Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

Педрада 10.01.2020

Проаналізувавши теоретичні основи проблеми розвитку критичного мислення в освітньому процесі, стан проблеми в діяльності педагогічного колективу ЗЗСО, практично опрацювавши науково-методичні джерела та окремі методи й прийоми розвитку критичного мислення, педрада

 

УХВАЛИЛА:

 

1.                 Методичній раді ЗЗСО:

1.1.         Вивчити діяльність учителів. Організувати методичний тиждень "Урок розвитку критичного мислення".

1.2.         Створити методичну скарбничку "Практика формування критичного мислення школярів: актуальні методи, дієві прийоми".

2.                 Методичним об’єднанням:

2.1.         Додатково (повторно) опрацювати технологію проведення уроку розвитку критичного мислення.

2.2.         Організувати взаємообмін досвіду використання методів і прийомів розвитку критичного мислення школярів.

3.                 Учителям закладу загальної середньої освіти:

3.1.         В організації освітнього процесу сприяти перетворенню мислення на усвідомлений, самостійний, рефлексивний, цілеспрямований, обґрунтований, самоорганізований процес:

3.1.1.Цілепокладанням уроку визначати формування мисленнєвих операцій високого рівня й відповідних ціннісних орієнтацій.

3.1.2.Створювати проблемні ситуації під час навчання, розглядаючи їх як важливу умову розвитку критичного мислення.

3.1.3.Мотивувати здобувачів освіти до виконання завдань, намагань продуктивно вирішувати суперечності, стимулювати вольову рішучість, самоконтроль.

3.1.4.Добирати методи, які передбачають систематичне створення для учнів ситуацій вибору.

3.1.5.Передбачати форми навчання, які забезпечують діалог у процесі розв̓язання завдань.

3.1.6.Запроваджувати стиль навчання, який надає учню право на помилку, моделює ситуації виправлення помилок.

3.1.7.Систематично формувати в учнів уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел.

3.1.8.Залучати школярів до обговорення й відстоювання власних думок в інтерактивному спілкуванні.

3.1.9.Запроваджувати контроль і обов̓язкове корегування не лише предметних компетенцій, а й умінь критичного мислення.

3.2.         Пройти тренінгові навчання, у тому числі онлайн.

4.                 Класним керівникам:

4.1.         Розглянути питання розвитку критичного мислення на батьківських зборах (в індивідуальній роботі з батьками).

4.2.         Передбачити використання прийомів розвитку критичного мислення при проведенні позаурочних заходів.

 

 

 

Голова педради                                                                             С.В.Дєлєскє

 

 

 

Секретар педради                                                                         О.В.Заярна