосконалення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, ширшого запровадження електродних документів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства адміністрацією школи з 09.11.2021 по 16.11. 2021 було проведено перевірку ведення GoogleClassroomта

е-класних журналів.

         В основу аналізу було покладено нормативний мінімум, що регулює й регламентує діяльність закладу загальної середньої освіти:

·        Наказ МОН України від 04.09.2003 № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей»;

·        Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

·        Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

·        Закон МОН України від 02.09.2020 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»;

·        Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 08.09.2002 № 1115.

І. Перевірка ведення GoogleClassroom

Мета: реалізація права дітей і молоді на освіту. Створення умов для якісної доступної освіти.

Показники, за якими здійснювався аналіз:

       систематичність роботи;

       наявність посилань на відео чи презентації;

       наявність посилань на створені власні аудіо- та відеофайли;

       посилання на онлайн-тести;

       обсяг навчального матеріалу;

       наявність опису роботи, інструктажів;

– оптимальність співвідношення навчальних і контрольних матеріалів;

       культура ведення записів, доступність використання.

Аналіз стану ведення електродних класів показав таке:

·        переважна більшість учителів ЗЗСО веде свої класи систематично;

·        для додаткового роз’яснення навчального матеріалу використовуються відеоролики з платформи «YouTube»;

·        власний медіаконтент (відео-, аудіо-, презентації) використовують лише окремі вчителі (Гончаренко Г.В., Гончаренко Д.О., Дєлєскє С.В., Кошечкіна І.Ю.);

·        найчастіше за все вчителі ЗЗСО використовують online-тести: naurok (Дєлєскє С.В., Юрченко О.М., Родіна Т.Л., Заболотна Н.В., Ракитянсткий С.О., Волковська О.К., Зарубіна С.В., Горошенко М.О., Чуб А.О., Бойко В.Л., Шарабан О.М., Ткаченко А.О., Зоренко Є.М., Правдюк А.М., Гончаренко Д.О.), vseosvita (Дєлєскє С.В., Ракитянський С.О., Горошенко М.О., Гончаренко Д.О.), власні Google форми (Кошечкіна І.Ю., Ширін Я.В., Бондарчук С.Д.);

·        обсяг завдань – в цілому оптимальний, без перевантажень;

·        переважна кількість педагогів викладає завдання зі зрозумілими, детальними інструкціями;

·        здебільшого навчальний матеріал в GoogleClassroomрозбитий за розділами (темами), і темами уроків і викладається у вкладці «Завдання»;

·        для зручності учнів учителі викладають завдання блоками на тиждень (Гончаренко Г.В., Ширін Я.В.)

Поряд із позитивними тенденціями виявлено низку недоліків:

·        деякі вчителі ЗЗСО залишили електронні класи із минулого року, що призводить у деяких випадках до змішування «нової» і «старої» інформації (Іващенко Т.Ф., Родіна Т.Л. (11 клас), Заболотна Н.В., Бахмутова В.К., Ракитянський С.О., Горошенко М.О., Гончаренко Г.В., Бойко В.Л. (рос.мова 11 клас), Зоренко Є.М., Лазуренко В.О., Зарубіна С.В., Гращенко Н.М.);

·        поєднання паралелі класів в один GoogleClassroom (Бахмутова В.К, Гончарова О.В. Зоренко Є.М.);

·        викладання завдань лише в «Стрічку» (а не у вкладку «Завдання») (Заболотна Н.В., Ракитянський С.О., Ткаченко А.О., Величко Ю.П. (10, 4-А класи, Гончарова О.В., Курочкіна О.Ф., Лазуренко В.О.);

·        не вказуються строки виконання завдань (Правдюк А.М., Горошенко М.О. (11 і 10 класи, інформатика), Каменюк Є.В.);

·        наявність завдань, у тому числі тестових, як вкладок  Word, що створює труднощі для виконання їх дітьми (Бахмутова В.К. (8-мі класи), Педан Н.М.,);

·        відсутність чіткої структурованості матеріалів: не вказано дати, відсутні теми, змішуються теми й описи, недоречно розташовуються посилання (Бондарчук С.Д., Шарабан О.М. Зоренко Є.М., Заярна О.В., Курочкіна О.Ф. (4-Б клас));

·        невчасна публікація завдань (Родіна Т.Л., Ракитянський С.О. (біологія, 9 клас з 03.11.2021), Шарабан О.М. (Тесленко Д), Зоренко Є.М. (9 клас), Заярна О.В. (українська мова, 8-Б клас), Каменюк Є.В.);

·       деякі вчителі не створили для здобувачів освіти, що навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) окремих цифрових класів (Бахмутова В.К. (Тесленко Д.), Ракитянський С.О., Бойко В.Л. (Тесленко Д. додано до основного класу);

·        перевантаження навчального матеріалу (Бойко В.Л.);

·        наявність недійсних посилань на контрольні завдання(Бондарчук С.Д.);

·        відсутність посилань на зустрічі на платформах Zoom або Meet (Курочкіна О.Ф., Сліпцов Д.Р., Манік К.М., Каменюк Є.В.);

·        відсутність доступних, зрозумілих, детальних інструкцій (Курочкіна О.Ф., Гончарова О.В., Зоренко Є.М, Величко Ю.П., Ткаченко А.О., Шарабан О.М., Бондарчук С.Д., Горошенко М.О. (11, 10 класи, фізика), Бахмутова В.К. (11, 10 класи), Педан Н.М., Каменюк Є.В.);

·        недотримання співвідношення навчальних і контрольних завдань (контроль часто значно перевищує навчальні матеріали);

·        слабка диференціація завдань.

