Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в предметному навчанні

 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції, гордості за свою державу й народ.

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самостійно розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну правову державу, сприяти єдності українського народу та громадянському миру й злагоді в суспільстві.

Опрацювавши нормативно-правові документи, ми визначили, що основні завдання освіти полягають у забезпеченні національної спрямованості змісту освіти, відродження національних виховних традицій, створення усіма суб’єктами педагогічного процесу умов для формування в дитини національного самоусвідомлення.

Державна політика формування людини майбутнього, яка своєю діяльністю буде здатна примножувати інтелектуальний і духовний потенціал нації, реалізується передусім завдяки діяльності вчителя.

Учителями Слов’янської ЗОШ №8 проведено докладний аналіз навчальних програм, визначено зміст матеріалу, який несе в собі виховний потенціал; дібрано оптимальні методи національно-патріотичного виховання. Зокрема, дієвими виявилися такі дидактичні прийоми, які пройшли апробацію: гра, екскурсія, практична робота, проект, турнір, дослідження, творча ідея, практикум, проблемне завдання, тренінг, комунікативна вправа, відеогалерея. Успішно формуються такі ціннісні орієнтації, як-от: почуття гордості, любов до рідного краю, історії, громадянська позиція, відповідальність, повага до символів, звичаїв, усвідомлення величі українського народу, гуманістичний світогляд, шанобливе ставлення до природи, свідоме користування мовою, національна самосвідомість, самоідентифікація, бажання поліпшення умов життя народу.

 

Подаємо узагальнений матеріал щодо використання змісту навчальних програм, доцільним методичних прийомів його реалізації, з метою поглиблення національно-патріотичного виховання, формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді.