Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 30 гостей та відсутні користувачі

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕДРАДИ Від 16.03.2020

 

Проаналізувавши теоретичні засади педагогіки партнерства, виробивши спільні ідеї щодо діяльності суб’єктів освітнього процесу в умовах НУШ, виходячи з дефініції, що педагогіка партнерства – підхід, який спрямований на розвиток максимально продуктивних і здорових взаємин в освітньому процесі, педрада прийняла рішення:

1. Адміністрації ЗЗСО

1.1. Забезпечувати синхронність дій учителів і батьків із метою повноцінного впровадження ідей НУШ та якісної підготовки дітей до викликів сучасного світу.

1.2. Сприяти реалізації принципів педагогіки партнерства  для створення комфортного середовища для освіти  та забезпечення орієнтації на особистість учня.

 

2. Учителям, вихователям ЗЗСО

2.1. Забезпечувати постійний і інтенсивний обмін інформацією учасників освітнього  процесу з метою формування когнітивної спроможності, успішного формулювання ідей, ухвалення рішень і досягнення цілей.

2.2. Узяти до уваги рекомендації як підготувати себе як суб’єкта освітнього процесу до реалізації моделі партнерства в школі.

2.3. Послідовно реалізувати ідеї педагогіки партнерства:

 – навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, С.  Лисенкова,  В. Шаталов), що припускає наявність таких особистісних якостей вчителя, як гуманність, комунікативність, ціннісне ставллення до дитини;

 – ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов), яка полягає в тому, що перед усіма учнями ставиться складна мета, водночас учитель всіма засобами налаштовує на її досягнення, вселяє упевненість у перемозі над труднощами.

– ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов), що полягає у наданні учням опорних знаків (символів, схем, таблиць, слів тощо) для забезпечення кращого розуміння, структурування, запам’ятовування матеріалу, а також для побудови відповіді;

– вільний вибір (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В.  Шаталов), коли учень може обирати завдання, задачу, тему твору. Професійна діяльність цілеспрямована на демократичність та скерованість вчителя на розвиток дитини;

 – ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін, В. Шаталов), що дозволяє включати у програму більш складний матеріал, об’єднувати його в блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, закладати перспективу розробки індивідуальної освітньої траєкторії;

– інтелектуальне поле класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, М. Щетинін), яка передбачає створення загальних життєвих цілей та цінностей у класі, для розвитку здібностей та нахилів, творчості кожної дитини в діяльності;

 – самоаналіз (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, В.  Шаталов, М. Щетинін) реалізує ідею колективного аналізу та оцінювання діяльності кожного учня за умови володіння педагогом прийомами рефлексії, емпатії, а також здатності аналізувати та розуміти власні дії, здатності до самопізнання.

2.4.Повторно ознайомитись з теоретичними засадами гуманної педагогіки,  спланувати участь у коуч-тренінгах із суб’єкт-суб’єктною взаємодією.

2.5.Під час підготовки класних годин та позакласних заходів обов’язково враховувати особливості сучасного покоління Z: нетерплячість, зосередження на короткострокових цілях, залежність від Інтернету, фрагментарність образного мислення, гіперактивність. Залучати яскравий візуальний матеріал та «зворотний зв’язок», формувати позитивізм мислення та сприяти розвитку розумової активності дітей.

2.6.Розвивати соціально- педагогічне  партнерство з метою інтеграції  батьків в освітній процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім’ї  до супроводу дитини в освітньому процесі.

 

3. Психологічній службі

3.1. Організувати групові консультації-тренінги щодо формування навичок взаємодії учасників освітнього процесу.

3.2. Підготувати інформаційні матеріали щодо розвитку особистісних якостей учителів і здобувачів освіти, важливих для успішної взаємодії.