 

ІІ. Аналіз ведення е-класних журналів

 

Мета: розбудова системи партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу.

Аспекти аналізу:

       своєчасність обліку змісту уроків і домашніх завдань;

       систематичність ведення формувального (поточного) оцінювання;

       оптимальність домашніх завдань за їх обсягом і характером;

       облік та оцінювання обов’язкових видів робіт;

       ведення тематичного обліку знань учнів;

       відповідність розкладу занять календарно-тематичному плануванню.

Результати проведеного контролю дають підстави стверджувати таке:

·        оцінки виставляються відповідно до 12-бальної шкали оцінювання знань, умінь і навичок учнів;

·        розподіл сторінок журналів класів за навчальними предметами здійснений відповідно до робочого навчального плану школи на 2021-2022 навчальний рік та з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів;

·        дати проведення уроків записані відповідно календарно-тематичного планування, час проведення уроку здебільшого збігається з розкладом занять;

·        зміст уроків фіксується у відповідності до навчальних програм із предметів;

·        домашні завдання фіксуються в цілому вчасно, формулюються докладно й доступно.

      Особливо вирізнються з-поміж інших відповідальним ставленням до заповнення е-класних журналів учителі ЗЗСО Юрченко О.М., Гончаренко Г.В., Ширін Я.В., Горошенко М.О., Заболотна Н.В., Курочкіна О.Ф.

      Проте має місце і низка недоліків у веденні вищезгаданої шкільної документації, зокрема:

·     невчасний облік оцінювання (Зоренко Є.М., Бондарчук С.Д., Педан Н.М., Правдюк А.М., Іващенко Т.Ф., Ткаченко А.О.);

характер домашнього завдання не повний, недостатній його обсяг, некоректне формулювання (Зоренко Є.М., Борових А.В., Бондарчук С.Д., Ракитянський С.О., Чуб А.О., Гращенко Н.М., Волковська О.К., Зарубіна С.В.);

·     тематичний облік знань не містить оцінювання, оцінки за теми відсутні (Гончарова О.В., Педан Н.М., Бойко В.Л.);

·      відсутні записи про обов’язкові види робіт, а саме зошит (за місяць), контрольна робота, самостійна робота (Правдюк А.М., Величко Ю.П.);

·      вид уроку не збігається з датою проведення (Гончарова О.В., Бондарчук С.Д.);

·      внесення зайвих дат, зокрема канікулярного часу, відсутність дат за розкладом  (Каменюк Є.В., Волковська О.К., Гращенко Н.М. Шарабан О.М., Бойко В.Л., Величко Ю.П., Чуб А.О.);

На підставі викладеного, із метою оптимізації роботи з сервісом GoogleClassroomрекомендовано:

1.     Повторно перевірити коди GoogleClassroomна  офіційному веб-сайті школи.

2.     Створити GoogleClassroom для учнів, що навчаються індивідуально за формою педагогічного патронажу.

3.     Забезпечити ведення GoogleClassroom окремо для кожного класу.

4.     Здійснювати публікації в GoogleClassroom методом створення матеріалів (завдань) із вказівкою дати уроку, теми, опису діяльності.

5.     Під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання для опрацювання нових тем додавати відео з поясненням, презентації, опорні сигнали, що забезпечуватимуть свідоме й доступне засвоєння учнями навчального матеріалу.

6.     Для контролю засвоєння школярами окремих знань і навичок, тематичної перевірки використовувати перевірені тести, зміст яких відповідає поданому попередньо матеріалу.

7.     Виставляти адекватні терміни виконання завдань, ураховуючи темп роботи учнів, їхню загальну навантаженість, особливості протікання пізнавальних процесів, рівень володіння ІКТ.

8.     Диференційовано підходити до  заповнення GoogleClassroom під час офлайн і онлайн навчання.

Із метою вдосконалення користування системою nz рекомендовано:

1.     Класним керівникам:

1.1.         Перевірити (повторно) наявність паролів і логінів у батьків. Провести консультування з батьками з питань використання цифрової системи nz;

1.2.         Своєчасно фіксувати відсутність школярів на заняттях.

2.     Учителям ЗЗСО:

2.1.         Повторно опрацювати законодавчу базу, нормативні акти в галузі освіти з питань ведення електронних документів, охоплення учнів навчанням, реалізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

2.2.         Виставляти оцінки до е-класного журналу в день проведення уроків (протягом тижня – за письмові роботи).

2.3.         Здійснювати докладний запис домашніх завдань (що виконати, у який спосіб, як представити результат).

2.4.         Забезпечувати своєчасне фінансування тем уроків, дат їх проведення згідно зі стабільним розкладом.